Raport de activitate a Centrului Multifuncțional de Asistență Socială
,,Nufărul Alb,, 2021