Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Serviciul social de suport monetar

ŞEDINŢA COMISIEI  RAIONALE PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR AFLATE ÎN SITUAȚIE DE DIFICULTATE

 

    La 26 mai curent, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în situație de dificultate.IMG 9578
  Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 21 de cazuri, care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.
  Reieșind din suma disponibilă a fost acordat suport monetar în sumă totală de 55 300 lei, la 17 familii pentru reparația locuinței, conectarea locuinței la rețeaua electrică, produselor alimentelor, igienice, vestimentație precum și procurarea mobilierului adaptat la necesitățile persoanei cu dizabilități.
 A fost examinate dosarele beneficiarilor serviciilor de plasament CAS „Împreună” Ciolacu Nou și în CSS „Pentru Voi” Fălești. În urma examinării s-a decis prelungirea plasamentului pentru 3 solicitanți dar și reintegrarea în comunitate a unei persoane.IMG 9577
   Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali un şir de recomandări menite să amelioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.
  Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.

  

 

Ședinţa Comisiei Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate.

La 23 aprilie curent, a avut loc şedinţa Comisiei  Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate cu următoarea IMG 6504ordine de zi:

 • 10 cazuri- Cu privire  la  examinarea  dosarelor solicitanților  de  prestare a  serviciilor  de  alimentație  pentru luna martie, la  cantina  de  ajutor  social,  s. Bocani
 • 12 cazuri- Cu privire  la  examinarea  dosarelor solicitanților  de  prestare a  serviciilor  de  alimentație  pentru luna martie, la  cantina  de  ajutor  social,  s. Bocani
 • 3 cazuri - Cu  privire  la  examinarea dosarului solicitantului de serviciu social plasament ”Respiro”
 • 8 cazuri - Cu privire  la  examinarea  dosarului  solicitantului  serviciului social  de Îngrijire la Domiciliu fără plată
 • 1 cazuri - Cu privire  la  prelungirea termenului de prestare a  serviciu social de îngrijire la domiciliu fără plată
 • 1 caz Cu privire  la  examinarea  dosarului  solicitantului  serviciului social  de Îngrijire la Domiciliu cu plată.
 • 1 caz - Cu privire  la  examinarea  dosarului  solicitantului  serviciului social  de Suport Monetar.
 • 3 cazuri- Cu privire  la  examinarea dosarului solicitantului de serviciu social de Asistență Personală.
 • 6 cazuri -Cu privire  la  examinarea dosarului beneficiarului serviciului social de plasament, (prelungire).
 • 4 cazuri -Cu privire  la  examinarea dosarului solicitantului de serviciu de zi din cadrul CAS ”Pentru Voi” (kinetoterapeut și servicii de alimentație) .
 • 1 caz - Cu privire  la  examinarea dosarului beneficiarului  serviciului social plasament (reintegrare în comunitate cu admiterea în serviciu social Asistență Personală).

Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.

Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.

ŞEDINŢA COMISIEI  RAIONALE PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR AFLATE ÎN DIFICULTATE.

La 26 martie curent, a avut loc şedinţa Comisiei  Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate cu următoarea ordine de zi:

 • 10 cazuri- Cu privire  la  examinarea  dosarelor solicitanților  de  prestare a  serviciilor  de  alimentație  pentru luna martie, la  cantina  de  ajutor  social,  s. Izvoare
 • 12 cazuri- Cu privire  la  examinarea  dosarelor solicitanților  de  prestare a  serviciilor  de  alimentație  pentru luna martie, la  cantina  de  ajutor  social,  s. Bocani
 • 5 cazuri - Cu  privire  la  examinarea dosarului solicitantului de serviciu social plasament ”Respiro”
 • 7 cazuri - Cu privire  la  examinarea  IMG 6471dosarului  solicitantului  serviciului social  de Îngrijire la Domiciliu fără plată
 • 7 cazuri - Cu privire  la  prelungirea termenului de prestare a  serviciu social de îngrijire la domiciliu fără plată
 • 3 cazuri- Cu privire  la  sistarea prestării serviciului social de îngrijire la domiciliu fără plată.
 • 2 cazuri- Cu  privire  reintegrarea în comunitate a beneficiarului  serviciului social  de plasament fără plată
 • 1 caz - Cu privire  la  admiterea în serviciului social  de plasament fără plată.

Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.

Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.