“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

ASISTENȚA PARENTALĂ PROFESIONISTĂ 

ISTORIE DE SUCCES

Frații Nauțevici au parte de cei mai buniși frumoșipărinți!

“A nu avea copii înseamnă mai puțină

muncă , dar și o casă pustie." Susan Glaspell

    asistenta

  Din motiv că nu dispune de locuri pentru a lua mai mulți de trei copii în plasament, la data de 08.12.2014, Dna Licimaniuc a solicitat încetarea activității Casei de Copii de Tip Familial și transferarea în APP. Ulterior, în baza deciziei Consililui raional Fălești, nr. 01/37 din 26.03.2015, serviciul Casa de Copii de Tip Familial a fost reorganizat în calitate de asistent parental profesionist.

     În familia Licimaniuc cresc și se educă 3 copii plasați în serviciul APP. CopiiI au fost primiți în familie cu mare drag, părinții fiind motivați de faptul că nu au copii proprii, dar și-au dorit din totdeauna acest lucru. Este o familie cu o situație materială bună, în care predomină mereu pacea și înțelegerea. Copiii s-au deprins cu familia, relațiile dintre părinți și copii sunt prietenoase și binevoitoare. Abilitățile practice de îngrijire de sine ale copiilor este o educație aleasă, o atenție sporită din partea asistentului parental profesionist. În casă toate lucrurile se află la locul potrivit, copiii au loc rezervat pentru joacă și odihnă. Condițiile sanitaro-igienice sunt adecvate normelor și nu există pericol pentru sănătatea copiilor.

   Toți copiii frecventează regulat școala, însușesc programul școlar, se implică în activitățile extracurriculare și nu încalcă disciplina. Părinții îiajută pe copii să facăfaţă noilor cerinţe dela școală. Copiii sunt în relații bune cu colegii, de aceea se duc la școală cu plăcere.

   Dna Irina este o femeie afectuoasă, energică și o bună gospodină. Este o persoană harnică şi nu se plânge niciodată, indiferent de greutățile sau problemele apărute.

     Soții Licimaniuc oferă copiilor un climat familial echilibrat în care aceștia să se simtă în siguranţă. Sunt atenţi la nevoile copiilor, se preocupă de educaţia lor, dau dovadă de înţelegere, şi calm, participând mereu la evenimentele importante din viaţa lor.  Sunt încurajați de dragoste și afecțiune.

     Relațiile dintre părinți și copii sunt bazate pe încredere, echilibru și stimă reciprocă. Părinții se străduiesc să construiască o relaţie trainică cu copiii, să nu le lipsească nimic, să discute cu ei şi să-i asculte, să-i cunoască şi să-i facă să aibă încredere în ei. Sistematic fac investigațiile medicale necesare fiecărui copil conform vârstei. Se alimentează regulat și corect, copiii nu au restricții dietice, permanent se pregătește mâncare proaspătă.

     Familia APP se implică activ în procesul de reintegrare a copiilor în familia biologică, se străduie să stabilească relații cu părinții, încurajând comunicarea copiilor cu aceștia, nu are nimic împotrivă pentru ca copiii să ia legătura cu familia biologică, dar toate lucrurile rămân neschimbate deoarece părinții biologici nu se interesează despre ceea ce fac și cum se simt copiii la moment.

   De asemenea, asistentul parental profesionist colaborează strâns cu specialiștii din cadrul DASPFC Fălești și cu asistentul social comunitar din localitate, aceștia fiind receptivi la acordarea sprijinului, explicațiilor și necesităților din cadrul APP.

   Asistentul parental profesionist participă activ la diferite activități, seminare, întruniri desfășurate de către specialiștii DASPFC, centrate pe relaţiile dintre copii şi părinţi pentru a le putea oferi copiilor plasați sprijinul necesar.

   În familia Licimaniuc predomină o atmosferă caldă și armonioasă. Copiii au căpătat cu adevărat o familie în care își pot găsi liniștea, dragostea și susținerea părinților. Soții Licimaniuc recunosc faptul că fiecare copil este diferit, fiecare copil are nevoile lui, personalitea lui dar pentru a deveni un părinte model este nevoie de răbdare, dar şi de multă, multă dragoste.

APP

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești