ȘEDINȚĂ DE GRUP MARE CU SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ
   La 10 noiembrie curent, în sala de ședință a Consiliului Raional a fost organizată ședința de grup mare cu asistenții sociali comunitari.
   IMG 0425În cadrul ședinței s-a evidențiat lucru la conținutul dosarului Serviciului Social „Pachet alimentar” și sa pus accent pe corectitudinea acordării ajutorului social, modul de stabilire și plata a ajutorului social familiilor defavorizate, monitorizarea beneficiarilor de ajutor social, prevăzute în Legea nr. 133-XVI din 13.06.2008;
  Pe parcursul ședinței au intervenit specialiști din cadrul direcției cu subiectele ce au fost discutate:
 Cu privire la asigurarea calității procesului de lucru a registrelor online a categoriilor de beneficiari;
 Cu privire la completarea cu regularitate a documentelor de care este responsabil asistentul social comunitar: registrul de evidenţă a persoanelor care solicită audienţă, registrul de evidenţă a grupurilor de beneficiari, dosarele beneficiarilor, conform procedurilor de lucru.
  Consfătuirea cu asistenții sociali s-a soldat cu analiza subiectelor discutate și ca scop monitorizarea categoriilor de beneficiari pe întreaga perioadă de activitate.