“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

 Stimați utilizatori!

iiiii       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

"Doar a-ți fi milă nu este de ajuns"

   La 10 mai, asistentul social comunitar din s.Catranîc, Dna Natalia Puga în parteneriat cu Părintele Nicolae de la biserica din aceeași localitate au organizat o acțiune de caritate pentru beneficiarii Serviciului Social „Casă Comunitară” .

   Tinerii i-au întîmpinat pe oaspeți cu emoții și cu zîmbetul pe buze.
   Organizatorii nu au venit cu mîna goală, au adus daruri, au făcut pomene și i-au mîngîiat pe beneficiari cu vorbe de duh frumoase. Au fost donate pască, cozonaci, ouă roșii, dulciuri , biscuiți, suc, făină, ulei și ștergare.

O faptă demnă de toată lauda şi admiraţia, cînd dăruiești puțin primești înzecit.

SAM_1898
SAM_1899
SAM_1901
SAM_1903
1/4 
start stop bwd fwd

 

 

Astfel de colete cu produse alimentare fost repartizate și la 15 familii defavorizate din localitate.

O faptă demnă de toată lauda şi admiraţia, cînd dăruiești puțin primești înzecit.

SAM_1884
SAM_1886
SAM_1887
SAM_1888
SAM_1891
SAM_1892
SAM_1893
1/7 
start stop bwd fwd

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești