“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Serviciul social „Locuinţa protejată”, o alternativă a instituţiilor rezidenţiale11m

   Învaţă cum este o viaţă în familie şi ce înseamnă responsabilităţi în gospodărie, deşi demult nu mai sunt copii. Vorbim despre 6 persoane cu nevoi speciale, care şi-au petrecut o bună parte din viaţă între pereţii internatelor. Pentru a schimba lucrurile şi a-i integra în comunitate, persoanele cu dizabilităţi care au ieşit din instituţiile rezidenţiale, au fost cazate într-o casă separată.

     În cadrul Serviciului social “Locuinţa protejată”, cei 6 locatari învaţă să se descurce cu nevoile vieţii cotidiene. Beneficiari sunt susţinuţi de o echipă de specialişti constituită din asistenţi sociali şi un coordonator de serviciu.

   22m  Scopul serviciului este de a creşte gradul de independenţă şi autodeterminare al persoanelor cu dizabilităţi. Serviciul presupune plasarea persoanelor cu dizabilităţi într-o locuinţă obişnuită dintr-o comunitate.

Persoanele (băieţi) care au fost plasate în acest serviciu au fost dezinstituţionalizate din Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale Orhei, unde au locuit marea majoritate a vieţii lor. Din aceste considerente, personalul 33mserviciului acordă o mare atenţie activităţilor de socializare precum şi activităţilor cultural tipice pentru societatea moldovenească (zile de naştere, sfinţirea şi hramul casei, hramul oraşului, Paştele, Crăciunul), întrucât o viaţă în comunitate presupune adaptarea la tradiţiile şi cultura respectivei comunităţi.

     În Locuinţa protejată tinerii și-au format abilităţi de gospodărit (prepararea hranei, spălarea veselei, spălarea şi sortarea hainelor, curăţirea spaţiului, creşterea animalelor pentru consum intern, etc. ), de comunicare şi gestionare a resurselor financiare.

     De asemenea, beneficiarii serviciului Locuinţa protejată sunt susţinuţi în identificarea unui loc de muncă precum şi în menţinerea acestuia, dată fiind nevoia de a contribui şi acoperi din contul beneficiarilor cheltuielile curente pentru întreţinerea serviciului.

Beneficiarii plasați în Serviciu au dreptul la prestaţii de asigurări sociale şi prestaţii de asistenţă socială acordate în conformitate cu 44mprevederile legale.

   Pe parcursul anului beneficiarii au fost monitorizaţi continuu de către reprezentanţii Keystone Human Service Internaţional Moldova Association împreună cu specialiştii Direcţiei. Au fost realizate ședințe de planificare centrată pe persoană pentru toți beneficiarii, în rezultatul cărora au fost realizate 6 planuri centrate pe persoană. 

Rezultate:

-          Beneficiarii serviciului frecventează biserica, participă la diverse sărbători organizate în localitate, sunt membrii ai grupului de autoreprezentanți.

-          Beneficiarii au dezvoltat o seră cu suprafața de 70 m2, au arendat teren agricol, pe care cultivă porumb pentru animale, confecționează lucrări manuale, cu care au participat la 8 expoziții cu vânzări.

-          2 beneficiari sunt angajați oficial în câmul muncii.

-          Au fost efectuate lucrări de reparație a locuinței tânărului Turcu Eduard, cu implicarea directă a beneficiarului, care a fost reintegrat în comunitate, s.Izvoare, în conformitate cu decizia nr.04 din 28.10.2016.

55m  66m 77m

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești