“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

CASELE DE COPII DE TIP FAMILIAL

Istorie de Succes

În meseria asta trebuie să iubești copiii!

"Creștem copii în lumea asta întunecată pentru că aveam nevoie

de lumină pe care numai un copil o poate aduce."

jhkj

      Russu Elena și Russu Nicolai din sat. Glinjeni, r-l Fălești sunt cele mai importante ființe din viața surorilor Armașu. Casa de Copii de tip Familial Russu a fost creată în baza deciziei Consililui raional Fălești, nr. 02/18 din 17.03.2011. Ulterior, Dna Russu a fost angajată în calitate de părinte-educator în cadrul CCTF Russu.

   În familia Russu cresc și se educă 5 copii biologici, 2 dintre ei au atins vârsta majoratului și alții 4 copii plasați în serviciul CCTF. Condițiile de trai ale familiei sunt bune. Sunt asigurați cu odăi separate, amenajate cu tot necesarul pentru a locui și a pregăti temele. Fetele sunt parte integrantă din familie, sunt vesele, sunt cuminţi, au prieteni şi au o viaţă împlinită. Toți copiii sunt școlarizați, frecventează regulat școala, însușesc programul școlar, se implică în activitățile extracurriculare și nu încalcă disciplina. La școală se împacă bine cu colegii, chiar dacă stau în ultima bancă, aceasta nu îi împiedică să învețe pe notele 8, 9, 10. Copiii sunt talentați, frecventează cercul de artizanat, sunt încadrați în proiectul „Ouverture”.

   Soții Russu sunt persoane sociabile, echilibrate și rezistente la greutățile pe care le întâmpină în viață. Sunt încrezuți în forțele proprii de a crește și a oferi o educație bună copiilor ce sunt sau vor fi plasați în familia lor. Dna Elena este o mamă bună pentru copiii săi și a celor plasați, se bucură de stima consătenilor. În familie predomină stima și încrederea reciprocă.

    Relațiile dintre părinți și copii sunt bazate pe prietenie, respect și înțelegere reciprocă. Copiii au un atașament deosebit față de părinți. Având modele pozitive de comportament din partea părinților-educatori, copiii ascultă de aceștia, îndeplinind treburile casnice împreună. Fiind acceptați în calitate de membri ai familiei, copiii numesc membrii CCTF „mămica și tătica”, menționând că orice s-ar întâmpla vor ține legătura cu ei. Relațiile dintre copii sunt amicale, se ajută reciproc și nu au conflicte. Comunică eficient, într-o atmosferă de siguranță, fiind excluse forme de violență, abuz și neglijare. Regulat fac investigațiile medicale necesare fiecărui copil conform vârstei. Copiii sunt de religie ortodoxă, frecventează biserica și mănăstirea din localitate. Se alimentează regulat, copiii nu au restricții dietice, hrana se pregătește în mod obișnuit pentru toți membrii familiei.

   Părinții-educatori se implică activ în procesul de reintegrare a copiilor în familia biologică, se străduiesc să stabilească relații cu părinții, încurajând comunicarea copiilor cu aceștia. Din păcate, din partea familiei biologice lipsește inițiativa, deseori refuzând să comunice cu propriii copii, nu se interesează defel de situația actuală a copiilor, rar îi vizitează.

De asemenea, părinții-educatori colaborează strâns cu specialiștii din cadrul DASPFC Fălești, care sunt receptivi la acordarea sprijinului, explicațiilor și necesităților din cadrul CCTF.

   Părintele-educator participă la diferite activități culturale, seminare, întruniri desfășurate de către specialiștii DASPFC.

Familia Russu este caracterizată ca fiind una conștiincioasă și responsabilă și cu atitudine pozitivă. Fetițele Armașu au fost primite cu brațele deschise în familie fiind tratate cu bunăvoință și înțelegere.

   Motivația familiei de a crește și susține copii nefericiți de soartă, vine de la capul familiei,

Dl Russu Nicolai care a crescut într-o instituție rezidențială. Ideea a fost susținută și încurajată de Dna Russu Elena care are o inimă bună și caldă ca o pâine.CCTF

 

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești