O CURSĂ PRIN VIAȚĂ ÎMPREUNĂ
Asistentul parental profesionist (APP) este persoana care oferă îngrijire temporară în familia sa unui copil aflat în situație de risc, dar și oferă sprijinul în reintegrarea copilului în familia lui biologică sau extinsă, iar în situațiile în care copilul obține statut de adopție contribuie la buna pregătire pentru această schimbare în viața copilului. Tot el, încurajează copilul să-și păstreze relațiile cu părinții săi, unde e cazul. Este un serviciu social de tip familial, alternativ orfelinatelor.
Un APP, care poate servi drept exemplu, caz în care coabitarea se realizează ca în sânul unei familii vrednice de acest apelativ, este cea a soților Burciu din satul Călugăr.
Când pe poarta gospodăriei aflate într-un colț pitoresc al comunei Călugăr, pe planul locativ nou, au intrat cei trei copii actual îngrijiți în sânul acestei familii, dl Sergiu Burciu, asistent parental profesionist, aprecia expresia feței fiecăruia, cu gândul la cât de afectați au fost de dificultățile pe care le-au întâlnit până la moment.
Soarta sau mâna ușoară a asistentului social, dar anume în această familie, care nu a avut copii bilogici, a adus trei frați, Alexandra, Artur și Inesa fiind deja un nucleu greu de zdruncinat.
Cotidianul lor pare de neimaginat separat, căci, atât diminețile, când, de altfel, se trezesc foarte devreme, adoptând un mod de viață sănătos, cât și serile, le petrec împreună.
„Pe la 05 :30, noi facem ochi mari deja, căci, ne culcăm devreme, pe la 21 :00, este un regim adoptat de noi, după lungi căutări de programme ideale pentru sănătate în anii când ne-am aflat în Italia. Nu e posibil altfel să le reușești pe toate : ne așteaptă și păsările, și cuptorul, deoarece coacem acasă pâine, la fel cum preferăm să utilizăm majoritatea produselor din gospodăria noastră – carnea, brânza, ouăle. Copiii au deprins și ei acest obicei și nici nu prea se trag la produse din comerț, cu eticheta nesigură. Vă povestesc aceasta, deoarece descrie ocupațiile noastre.”, mărturisește dna Mariana Burciu.
Dna Mariana Burciu este profesoară de matematică la gimnaziul din localitate, loc în care tot dă dovadă de mare perseverență, confirmând crezul lor despre faptul că nimic nu este imposibil și că totul poate fi perfecționat – a urmat o serioasă recalificare, având inițial studii economice.
Cert că nu este cel mai important, cel puțin așa ne asigură soții Burciu, dar merită să menționăm, pentru cei la care se coace ideeea de a deveni asistenți parentali profesioniști, că este acordat și sprijinul statului pe această cale.
Or, Asistentul Parental Profesionist este angajat în câmpul muncii, primeşte un salariu lunar (de la 2800 la 4700 de lei), poliţă de asigurare medicală, carnet de muncă și contract individual de muncă. În Asistenţa Parentală Profesionistă, pot fi luaţi în plasament un copil, doi sau maximum trei copii, dacă sunt fraţi şi surori. Nu puteţi lua în plasament copii care vă sunt rude.
În familia Burciu, pe lângă îngrijirea gospodăriei, preocupare comună, mai au un dor ce-l potolesc mereu, tot în echipă – alergarea, drept gen de sport aplicat la distanțe lungi și, deși au stadionul în preajma casei, preferă trasee în extravilan, tatăl fiind ghidul cel mai bun în alegerea lor. Dl Sergiu Burciu, căruia i-a fost acordat statutul de asistent parental profesionist, poartă cu demnitate alegerea făcută, fiind prezent la toate activitățile organizate de către Direcția Asistență Socială, activ în participările sale la evenimente, are un crez : dacă vrei ceva și faci eforturi pentru aceasta, neapărat obții.
„Cu cât mai mult mulțumim pentru ceea ce avem, cu atât mai mult ni se oferă. Nu ne putem plânge că am duce lipsă de ceva, ne avem unul pe altul, avem reguli generale stabilite, pe care le respectăm, pentru starea de bine a tuturor, dar nu insistăm foarte mult asupra unei păreri sau alegeri, lăsăm și libertate copiilor, căci lejeritatea tot dă roade, omul învață a alege, și asta este secretul armoniei la noi în casă.”, povestește dumnealui.
Această abordare a fost preluată și de copii, care au crezut, au înțeles și au continuat ideea. Astfel, se implică în multiple activități, școlare și extrașcolare, au succese peste așteptările lor sau ale celor care-i cunoșteau acum trei ani.
Inesa are o singură ocupație – grădinița, unde, de altfel, se manifestă spre admirația tuturor educatorilor, prin aptitudini care depășesc specificul vârstei ei.
Artur și Alexandra, care se afla la momentul trecerii în familie la o alegere serioasă între studii aici și la colegiu, optând pentru studii liceale și universitare ulterior, fac dansuri în cadrul Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir”, ceea ce le asigură vizibilitate la evenimente culturale raionale, socializare cu semeni din diverse localități, ocazie de a-și școli adăugător caracterul și responsabilitatea.
Se mai manifestă și la concursuri, precum recitaluri de poezii, proiecte educaționale instituționale, etc.
Apropo, primăvara aceasta este momentul în care își celebrează micul lor jubileu – trei ani de familie în această componență.
Or, cursa pe care o parcurg împreună la trasee de alergare este frumos îmbinată cu un mers în comun prin viață, completându-se reciproc, învățând unul de la altul empatia și perfecționarea permanentă.
Cu drept de autor:  Mariana Ionel.
282558781 297018052638319 5935679051618916785 n