Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Serviciul social "Asistenta Personala"

Seminarul de instruire continuă cu genericul
"Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități"

 

Raport de activitate 2022

Serviciu social Asistența personală

      Seminaru de instruire continuă a asistenților personali

IMG 9437

La data 25 februarie 2020, în incinta Consiliului raional Fălești, sala de ședință, a avut loc seminarul de instruire continuă a asistenților personali din raionul Fălești, cu genericul ,,Valorizarea rolului social al persoanelor cu dizabilități. Concepte-cheie privind valorizarea rolului social. Fenomenul devalorizării sociale: aspecte definitorii. Reacția față de oameni devalorizați. Imagini devalorizante.”

      Seminarul a fost organizat și moderat de către șeful serviciului social ,,Asistență personală”, dna Railean Olga, la care au participat 23 asistenți personali.

       Organizarea seminarului de instruire continuă a avut ca scop, consolidarea capacităților asistenților personali în valorizarea rolului social a persoanelor cu dizabilități din cadrul serviciului social ,,Asistență personală”, și s-a desfășurat în conformitate cu Planul anual al activităților de instruire continuă pentru anul 2020 a angajaților  Secției Protecției Persoanelor în Etate și cu Dizabilități.

Serviciul social „Asistenţă personală”IMG 20161114 100753Scopul, obiectivele și principiile de organizare ale serviciului

   Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.).

Obiectivele Serviciului sunt:

1) oferirea unor servicii de asistenţă şi îngrijire flexibile, centrate pe persoană, care să îmbunătăţească calitatea vieţii şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi severe;

2) facilitarea accesului la educaţie şi încadrare în câmpul muncii;

3) prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi;

4) sprijinirea beneficiarilor să menţină şi să dezvolte relaţii sociale în familie şi comunitate.Serviciul este organizat şi funcţionează în conformitate cu următoarele principii:

1) respectul demnităţii inalienabile a persoanei;

2) autonomia individuală a persoanei cu dizabilităţi, inclusiv libertatea de a face propriile alegeri;

3) participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate;

4) accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi;

5) planificarea individualizată centrată pe persoană;

6) parteneriatul între serviciile sociale;

7) abordarea multidisciplinară a necesităţilor beneficiarului;

8) asigurarea confidenţialităţii informaţiei obţinute pe parcursul prestării Serviciului.

Admiterea beneficiarului în Serviciu

   Pentru a solicita admiterea în Serviciu, persoana cu dizabilităţi sau, după caz, reprezentantul său legal depune o cerere scrisă la DASPFC Fălești.IMG 0662

La cerere se anexează următoarele acte:

1) copia de pe documentul de identitate al solicitantului şi, după caz, al reprezentantului său legal;

2) copia de pe certificatul de dizabilitate;

3) copia de pe hotărârea judecătorească şi de pe decizia administraţiei publice locale de instituire a tutelei, în cazul în care beneficiarul a fost declarat incapabil.

- Managerul de Serviciu înregistrează cererea de solicitare a Serviciului în registrul de evidenţă.

- Managerul de Serviciu oferă solicitantului informaţii explicite privind modul de funcţionare a Serviciului şi, în caz de necesitate, îi acordă asistenţă pentru obţinerea şi pregătirea actelor necesare.

- Managerul de Serviciu care a înregistrat cererea realizează evaluarea iniţială a cazului şi referă dosarul beneficiarului specialistului supervizor.

   Serviciile de asistență personală sunt oferite în mediul obişnuit, natural al persoanei care îl solicită: acasă, la serviciu, la şcoală, în comunitate, la locul de muncă, etc.

   Asistent personal poate deveni orice persoană, inclusiv membrii familiei biologice ai persoanei cu dizabilităţi, cu vârsta între 18 ani şi vârsta de pensionare, a cărei stare de sănătate şi capacitate mentală îi permite realizarea responsabilităților aferente.

ISTORIE DE SUCCES

Asistentul Personal - O nouă şansă la viaţă  

   Bolile şi necazurile nu ocolesc pe nimeni, însă atunci când un accident de circulație necruţător loveşte un copil dintr-o familie modestă, tragedia se dublează. Este şi cazul Rodicăi Radeanu originară din s.Musteața. De șase ani, Rodica se luptă cu o boală necruţătoare: „Traumatism vertebro-medular. Contuzie medulară”, care o împiedică să ducă o viaţă normală.

IMG 20161114 101103   În urma unui tragic accident a rămas imobilizată în scaunul cu rotile, necesitând ajutorul unei persoane terțe în toate domeniile. Ulterior, mama fetei a fost angajată în calitate de asistent personal pentru a-i putea oferi asistenţă şi îngrijire şi pentru a o ajuta să ducă o viaţă cât mai independentă în propria casă şi în comunitate.

   Rodica muncește foarte mult împreună cu asistentul personal. Procesul de recuperare decurge foarte greu, dar totuși sunt progrese. Asistentul personal o supraveghează 24 de ore din 24, o însoțește pe toată durata reabilitării în instituții medicale și o sprijină când aceasta își antrenează mușchii abdominali și mușchii spatelui cu ajutorul unui aparat multifuncțional.

   Indiferent de diagnostic, Rodica crede în bunul Dumnezeu,se bucură de momentele în care primește dragoste și apreciere din partea familieiși speră căîntr-o bună zi va putea simți pamântul sub propriile picioare.