“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

“Munca îl slăvește pe om”

     Odata cu venirea primăverii se cuvine ca și curtea Complexului de Servicii Sociale “Pentru Voi” să aibă parte de curățenie. Astfel, la 1 aprilie, a fost organizată acțiunea ecologică “Munca îl slăvește pe om” la care au participat atît echipa de serviciu cît și beneficiarii complexului.

   Scopul acțiunii a fost de a promova educația ecologică și formarea culturii societății care trăiește în armonie cu natura.

   Înarmați cu echipamentul necesar aceștia s-au reunit pentru a curăța teritoriul de frunze, apoi a urmat plantarea florilor, colectarea deșeurilor, participanțiiau măturat și au greblat, astfel au realizat un teritoriu cu un aspect îngrijit.

image2
image3
image4
image5
image6
1/5 
start stop bwd fwd


   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești