“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Serviciul „Telefonul copilului”

 

111

   

   Lansat la 11 aprilie 2012 , Serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru copii este   iniţiat prin  Proiectul „Crearea la nivel local a sistemelor de protecţie a copilului de abuz, neglijare şi exploatare în R. Moldova, implementat de „Parteneriate pentru Fiecare Copil” şi „Terre des hommes”, cu suportul   financiar al  Oak Foundation.

Misiune: prevenirea şi înlăturarea riscurilor şi dificultăţilor care pot să apară în viaţa copiilor şi tinerilor.

Beneficiarii serviciului:

copiii din raion – victime ale abuzului sau persoanele care doresc să reclame un abuz de orice natură săvîrşit asupra unui copil;

tineri care urmează să părăsească sistemul de stat de protecţie a copilului;

părinţi / îngrijitori;

profesionişti care lucrează în domeniul protecţiei copilului şi în cadrul serviciilor oferite  copiilor;

publicul larg: vecini, rude, membri ai comunităţii.

Profilul apelurilor parvenite la Telefonul Copilului

  Total înregistrate – 297 apeluri, dintre care:

 223 – apeluri unice în care a fost oferită consiliere psihologică, suport informaţional privind protecţia drepturilor copilului şi a fost organizată referirea cazurilor sesizate privind copii în situaţii de risc către specialiştii responsabili pentru intervenţie;     

29 - apeluri repetate,  la care apelanţii au oferit informaţie suplimentară pe cazurile sesizate anterior în care a fost necesară intervenţia specialiştilor responsabili de protecţia drepturilor copiilor;

199 -  apeluri de cercetare, apeluri mute, în care apelanţii au testat dacă acest serviciu într-adevăr există, sau nu au avut curajul să vorbească.

Apelanții Telefonului Copilului  Adulţi – 83 apeluri  (14%); Copii- 214 apeluri( 86%)

 

29 - apeluri repetate,  la care apelanţii au oferit informaţie suplimentară pe cazurile sesizate anterior în care a fost necesară intervenţia specialiştilor responsabili de protecţia drepturilor copiilor;

199 -  apeluri de cercetare, apeluri mute, în care apelanţii au testat dacă acest serviciu într-adevăr există, sau nu au avut curajul să vorbească.

Apelanții Telefonului Copilului  Adulţi – 83 apeluri  (14%); Copii- 214 apeluri( 86%)

1112

1113

   Serviciul de asistenţă telefonică gratuită funcţioneză 24 de ore din 24. Serviciul vine să sporească nivelul de protecţie a copiilor, prin oferirea accesului direct şi gratuit la consiliere psiho-emoţională şi informare a copiilor despre drepturile lor şi modul în care aceste drepturi pot fi apărate.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești