Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Serviciul Juridic

Serviciul juridic

1. Cadrul legislativ

   Serviciul asistenţa juridică vizînd protecţia drepturilor copilului include apărarea drepturilor minorilor, determinarea locului de trai al acestora în cazul domiciliului separat al părinţilor, dreptului părintelui, care locuieşte separat, de a participa la educaţia copilului său şi de a comunica cu el, decăderea din drepturi părinteşti, stabilirea paternităţii, alte litigii.2. Scopul și obiective


Serviciul de asistenţă juridică şi protecţia drepturilor copilului are ca obiectiv major oferirea de asistenţă copiilor, tinerilor şi familiilor în dificultate.

         Serviciul:

       a) acordă asistenţă juridică copilului şi familiei cu copii în dificultate;

reprezintă Centrul în faţa organelor judiciare, precum şi în raport cu alte persoane fizice şi

     juridice pe bază de mandat expres pentru fiecare caz în parte, în scopul protecţiei drepturilor copilului

Serviciului juridic se oferă ţinînd cont de următoarele principii:

- organizarea activităţii conform legislaţiei în vigoare;

- asigurarea respectării standardelor de calitate a serviciilor prestate familiilor şi copiilor;

- acordarea serviciilor care respectă şi promovează interesul superior al copilului;3. Rezultate         Pe parcursul anului 2015, juristul Centrului pentru Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Fălești, a participat în instanță de judecată la examinarea următoarelor cauze civile ce țin de:    

A.         1. Decăderea din drepturile părintești:

   a) în calitate de reclamant- 17 procese civile, 44 ședințe, 26 copii.

   b) în calitate de intervenient accesoriu – 28 procese civile, 67 ședințe, 41 copii.

   c) total- 45 procese civile, 111 ședințe, 67 copii.

2. Stabilirea domiciliului copilului minor:

   a) în calitate de intervenient accesoriu -42 procese civile, 93 ședințe, 53 copii.

3. Adopție:

a)      în calitate de intervenient accesoriu – 5 procese civile, 10 ședințe, 5 copii.

4. Declararea incapacității persoanei:

a)      în calitate de intervenient accesoriu – 7 procese civile, 8 ședințe, 7 persoane.

5.Stabilirea/recunoaşterea/contestarea paternității:

a)      în calitate de intervenient accesoriu - 2 procese civile, 3 ședințe, 2 copii

6. Ieșirea/intrarea din/în țară:

a)      în calitate de intervenient accesoriu – 3 procese civile, 7 ședințe, 3 copii.

7. Luarea copilului fără decăderea din drepturile părintești:

a)      în calitate de reclamant- 1 proces civil, 3 ședințe, 4 copii.

8. Constatarea naşterii copilului:

a)      în calitate de reclamant - 1 proces civil, 2 ședințe, 1 copil.

B.       1. Comisia Raională pentru protecția Copilului aflat în Dificultate

   Determinarea graficului întrevederilor cu copilul:

a)      copii- 2, persoane-2.

      În total, juristul a participat la 108 procese civile, 237 de sedințe, 135 copii și 7 persoane asistate în instanță de judecată. La 2 persoane s-a stabilit graficul de întrevedere cu 2 copii. S-a acordat asistență juridică informațională la un număr de 120 persoane.

     A participat la seminarul ,,Cadrul legal de protecţie a copiilor aflaţi în situaţie de risc” pentru managerii şi asistenţii din cadrul CAS. Au fost efectuate ședințe de lucru cu specialiștii din CCAS privind statutul copiilor din instituțiile rezidențiale. Întîlniri cu asistenţii sociali comunitari (consfătuiri) în scopul mediatizării, promovări serviciului juridic și asigurării legislației în vigoare.