Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Noutăţi

Anual, la 1 octombrie, în întreaga lume este marcată
Ziua Internațională a Persoanelor în etate
.
E o sărbătoare frumoasă, în plină toamnă, asemenea "toamnei vieții" lor. E o sărbătoare care ne adună mai aproape de persoane-"enciclopedii vii", de cei, pentru care viața e un roman, e o istorie și de la care învățăm cum să trăim. Această dată a fost stabilită de ONU și ar trebui să fie nu doar un omagiu celor ajunși la această etapă a vieții, ci și un moment de reflecție asupra condițiilor de trai ale lor, de a face mai larg și mai bine cunoscute problemele reale, multe, foarte grele, pe care le au de rezolvat vârstnicii din toată țara. Suntem solidari cu doleanțele lor, durerea lor e și durerea noastră, a tuturor. Ei sunt cei care fac legătura cu trecutul, legătura dintre generații, având copii și nepoți. Au cea mai bogată experiență de viață, înțelepciune, le lasă cea mai frumoasă zestre spirituală și materială. Prin eforturile lor de-o viață și acum contribuie cu ce pot la dezvoltarea societății. Ei sunt cei care au adăugat trepte pe scara devenirii umane. Prezența lor ne inspiră respect și încredere. Datorită DGASPFC Fălești, persoanele vârstnice din raion beneficiază de servicii sociale prestate calitativ și cu multă responsabilitate de angajați, în vederea îmbunătățirii vieții lor, pentru aportul lor semnificativ în creșterea și educarea tinerei generații. Cineva spunea că discuția între un bătrân și un tânăr e ca și dialogul dintre un pod și un râu! Manifestăm atenție și atitudine deosebită față de persoanele în etate, grijă și respect, pentru munca și dragostea necondiționată, pentru sfaturi și ajutor, pentru exemple demne de urmat! Vă adresăm cele mai sincere urări de bine și frumos, cu multă recunoștință și gratitudine! Vă dorim astăzi și-ntotdeauna, să vă trăiți bătrânețea în liniște, bunăstare, să fiți activi și în bună înțelegere cu cei din preajmă! Sunteți pentru noi importanți, avem nevoie mereu de Dumneavoastră și e bine spus că cine n-are un bătrân aproape, să și-l cumpere! Să fiți sănătoși, să aveți mereu împliniri sufletești și să aveți parte și în continuare de bătrânețe fără tristețe! La mulți ani!20230203_140655.webp

În contextul implementării eficiente a HG 270/2014 , DGASPFC Fălești în parteneriat cu AO „AVE Copiii”, a desfășurat un atelier practic cu membrii echipelor multidisciplinare locale din 6 primării: Pietrosu, Taxobeni, Glinjeni, Izvoare, Pruteni, Fălești cu genericul:
Aplicarea practică a Mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului și proceduri sectoriale de management a situațiilor de VNET a copilului.
Activitatea a fost moderată de Malachi Lilia, șef adjunct al DGASPFC și formator local, împreună cu Pascal Ana, psihopedagog în cadrul Secției Protecția Familiei și Copilului.
În cadrul activității participanții au punctat importanța cooperării intersectoriale în asistența situațiilor de VNET a copiior și care este eficiența mecanismelor de cooperare intersectorială în domeniul protecției drepturilor copilului: măsura modului în care autoritățile implicate își utilizează/nu-și utilizează resursele umane in asistența cazurilor de VNET.
În rezultatul discuților , participanții și-au expus opiniile că, deși cel mai bine cunoscută și cel mai bine aplicată HG 270/2014 ,considerată atotcuprinzătoare din perspectiva abordării problemelor de protecție a copilului,totuși nu asigură protecție tuturor copiilor în situații de risc . ATL mai întâmpină dificultăți în implementarea eficientă a instrucțiunilor sectoriale,din cauza implicării ineficiente a unor membri ai EMD-ului, reprezentanți ai unor structuri sectoriale, fie din motive obiective, fie din cunoașterea imperfectă a cadrului legal.
Asistenții sociali comunitari prezenți la activitate au afirmat că reprezentanții sectoarelor educație,sănătate,ordine publică au mari așteptări vizavi de activitatea asistentului social comunitar în soluționarea situațiilor de VNET, dar acestea nu sunt întotdeauna relevante în raport cu atribuțiile acestuia, nu ține numai de competența asistentului social comunitar asigurarea prestării calitative a serviciilor sociale, a instrumentării obiective a cazurilor ,în special cele de VNET.
Atelierul organizat a amintit tuturor specialiștilor din sectoarele vizate în HG 270/2014 că ține ade responsabilitatea fiecăruia de a :
➡️ identifica și referi cazuri către ATL;
➡️asigura evaluarea inițială dacă este pericol iminent și lipsește ATL;
➡️participa la evaluarea inițială în cadrul EMD și a lua măsuri de protecție;
➡️participa la evaluarea complexă, elaborarea PIA;
➡️implementa acțiunile din PIA care le revin fiecărui sector/ domeniu.
S-a menționat, de asemenea, rolul primar al intervențiilor fiecărui sector vizat în prevenirea violenței,neglijării,exploatării și traficului de copii.
Abordarea multidisciplinară și implicarea tuturor sectoarelor oferă membrilor EMD -specialiști din diferite sectoare , o abordarea multispectuală a unei probleme sociale și oferirea unor soluții optime .

Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /var/www/vhosts/1054/domains/daspfc-falesti.org/public_html/images/21.09.2023
 
"Prezentul pe care îl trăim azi va fi oglinda în care ne vom recunoaște mai târziu și în ceea ce am fost vom recunoaște cine suntem."
Andre Gide

Fundația Premier Energy Moldova este un proiect caritabil important pentru Republica Moldova, care are drept scop susținerea și protejarea intereselor copiilor și tinerilor din întreaga țară, cu vârsta de până la 18 ani.
În urma semnării Memorandumului de cooperare între MMPS și Fundația "Premier Energy", s-a propus îmbunătățirea calității vieții copiilor și familiilor cu copii care întâmpină dificultăți în procesul de școlarizare.
În perioada 18-22 august 2023, reprezentanții Fundației Premier Energy Moldova au încheiat un Contract cu DGASPFC Fălești , privind oferirea unei donații în cadrul Campaniei "Hai la școală!" Copii din familii social-vulnerabile, care vor studia în ciclul primar și gimnazial, din 4 primării ale raionului Fălești, au primit 102 ghiozdane. DGASPFC Fălești adresează mulțumiri reprezentanților Fundației "Premier Energy", pentru conlucrarea eficientă în vederea oferirii ajutorului, a bucuriei și a speranței unor tineri și copii din familii social-vulnerabile, care vor să facă parte în continuare dintr-o societate sănătoasă, prosperă, cu mai puține griji și nevoi!

În data de 29 iunie 2023 a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate. Au fost examinate cazuri cu privire la acordarea sprijinului monetar în cadrul Serviciului social Sprijin pentru familii cu copii, pentru 45 de familii cu 94 de copii și 3 cazuri cu privire la dezinstituționalizarea a 11 copii. În total au fost examinate cazuri din 48 de familii cu 105 copii. Pentru familiile cu copii au fost alocate 401000 lei.

357198693_260242949952088_235234119425725377_n
357312618_1022571262394847_13007121578280576_n
357629759_281820714424231_7384193932632643462_n
357642607_605678694994563_6675337035271115730_n
1/4 
start stop bwd fwd
În data de 15 iunie 2023, a avut loc Ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, prezidată de vicepreședintele raionului, dnul Veaceslav Tambur. Membrii comisiei au examinat 38 de cazuri cu privire la acordarea sprijinului monetar în cadrul Serviciului social Sprijin pentru familii cu copii, cu privire la plasamentul planificat în tutelă/curatelă și cu privire la evaluarea competențelor profesionale ale unui asistent parental profesionist. Comisia a decis să se acorde 332000 lei pentru 33 de familii cu 86 de copii.
 
353714703_814939566901736_3521922558805016460_n
354458073_599525762281825_1607061910187644210_n
354469712_3488633738122455_3974931201680992215_n
354471502_584108070556913_8837987564012557222_n
354661372_229905096487562_6152843054562085570_n
354705294_1001330374383346_7977270627655730148_n
354747673_784785233243907_3230553514809902282_n
1/7 
start stop bwd fwd
Astăzi, în data de 24 mai 2023, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești, s-a desfășurat Conferința de finalizare a proiectului "Acasă în siguranță", implementat de AOPPD "Eternitate". Participanții la eveniment au fost salutați de vicepreședintele raionului, dnul Fusu Veaceslav. Cu relatări interesante despre implementarea proiectului au venit în fața celor prezenți: dna Neaga Victoria, manager de proiect, reprezentanta Delegației UE în RM, dnul Culeac Petru, director executiv, Fundația Soros Moldova, dna Dilion-Strechie Marcela, manager de proiect, IP Keystone Moldova, dna Prodan-Șestacova Liubovi, coordonator instruiri, AO Institutum Virtuts Civilis și dna Ciobanu Emilia, șefa Direcției Generale, Protecție a Familiei și Copilului Fălești.
O informație amplă despre rezultatele proiectului "Acasă în siguranță" a prezentat moderatoarea conferinței, președinta AOPPD "Eternitate", dna Jalbă Ludmila. Despre situația actuală în domeniul Asistenței sociale din raion a relatat dna Ceban Dina, șefa Secției Protecția persoanelor în etate și cu dizabilități din cadrul DGASPFC.
Au urmat discuții și propuneri. Evenimentul s-a finalizat cu vizita participanților la "Casa comunitară"din satul Mărăndeni, Serviciu social creat și dezvoltat în cadrul proiectului.
348868271_209929235225204_2820859806886092431_n
348868993_104775562624444_6763947962767384687_n
348908686_661189196023258_5285471679050771794_n
348916945_147390674901653_2421995466615638736_n
348923526_634040435432736_8903509775977950620_n
348943479_633881931988946_8831493144299342201_n
348964695_604765971613071_7365670004510265248_n
348968077_1610009672840112_7416710312428141029_n
348973695_1280409992566097_1200343391706472561_n
348979287_787067612912602_8015175023359462604_n
348990052_212152111671148_9114774105298911139_n
349157483_785932072921404_6154614072266789217_n
349158283_769106451559206_2349787546438267573_n
349321600_919467442467460_3432077250069387978_n
349321882_593342859250644_8218351932250416260_n
01/15 
start stop bwd fwd

In contextul parteneriatului cu Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, Direcția Învățământ, și Centrul Încredere din or. Glodeni, astăzi 19.05.23, membrii echipelor multidisciplinare din or. Glodeni, s. Sturzovca si s. Iabloana participa la atelierul de instruire ce abordeaza managementul de caz și rolul echipei multidisciplinare în monitorizarea post-plasament a copiilor și tinerilor.

 

În data de 19 mai 2023 a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, prezidată de către vicepreședintele raionului, dnul Veaceslav Tambur. În cadrul ședinței au fost discutate chestiuni privind acordarea ajutorului bănesc unor familii cu copii și prelungirea plasamentului unor beneficiari din CMAS.
Membrii comisiei au examinat cazurile și au decis ca 37 de familii cu 81 de copii să beneficieze de ajutor din cadrul Serviciului social Sprijin pentru familii cu copii, în sumă de 322 000 lei.
347100651_210601095069049_336179527464101530_n
347114357_564330732452564_2181672905604968479_n
347132229_200896652878619_5422725504257577812_n
347255532_650390336536724_7070065026813656975_n
347255749_2197464310643356_8229542134552840824_n
347637644_2094696847535323_486889471686334762_n
347645647_3421746538048324_1298593791915982124_n
347802395_1384132885649716_4192602766472163889_n
348257138_793013982041682_8065013673417572200_n
348314292_827576535602146_1513692978642263321_n
348578577_278164557900786_6423932365584121151_n
01/11 
start stop bwd fwd

În conformitate cu Planul anual de activitate și în contextul Zilei Familiei, sărbătorită anual în data de 15 mai, specialiștii din cadrul DGASPFC Fălești: Muduc Olesea și Purice Linda au organizat Training-ul cu genericul "Familia-ancora care ne ține prin furtuna vieții". La eveniment au participat 15 asistenți parentali profesioniști/părinți-educatori împreună cu copiii, aflați în plasamentul din cadrul serviciului de tip familial Asistență Parentală Profesionistă și Casa de copii de tip familial. Pe parcursul activității s-a pus accent pe starea emoțională, comunicarea, relația copil-părinte/îngrijitor și valorile morale ale fiecărei familii.

În data de 11.05.2023, în incinta Consiliului raional Fălești, s-a desfășurat Atelierul practic cu tema: "Asigurarea protecției copiilor: dimensiuni practice (pentru reprezentanți ai autorităților tutelare)". Scopul organizatorilor a fost de a informa participanții despre consolidarea abilităților de protecție a copiilor și tinerilor, aflați în îngrijire alternativă și în proces de ieșire/ieșiți din îngrijire. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului" Creșterea rezilienței tinerilor din mediul rural care părăsesc îngrijirea alternativă", implementat de Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei" AVE Copiii". Participanții au fost implicați în diverse activități, plenare și interactive privind drepturile copilului, asistența copiilor cu dizabilități, violența în familie, despre provocări, impact și responsabilitățile autorităților.
La sfârșitul întâlnirii s-au făcut unele totaluri cu expuneri de opinii. Informațiile au fost binevenite, utile în vederea rezolvării problemelor apărute în viața familiilor cu copii.