Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Serviciul susținere post-instituțional al tinerilor

http://daspfc-falesti.org/administrator/index.php?option=com_media&folder=ico

Serviciul Psihologic

1. Scopul și obiective

Obiectiv general:

 • Intervenții în evaluarea inițială și permanentă a copilului și familiei în situații de risc.

Obiective secundare:

 • acordarea asistenţei psihologice tuturor copiilor, persoanelor aflate în situaţii de risc, APP, CCTF, tutelă/curatelă, potențialilor adoptatori;
 • acordarea asistenţei psihologice copilului aflat în situaţii de dificultate și elaborarea recomandărilor la serviciile de suport;

2.Rezultate

Una din cele mai frecvente metode folosite cu beneficiarul în scopul prevenirii și remiterii problemelor emoționale, cognitive și de comportament este consilierea psihologică. În perioada anului 2015, prin această intervenţie psihologică au fost evaluaţi 68 persoane dintre care:

 • 13 copii din seviciul de tip familial CCTF;
 • 9 copii din APP;
 • 7 copii – ANET;
 • 1 copil – stabilirea domiciliului;
 • 26 copii – comportament delicvent;
 • 1 femeie – care şi-a abandonat copilul în maternitate;
 • 1 femeie - în urma violenţei domestice;
 • 3 copii – problema fiind plecarea părinţilor peste hotare;
 • 2 cazuri evaluați la cererea Procuraturii (intervenţie/asistenţă/consultanţă psihologică);
 • 3 cazuri evaluați la cererea Procuraturii (intervenţie/asistenţă/consultanţă psihologică);
 • 2 asistenți parentali – relații de dificultate între părinte-copil;

O altă metodă de lucru în psihologie este testarea psihologică unde au fost testate 15 persoane, dintre care:

 • 4 cupluri potenţiali adoptatori;
 • 11 copii din serviciile alternative (tutelă – 3; APP – 3; CCTF - 5);

Constrîngeri:

-         Lipsa specialiştilor în teritoriu: psiholog în gimnazii, grădiniţe.

-         Bariere create de atitudine: atitudinile negative reprezintă un obstacol major în educaţia copiilor din familiile vulnerabile, în situații de risc în relații cu semenii.

-         Violenţă, agresivitate şi abuz: copiii în situații de risc adesea devin ţintele actelor violente, inclusiv abuz fizic sau verbal şi izolare socială;

-         Indiferenţa unor părinţi, neimplicarea părinţilor în activitatea de susţinere a copiilor din grupul de risc;

-         Lipsa unei ore de asistenţă psihologică în orarul şcolar (gimnazii).

Concluzii: Copiii din grupul de risc sunt copiii care prezintă un deficit de susţinere social-psihologică, care manifestă toleranţă slabă la frustrare, sensibilitate înaltă faţă de factorii sociali de risc. Caracteristic pentru ei este tulburarea socializării în sensul larg al cuvîntului, care se manifestă prin tulburări semnificative atît în comportament, cît şi în dezvoltarea personalităţii. Soluţionarea problemelor copiilor din grupul de risc este posibilă doar cu ajutorul psihologului prin activităţi de psihoprofilaxie, consiliere psihologică, dezvoltare şi remediere psihologică acordă susţinere profesională, pedagogului și nu în ultimul rînd a părinților.