Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Serviciul social „Protezare şi Ortopedie"

Serviciul protezare şi ortopedie

     Se instituie în scopul creării accesibilității persoanelor cu dizabilități de locomoție, care necesită ajutor protetico-ortopedic, la serviciile sociale în conformitate cu Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1153 din 16 noiembrie 2000 „Despre aprobarea Programului național de protecție, reabilitare și integrare socială a persoanelor cu handicap pentru anii 2000-2005”.

   Serviciul protezare și ortopedie este o subdiviziune a Direcțiilor de asistență socială din republică. El se formează, se reorganizează și se lichidează de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în conformitate cu Regulamentul-tip.

   Acest serviciu se instituie în localurile organelor teritoriale de asistență socială și se subordonează șefului Direcției asistență socială și colaborează permanent cu Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare din mun. Chișinău (în continuare CREPOR).

   Serviciul în activitatea sa se călăuzește de legile Republicii Moldova, Hotarîrile și ordonanțele Guvernului, de actele normative speciale, regulamentele și instrucțiunile Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Instrucțiunea nr.40 din 9 iunie 1993 „Cu privire la modul de asigurare a populației Republicii Moldova cu articole de protezare, ortopedice și cu mijloace de locomoție nemecanizate a invalizilor” , precum și de ordinele șefului Direcției asistență socială și ale șefului CREPOR (pe domeniul respectiv de activitate).

   Personalul angajat în serviciu protezare și ortopedie sunt felcerii – persoane cu studii medii speciale medicale, capabile să presteze servicii în domeniul respectiv.

   Cheltuielile pentru întreținerea serviciului protezare și ortopedie se efectuează în limita mijloacelor prevăzute în bugetul unităților administrativ teritoriale. Gestiunea serviciului protezare și ortopedie se efectuează de către șeful DASPFC.