Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Regulamente

REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară”

REGULAMENTUL  privind modul de asigurare cu bilete gratuite de tratament în instituţiile

                                balneosanatoriale şi de plată a compensaţiei băneşti, în schimbul biletelor,

                                persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl

                                şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de

                                boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi.

REGULAMENTUL cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi

                               şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă

REGULAMENTUL cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor

                                   de tratament sanatorial gratuit invalizilor de război

REGULAMENTUL- CADRU de activitate al Serviciului de asitență socială comunitară.

REGULAMENTUL- CADRU privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Respiro”

REGULAMENT - CADRU privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului aflat în

                                          dificultate  hot.guv. nr.7 din 20 ianuarie 2016.

REGULAMENT  Centrul de zi pentru copii hot.guv. nr.441 din 17 iulie 2015.

REGULAMENT - CADRU al Serviciului de Îngrijire socială la domiciliu hot.guv. nr.1034 din 31

                                           decembrie 2014.

REGULAMENT "Plasament familial pentru adulţi" hot.guv. nr.75 din 3 februarie 2014.

REGULAMENT Serviciul social de sprijin familial hot.guv. nr.889 din 11 noiembrie 2013.

REGULAMENT Cu privire la organizarea și fucționarea Centrului Republican de Asistență

                           Psihopedagogică hot.guv.nr.732 din 16 septembrie 2013.

REGULAMENT Centrului de zi pentru persoane vîrstnice hot.guv. nr.569 din 29 iulie 2013.

REGULAMENT Casa comunitară hot.guv. nr.52 din 17 ianuarie 2013.

REGULAMENT reformarea instituţiilor rezidenţiale hot.guv. nr.351 din 29 mai 2012.

REGULAMENT "Asistenţă personală" hot.guv. nr.314 din 23 mai 2012.

REGULAMENT Echipa Mobilă hot.guv. nr.722 din 22 septembrie 2011.

REGULAMENT Elib. taloanelor de tratament balneo-sanatorial hot.guv. nr.372 din 6 mai 2010.

REGULAMENT ajutorul social hot.guv. nr.1167 din 16 octombrie 2008.

REGULAMENT cu privire la indemnizaţiile pentru copii adoptaţi hot.guv. nr.581 din 25 mai 2006.

REGULAMENT al Centrului de plasament temporar al copilului hot.guv. nr.1018 din 13 septembrie 2004.

REGULAMENT distribuire a taloanelor de călătorie hot.guv. nr.451 din 29 aprilie 2004.

REGULAMENT cantinelor de ajutor social hot.guv. nr.1246 din 16 octobrie 2003.

REGULAMENT casei de copii de tip familial hot.guv nr.937 din 12 iulie 2002.

REGULAMENT-CADRU cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă 

                          hot.guv. nr.1361 din 7 decembrie 2000.

REGULAMENT privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican

                          şi fondurilor locale  de susţinere socială  a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor în 

                          aceste fonduri hot.guv. nr.1083 din 26 octombrie 2000.

REGULAMENT privind procedura de evaluare ale solicitanţilor pentru adopţie.