Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Serviciul Social “Respiro”

Serviciul social Respiro – șansa de a beneficia de un repaos pentru familiile persoanelor cu dizabilităţi severe

 

 

rwsServiciul social „Respiro”funcţionează din septembrie 2013. Serviciul preia temporar îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi severe, oferind familiilor un repaos de până la 30 de zile pe an. Persoanele plasate în serviciu beneficiază de asistenţă socială, suport, îngrijire şi supraveghere permanentă.
     Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), cu suportul tehnic acordat de Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova”, implementat de Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA) în parteneriat cu MMPSF din sursele financiare ale Open Society Foundations - Mental Health Initiatives.
Asociaţia Obştească Keystone Moldova a venit cu un suport financiar în sumă de 26 454,55 lei. Din această sumă au fost procurate: inventar moale, veselă, produse igienice, rechizite de birou şi materiale didactice.
     Serviciul social „Respiro” este un serviciu specializat care oferă asistenţă socială, suport şi îngrijire 24 de ore persoanelor cu dizabilităţi severe, în cadrul Complexului de Servicii Sociale “Pentru Voi” din or. Făle
ști. Acest lucru le permite familiilor, rudelor sau persoanelor care le îngrijesc să poată beneficia de un repaos. Termenul maxim de prestare a serviciului este de 30 de zile pe an.
   În cadrul serviciului activează o echipă multidisciplinară de specialişti, formată din: asistent social, lucrător social, medic de familie, pedagog, psiholog, etc., care colaborează pentru a soluţiona situaţiile dificile din viaţa beneficiarului.  
    
Obiectivele Serviciului sunt următoarele:

-         cazarea, alimentarea, asigurarea condiţiilor minime de trai şi a condiţiilor igienico-sanitare necesare beneficiarilor Serviciului;

-         protecţia, supravegherea stării de sănătate, îngrijirea şi suportul beneficiarilor;

-         dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi de autonomie şi a climatului favorabil dezvoltării personalităţii beneficiarilor Serviciului;

-         după caz, asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie;

-         asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

-         dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate;

-         consilierea psiho-socială şi sprijin pentru părinţi/îngrijitori în vederea depăşirii situaţiilor de criză.

   Serviciul dispune de 2 dormitoare . Un dormitor este dotat cu paturi multifuncționale. Beneficiarii au accces direct la sala de sufragerie , grupul sanitar ( acces pentru persoanele cu scaun rulant ) și spațiu cu posibilități de petrecere a timpului liber.
    
Pe perioada anului 2015 au beneficiat de serviciu 41 persoane, dintre care 8 copii cu dizabilităţi şi 33 adulţi. Astfel, din numărul total de 41 beneficiari ai Serviciului, 28 prezintă dizabilităţi severe (gradul I), 9 dizabilitate accentuată (gradul II) şi 4 pensionari ţintuiţi la pat.

     Raionul Făleşti cuprinde 75 localităţi cumulate în 33 primării. Actualmente, Serviciul Social „Respiro” cuprinde 13,9% din localităţile raionului. Astfel, în cadrul Serviciului sunt admişi în jur la 48 beneficiari anual din localităţile raionului.

   În general acest serviciu este unul binevenit atât pentru familie cât şi pentru beneficiari. Copiii privesc acest serviciu ca pe o tabără de odihnă, ca pe un loc “ca în familie”, sau ca pe un loc unde toți îi iubesc și pot spune tot ce gândesc și ce își doresc. Fiecare angajat are timp și răbdare să răspundă la toate întrebările beneficiarilor.

   Pentru admiterea în Serviciu, solicitantul, depune o cerere în scris la asistentul social comunitar, la prestatorul de serviciu sau la DASPFC Fălești. Echipa multidisciplinară de specialişti efectuează evaluarea complexă a solicitantului, apoi decide asupra acceptării în serviciu.

