Promovarea serviciului de tip familial Aistenţa Parentală Profesionistă

ang părinte Asistent parental profesionist, poate deveni orice persoană care doreşte şi dispune de capacităţile şi condiţiile necesare de a lua în plasament temporar unul sau mai mulţi copii (dar nu mai mulţi de 3 copii în acelaşi timp), pentru a-i însoţi în parcursul lor de pregătire, socializare şi reîntoarcere în familia biologică, extinsă sau adoptivă.

Asistenţii parentali sunt salarizaţi şi beneficiază de carnet de muncă, având posibilitatea de cumulare a stagiului de lucru. Fiecare copil beneficiază de alocaţie unică la plasament şi alocaţii lunare de întreţinere, precum şi de o alocaţie unică la împlinirea vârstei de 18 ani.

Serviciul APP este un serviciu adresat copiilor, care pentru moment, nu se pot bucura de căldura unei familii din cauza că sunt rămaşi temporar sau fără ocrotirea părintească şi pentru că nu pot locui temporar împreună cu proprii părinţi. Serviciul dat presupune îngrijirea temporară a unuia sau a mai multor copii într-o familie alternativă. În funcţie de motivele pentru care copiii au nevoie de îngrijire parentală, aceasta poate dura de la câteva săptămâni până la câţiva ani, până la întoarcerea lor în familia biologică, reintegrarea în familia extinsă sau adopţia de către o altă familie sau, în cazuri mai rare, până la majorat.

VĂ PUTEȚI ADRESA LA DIRECȚIA GENERALĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ, PROTECȚIA FAMILIEI ŞI COPILULUI  FĂLEŞTI, STR. Ştefan cel Mare, 50.