Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Serviciul de Plasament Rezidenţial

RAPORT ANUAL 2022

Serivicul de Plasament Rezidențial

SERVICII DE TIP REZIDENȚIAL

    Serviciile de tip rezidențial sunt variate ca organizare și funcționare, însă baza lor comună o reprezintă găzduirea și îngrijirea copiilor.1

     Protecția copilului într-un serviciu de tip rezidențial este temporară și trebuie să dureze cât mai puțin, până când, prin eforturile profesioniștilor, ale familiei și ale comunității se reușește identificarea și punerea în practică a unei soluții cu caracter permanent, adaptată situației particulare a copilului/ tânărului. Astfel, dacă situația copilului impune protecția într-un serviciu de tip rezidențial, acesta nu trebuie să fie o simplă casă, pentru că, în fapt, oricât de frumos și confortabil ar fi nu este sinonim cu o casă, ci trebuie să fie un centru deschis către comunitate și integrat într-un sistem de servicii, toate destinate integrării socio-familiale a copilului.

     Activitatea Serviciului pentru îngrijire de tip rezidențial în domeniul protecției copilului are la baza urmatoarele principii:

• Ocrotirea de tip rezidențial este un serviciu adus copilului aflat în dificultate;

• Drepturile fiecărui copil trebuie recunoscute, promovate și respectate;

• Dezvoltarea copilului în sistem rezidențial trebuie asigurată într-un mediu cât mai apropiat de cel familial;

• Activitatea în centrele rezidențiale se desfășoară conform planurilor individualizate de protecție bazat pe evaluarea situației specifice și nevoilor fiecărui copil;

• Fiecare copil trebuie tratat ca subiect unic și complex, cu identitatea și istoria sa;

• Protecția asigurată în centrele rezidențiale are un caracter temporar: proiectul individualizat de protecție a fiecarui copil prevede soluții pentru (re)integrarea familială și socială în termen cât mai scurt.

Atribuţiile Serviciilor de tip rezidenţial:2

- asigură cazarea, hrana, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor şi, după caz, mamelor care beneficiază de acest tip de serviciu, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;

- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;

- asigură paza şi securitatea beneficiarilor;

- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;

- asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

- asigură intervenţie de specialitate;

- identifică familiile naturale, oferindu-le asistenţă şi sprijin în vederea reintegrării copilului aflat în centru și colaborează cu servicii pentru copil şi familie din comunitate în vederea asigurării integrării sociale a copiilor aflaţi în protecţie;

- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru reintegrarea sau integrarea familială, în conformitate cu legislația în vigoare și cu standardele minime obligatorii;

- acordă consiliere psihologică, socială şi juridică pentru menţinerea, crearea sau normalizarea relaţiilor familiale, având în vedere respectarea interesului copilului ;3a

- pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil şi părinţii săi naturali (sau familia lărgită) şi asigură monitorizarea şi evaluarea acestor relaţii;

- supraveghează părinţii copilului după revenirea acestuia din centrul de plasament în familie;

- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

- urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

- asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

Beneficiarii Serviciilor de tip rezidenţial sunt:

• - copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului în aceste servicii;

• - copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;

• - cuplurile mamă/ copil, în situaţia constatării riscului de abandon al copilului în situaţia includerii părintelui într-un program de restabilire a legăturilor familiale;

• - copiii neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal, care solicită o formă de protecţie în condiţiile reglementărilor legale.

4Din categoria serviciilor de tip rezidenţial fac parte:

- centrele de plasament/centrele de primire a copilului în regim de urgenţă;

Serviciile de tip rezidenţial pot avea caracter specializat în funcţie de nevoile şi caracteristicile copiilor protejaţi. Serviciile de tip rezidenţial se organizează numai în structura DASPFC, în regim de componente funcţionale ale acestor, fără personalitate juridică.

Pe raza teritorială a raionului, sunt funcționale urmatoarele centre de acest tip:

- Centrul de asistență socială de zi și plasament pentru copii și familii în situație de risc „Nufărul Alb“, s.Glinjeni;

- Centrul de asistență specializată și formare continuă „Casa Speranței“, or. Fălești;

- Centrul de asistență socială de zi și plasament pentru copii și familii în situație de risc „ProSperare“, s.Bocșa.

Accesul beneficiarilor în cadrul Serviciile de tip rezidenţial se face în baza:

a) măsurilor de plasament dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate;

b) dispoziţiilor de plasament în regim de urgență, emise de către șeful DASPFC;

5Monitorizare copiilor se face printr-un registru de intrări-ieşiri care se păstrează în cadrul serviciile rezidenţiale.

Metodologie de lucru

   În urma sesizărilor, a autosesizărilor sau a cererilor primite, se efectuează, de către serviciul de asistenţă socială comunitară din cadrul primăriei de domiciliu sau de către serviciile subordonate DASPFC Fălești, împreună cu personalul de specialitate, o evaluare iniţială a situaţiei copilului şi a familiei la domiciliul acestuia, se întocmeşte dosarul copilului şi, în funcţie de evaluări, acesta se înaintează cu propuneri Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, care stabileşte o măsură de protecţie specială, în conformitate cu prevederile LEGII Nr. 140 din  14.06.2013.