Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Serviciul "Telefonul Copilului"

Serviciul „Telefonul copilului”

 

111

   

   Lansat la 11 aprilie 2012 , Serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru copii este   iniţiat prin  Proiectul „Crearea la nivel local a sistemelor de protecţie a copilului de abuz, neglijare şi exploatare în R. Moldova, implementat de „Parteneriate pentru Fiecare Copil” şi „Terre des hommes”, cu suportul   financiar al  Oak Foundation.

Misiune: prevenirea şi înlăturarea riscurilor şi dificultăţilor care pot să apară în viaţa copiilor şi tinerilor.

Beneficiarii serviciului:

copiii din raion – victime ale abuzului sau persoanele care doresc să reclame un abuz de orice natură săvîrşit asupra unui copil;

tineri care urmează să părăsească sistemul de stat de protecţie a copilului;

părinţi / îngrijitori;

profesionişti care lucrează în domeniul protecţiei copilului şi în cadrul serviciilor oferite  copiilor;

publicul larg: vecini, rude, membri ai comunităţii.

Profilul apelurilor parvenite la Telefonul Copilului

  Total înregistrate – 297 apeluri, dintre care:

 223 – apeluri unice în care a fost oferită consiliere psihologică, suport informaţional privind protecţia drepturilor copilului şi a fost organizată referirea cazurilor sesizate privind copii în situaţii de risc către specialiştii responsabili pentru intervenţie;     

29 - apeluri repetate,  la care apelanţii au oferit informaţie suplimentară pe cazurile sesizate anterior în care a fost necesară intervenţia specialiştilor responsabili de protecţia drepturilor copiilor;

199 -  apeluri de cercetare, apeluri mute, în care apelanţii au testat dacă acest serviciu într-adevăr există, sau nu au avut curajul să vorbească.

Apelanții Telefonului Copilului  Adulţi – 83 apeluri  (14%); Copii- 214 apeluri( 86%)

 

29 - apeluri repetate,  la care apelanţii au oferit informaţie suplimentară pe cazurile sesizate anterior în care a fost necesară intervenţia specialiştilor responsabili de protecţia drepturilor copiilor;

199 -  apeluri de cercetare, apeluri mute, în care apelanţii au testat dacă acest serviciu într-adevăr există, sau nu au avut curajul să vorbească.

Apelanții Telefonului Copilului  Adulţi – 83 apeluri  (14%); Copii- 214 apeluri( 86%)

1112

1113

   Serviciul de asistenţă telefonică gratuită funcţioneză 24 de ore din 24. Serviciul vine să sporească nivelul de protecţie a copiilor, prin oferirea accesului direct şi gratuit la consiliere psiho-emoţională şi informare a copiilor despre drepturile lor şi modul în care aceste drepturi pot fi apărate.