“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Serviciul social „Asistenţă personală”IMG 20161114 100753Scopul, obiectivele și principiile de organizare ale serviciului

   Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.).

Obiectivele Serviciului sunt:

1) oferirea unor servicii de asistenţă şi îngrijire flexibile, centrate pe persoană, care să îmbunătăţească calitatea vieţii şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi severe;

2) facilitarea accesului la educaţie şi încadrare în câmpul muncii;

3) prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi;

4) sprijinirea beneficiarilor să menţină şi să dezvolte relaţii sociale în familie şi comunitate.Serviciul este organizat şi funcţionează în conformitate cu următoarele principii:

1) respectul demnităţii inalienabile a persoanei;

2) autonomia individuală a persoanei cu dizabilităţi, inclusiv libertatea de a face propriile alegeri;

3) participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate;

4) accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi;

5) planificarea individualizată centrată pe persoană;

6) parteneriatul între serviciile sociale;

7) abordarea multidisciplinară a necesităţilor beneficiarului;

8) asigurarea confidenţialităţii informaţiei obţinute pe parcursul prestării Serviciului.

Admiterea beneficiarului în Serviciu

   Pentru a solicita admiterea în Serviciu, persoana cu dizabilităţi sau, după caz, reprezentantul său legal depune o cerere scrisă la DASPFC Fălești.IMG 0662

La cerere se anexează următoarele acte:

1) copia de pe documentul de identitate al solicitantului şi, după caz, al reprezentantului său legal;

2) copia de pe certificatul de dizabilitate;

3) copia de pe hotărârea judecătorească şi de pe decizia administraţiei publice locale de instituire a tutelei, în cazul în care beneficiarul a fost declarat incapabil.

- Managerul de Serviciu înregistrează cererea de solicitare a Serviciului în registrul de evidenţă.

- Managerul de Serviciu oferă solicitantului informaţii explicite privind modul de funcţionare a Serviciului şi, în caz de necesitate, îi acordă asistenţă pentru obţinerea şi pregătirea actelor necesare.

- Managerul de Serviciu care a înregistrat cererea realizează evaluarea iniţială a cazului şi referă dosarul beneficiarului specialistului supervizor.

   Serviciile de asistență personală sunt oferite în mediul obişnuit, natural al persoanei care îl solicită: acasă, la serviciu, la şcoală, în comunitate, la locul de muncă, etc.

   Asistent personal poate deveni orice persoană, inclusiv membrii familiei biologice ai persoanei cu dizabilităţi, cu vârsta între 18 ani şi vârsta de pensionare, a cărei stare de sănătate şi capacitate mentală îi permite realizarea responsabilităților aferente.

ISTORIE DE SUCCES

Asistentul Personal - O nouă şansă la viaţă  

   Bolile şi necazurile nu ocolesc pe nimeni, însă atunci când un accident de circulație necruţător loveşte un copil dintr-o familie modestă, tragedia se dublează. Este şi cazul Rodicăi Radeanu originară din s.Musteața. De șase ani, Rodica se luptă cu o boală necruţătoare: „Traumatism vertebro-medular. Contuzie medulară”, care o împiedică să ducă o viaţă normală.

IMG 20161114 101103   În urma unui tragic accident a rămas imobilizată în scaunul cu rotile, necesitând ajutorul unei persoane terțe în toate domeniile. Ulterior, mama fetei a fost angajată în calitate de asistent personal pentru a-i putea oferi asistenţă şi îngrijire şi pentru a o ajuta să ducă o viaţă cât mai independentă în propria casă şi în comunitate.

   Rodica muncește foarte mult împreună cu asistentul personal. Procesul de recuperare decurge foarte greu, dar totuși sunt progrese. Asistentul personal o supraveghează 24 de ore din 24, o însoțește pe toată durata reabilitării în instituții medicale și o sprijină când aceasta își antrenează mușchii abdominali și mușchii spatelui cu ajutorul unui aparat multifuncțional.

   Indiferent de diagnostic, Rodica crede în bunul Dumnezeu,se bucură de momentele în care primește dragoste și apreciere din partea familieiși speră căîntr-o bună zi va putea simți pamântul sub propriile picioare.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești