“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Serviciul protezare şi ortopedie

     Se instituie în scopul creării accesibilității persoanelor cu dizabilități de locomoție, care necesită ajutor protetico-ortopedic, la serviciile sociale în conformitate cu Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1153 din 16 noiembrie 2000 „Despre aprobarea Programului național de protecție, reabilitare și integrare socială a persoanelor cu handicap pentru anii 2000-2005”.

   Serviciul protezare și ortopedie este o subdiviziune a Direcțiilor de asistență socială din republică. El se formează, se reorganizează și se lichidează de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în conformitate cu Regulamentul-tip.

   Acest serviciu se instituie în localurile organelor teritoriale de asistență socială și se subordonează șefului Direcției asistență socială și colaborează permanent cu Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare din mun. Chișinău (în continuare CREPOR).

   Serviciul în activitatea sa se călăuzește de legile Republicii Moldova, Hotarîrile și ordonanțele Guvernului, de actele normative speciale, regulamentele și instrucțiunile Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Instrucțiunea nr.40 din 9 iunie 1993 „Cu privire la modul de asigurare a populației Republicii Moldova cu articole de protezare, ortopedice și cu mijloace de locomoție nemecanizate a invalizilor” , precum și de ordinele șefului Direcției asistență socială și ale șefului CREPOR (pe domeniul respectiv de activitate).

   Personalul angajat în serviciu protezare și ortopedie sunt felcerii – persoane cu studii medii speciale medicale, capabile să presteze servicii în domeniul respectiv.

   Cheltuielile pentru întreținerea serviciului protezare și ortopedie se efectuează în limita mijloacelor prevăzute în bugetul unităților administrativ teritoriale. Gestiunea serviciului protezare și ortopedie se efectuează de către șeful DASPFC.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești