“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Serviciul juridic

1. Cadrul legislativ

   Serviciul asistenţa juridică vizînd protecţia drepturilor copilului include apărarea drepturilor minorilor, determinarea locului de trai al acestora în cazul domiciliului separat al părinţilor, dreptului părintelui, care locuieşte separat, de a participa la educaţia copilului său şi de a comunica cu el, decăderea din drepturi părinteşti, stabilirea paternităţii, alte litigii.2. Scopul și obiective


Serviciul de asistenţă juridică şi protecţia drepturilor copilului are ca obiectiv major oferirea de asistenţă copiilor, tinerilor şi familiilor în dificultate.

         Serviciul:

       a) acordă asistenţă juridică copilului şi familiei cu copii în dificultate;

reprezintă Centrul în faţa organelor judiciare, precum şi în raport cu alte persoane fizice şi

     juridice pe bază de mandat expres pentru fiecare caz în parte, în scopul protecţiei drepturilor copilului

Serviciului juridic se oferă ţinînd cont de următoarele principii:

- organizarea activităţii conform legislaţiei în vigoare;

- asigurarea respectării standardelor de calitate a serviciilor prestate familiilor şi copiilor;

- acordarea serviciilor care respectă şi promovează interesul superior al copilului;3. Rezultate         Pe parcursul anului 2015, juristul Centrului pentru Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Fălești, a participat în instanță de judecată la examinarea următoarelor cauze civile ce țin de:    

A.         1. Decăderea din drepturile părintești:

   a) în calitate de reclamant- 17 procese civile, 44 ședințe, 26 copii.

   b) în calitate de intervenient accesoriu – 28 procese civile, 67 ședințe, 41 copii.

   c) total- 45 procese civile, 111 ședințe, 67 copii.

2. Stabilirea domiciliului copilului minor:

   a) în calitate de intervenient accesoriu -42 procese civile, 93 ședințe, 53 copii.

3. Adopție:

a)      în calitate de intervenient accesoriu – 5 procese civile, 10 ședințe, 5 copii.

4. Declararea incapacității persoanei:

a)      în calitate de intervenient accesoriu – 7 procese civile, 8 ședințe, 7 persoane.

5.Stabilirea/recunoaşterea/contestarea paternității:

a)      în calitate de intervenient accesoriu - 2 procese civile, 3 ședințe, 2 copii

6. Ieșirea/intrarea din/în țară:

a)      în calitate de intervenient accesoriu – 3 procese civile, 7 ședințe, 3 copii.

7. Luarea copilului fără decăderea din drepturile părintești:

a)      în calitate de reclamant- 1 proces civil, 3 ședințe, 4 copii.

8. Constatarea naşterii copilului:

a)      în calitate de reclamant - 1 proces civil, 2 ședințe, 1 copil.

B.       1. Comisia Raională pentru protecția Copilului aflat în Dificultate

   Determinarea graficului întrevederilor cu copilul:

a)      copii- 2, persoane-2.

      În total, juristul a participat la 108 procese civile, 237 de sedințe, 135 copii și 7 persoane asistate în instanță de judecată. La 2 persoane s-a stabilit graficul de întrevedere cu 2 copii. S-a acordat asistență juridică informațională la un număr de 120 persoane.

     A participat la seminarul ,,Cadrul legal de protecţie a copiilor aflaţi în situaţie de risc” pentru managerii şi asistenţii din cadrul CAS. Au fost efectuate ședințe de lucru cu specialiștii din CCAS privind statutul copiilor din instituțiile rezidențiale. Întîlniri cu asistenţii sociali comunitari (consfătuiri) în scopul mediatizării, promovări serviciului juridic și asigurării legislației în vigoare.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești