“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Serviciul Psihologic

1. Scopul și obiective

Obiectiv general:

 • Intervenții în evaluarea inițială și permanentă a copilului și familiei în situații de risc.

Obiective secundare:

 • acordarea asistenţei psihologice tuturor copiilor, persoanelor aflate în situaţii de risc, APP, CCTF, tutelă/curatelă, potențialilor adoptatori;
 • acordarea asistenţei psihologice copilului aflat în situaţii de dificultate și elaborarea recomandărilor la serviciile de suport;

2.Rezultate

Una din cele mai frecvente metode folosite cu beneficiarul în scopul prevenirii și remiterii problemelor emoționale, cognitive și de comportament este consilierea psihologică. În perioada anului 2015, prin această intervenţie psihologică au fost evaluaţi 68 persoane dintre care:

 • 13 copii din seviciul de tip familial CCTF;
 • 9 copii din APP;
 • 7 copii – ANET;
 • 1 copil – stabilirea domiciliului;
 • 26 copii – comportament delicvent;
 • 1 femeie – care şi-a abandonat copilul în maternitate;
 • 1 femeie - în urma violenţei domestice;
 • 3 copii – problema fiind plecarea părinţilor peste hotare;
 • 2 cazuri evaluați la cererea Procuraturii (intervenţie/asistenţă/consultanţă psihologică);
 • 3 cazuri evaluați la cererea Procuraturii (intervenţie/asistenţă/consultanţă psihologică);
 • 2 asistenți parentali – relații de dificultate între părinte-copil;

O altă metodă de lucru în psihologie este testarea psihologică unde au fost testate 15 persoane, dintre care:

 • 4 cupluri potenţiali adoptatori;
 • 11 copii din serviciile alternative (tutelă – 3; APP – 3; CCTF - 5);

Constrîngeri:

-         Lipsa specialiştilor în teritoriu: psiholog în gimnazii, grădiniţe.

-         Bariere create de atitudine: atitudinile negative reprezintă un obstacol major în educaţia copiilor din familiile vulnerabile, în situații de risc în relații cu semenii.

-         Violenţă, agresivitate şi abuz: copiii în situații de risc adesea devin ţintele actelor violente, inclusiv abuz fizic sau verbal şi izolare socială;

-         Indiferenţa unor părinţi, neimplicarea părinţilor în activitatea de susţinere a copiilor din grupul de risc;

-         Lipsa unei ore de asistenţă psihologică în orarul şcolar (gimnazii).

Concluzii: Copiii din grupul de risc sunt copiii care prezintă un deficit de susţinere social-psihologică, care manifestă toleranţă slabă la frustrare, sensibilitate înaltă faţă de factorii sociali de risc. Caracteristic pentru ei este tulburarea socializării în sensul larg al cuvîntului, care se manifestă prin tulburări semnificative atît în comportament, cît şi în dezvoltarea personalităţii. Soluţionarea problemelor copiilor din grupul de risc este posibilă doar cu ajutorul psihologului prin activităţi de psihoprofilaxie, consiliere psihologică, dezvoltare şi remediere psihologică acordă susţinere profesională, pedagogului și nu în ultimul rînd a părinților.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești