Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Hotărîri şi Legi

HOTĂRÎRE Nr. 1733 din 31.12.2002 cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani şi

                                                        celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip

                                                        familial

HOTĂRÎRE Nr.1479 din 25.12.2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciul

                                                       de asistenţă parentală profesionistă.

HOTĂRÎRE Nr.1356 din 03.12.2008 cu privire la aprobarea Structurii Sistemului Informaţional 
                                                         Automatizat „Asistenţa Socială

HOTĂRÎRE Nr. 924 din 31.12.2009 cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă

                                                       parentală profesionistă

HOTĂRÎRE Nr. 870 din 28.07.2004 despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru

                                                       elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile

                                                       profesionale şi de meserii,instituţiile de învăţămînt mediu

                                                       despecialitate şi superior universitar, şcolile de tip internat şi casele

                                                       de copii

HOTĂRÎRE Nr.824 din 04.07.2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile
                                                       sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi

HOTĂRÎRE Nr.823 din 04.07.2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile
                                                      sociale prestate în centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi

HOTĂRÎRE Nr.812 din 02.07.2003 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru

                                                        casele de copii de tip familial

HOTĂRÎRE Nr. 780 din 25.09.2014 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind

                                                       Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

HOTĂRÎRE Nr.760 din 17.09.2014  STANDARDELE MINIME DE CALITATE
                                                       pentru Serviciul de asistenţă parentală profesionistă

HOTĂRÎRE Nr.450 din 28.04.2006 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, 
                                                      educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar

 HOTĂRÎRE Nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul

                                                       intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,

                                                       referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi

                                                       potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului

HOTĂRÎREA nr.10 din 15.11.1993 Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti

                                                       a legislaţiei în cauzele de desfacere a căsătoriei

HOTĂRÎREA privind practica judiciară de soluţionare de către instanţele judecătoreşti a cauzelor

                      referitoare la încasarea pensiei de întreţinere pentru copii şi alţi membri ai familiei