Cererea este însoțită de următoarele documente:

-         Copia actului personal de identitate ;

-         Copia actului de invaliditate a persoanei cu dezabilități care urmează a fi plasată în Serviciu ;

-         Copia certificatului de invaliditate a persoanei cu dezabilități care urmează a fi plasată în Serviciu ;

-         Extrasul – trimitere (formularul nr.27/e ), fișa medicală de ambulatoriu (formular nr. 25/e ) sau carnetul de dezvoltare a copilului ( formularul nr. 112/e);

-         Acordul în scris a beneficiarului sau a reprezentantului legal în cazul beneficiarului minor ori declarat incapabil de instanța de judecată.

     Crearea Serviciului Social „Respiro” se înscrie în procesul de reformare a sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova.

Crearea unui climat armonios pentru beneficiarii serviciului Respiro

   Permanent, angajații serviciului au grijă de sănătatea lor, încearcă să le dezvolte deprinderi de a respecta modul sănătos de viață, prin efectuarea exercițiilor de motricitate, le oferă consiliere, petrec împreună timpul efectuând diverse activități culturale și de cunoaștere. Implică activ persoanele din centru în cadrul activităților planificate.

1
2
3
4
5
1/5 
start stop bwd fwd

Grigore-cel mai mic beneficiar al Serviciului Social „Respiro”

55

   El este Grigoraș, un băiat cu nevoi speciale, are 7 ani şi duce o luptă continuă pentru viaţă. Este un copil cu dizabilitate severă din coplilărie, fiind diagnosticat cu Paralizie cerebrală infantilă formă spastică. Tulburări motorii severe. Tulburări verbale.

   Serviciul social „Respiro”, care se află în cadrul Complexului de Servicii Sociale “Pentru Voi” din or. Fălești a oferit lui Grigoraș, timp de 30 de zile, asistenţă socială, îngrijire și suport, timp în care familia a beneficiat de o perioadă de repaos.

   Chiar de la început era un copil timid, retras şi avea nevoie de un însoţitor pentru a se deplasa, întâmpina dificultăți la scris, desenat sau copiat.

   Timp de 1 lună copilul a avut parte de mai multe servicii: serviciul de kinetoterapie și serviciul pedagogic. În urma ședințelor de kinetoterapie s-au refăcut funcțiile diminuate și a crescut nivelul funcțional prin masaj și exerciții specifice de natură statică sau dinamică. Treptat, starea lui a început să se îmbunătăţească, a ajuns până la momentul în care, de multe ori, se deplasa fără ajutorul personalului.

   Împreună cu semenii lui, Grigoraș se implica cu mult drag şi dăruinţă în activităţile desfăşurate în cadrul Complexului. Cu ajutorul pedagogilor, copilul a învăţat prin descoperire, jocurile dinamice, de culoare şi formă, memoriza mult mai repede cântecele și poeziile. S-a observat o ameliorare medie în pronunția cuvintelor.

Pentru părinți aceste 30 de zile au însemnat mai multe rezultate pozitive, aceștia fiind siguri că într-o zi, Grigoraș, va putea păși pe propriile picioare.

a
b
c
d
1/4 
start stop bwd fwd

 

“Împreună pentru servicii sociale mai bune”

   La 22 martie curent, Complexul de Servicii Sociale “Pentru Voi” a găzduit cîțiva specialiști din cadrul Serviciului Social “Respiro” din satul Sculeni, raionul Ungheni.

   Scopul întrunirii a fost realizarea schimbului de experiență și identificarea oportunităților de colaborare între colaboratorii serviciilor sociale din raioanele Fălești și Ungheni.

   Specialiștii s-au împărtășit cu bunele practici și experiența avansată în materie de prestare a serviciilor. Ca rezultat cunoștințele obținute vor favoriza la dezvoltarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de fiecare participant.

   În speranța unei colaborări fructuoase, Dna Elena Botnarenco, Șef al Serviciului Social “Respiro” raionul Ungheni a mulțumit gazdelor pentru ospitalitate, menționînd faptul că cunoștințele împărtășite și asimilate în cadrul întrunirii îi vor ajuta să fie mai eficienți în realizarea atribuțiilor de serviciu.

IMG_0822
IMG_0835
IMG_0822
IMG_0835
1/2 
start stop bwd fwd