Împărțim zâmbete la copii!
 
8  Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care omenirea aleargă fără încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de frumusețe, de perfecțiune.
  Cu prilejul sărbătorii ZILEI INTERNAȚIONALE A COPIILOR, la e 02 iunie curent, DGASPFC Fălești în colaborare și suportul Misiunii de caritate „Love&Care of Families Ministries” în persoana dlui Vladimir Toporet și dnei Svetlana Toporet, au vizitat familiile de APP/CCTF, și au oferit dulciuri, jucării și pachete alimentare!
  Copilăria durează toată viață. Ea se întoarce mereu pentru a însufleți secțiuni mari ale vieții de adult.
Mulțumim pentru colaborare și receptivitate!