ŞEDINŢA COMISIEI  RAIONALE PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR AFLATE ÎN SITUAȚIE DE DIFICULTATE

 

    La 26 mai curent, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în situație de dificultate.IMG 9578
  Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 21 de cazuri, care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.
  Reieșind din suma disponibilă a fost acordat suport monetar în sumă totală de 55 300 lei, la 17 familii pentru reparația locuinței, conectarea locuinței la rețeaua electrică, produselor alimentelor, igienice, vestimentație precum și procurarea mobilierului adaptat la necesitățile persoanei cu dizabilități.
 A fost examinate dosarele beneficiarilor serviciilor de plasament CAS „Împreună” Ciolacu Nou și în CSS „Pentru Voi” Fălești. În urma examinării s-a decis prelungirea plasamentului pentru 3 solicitanți dar și reintegrarea în comunitate a unei persoane.IMG 9577
   Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali un şir de recomandări menite să amelioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.
  Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.