guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Ședinţa Comisiei Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate.

La 23 aprilie curent, a avut loc şedinţa Comisiei  Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate cu următoarea IMG 6504ordine de zi:

 • 10 cazuri- Cu privire  la  examinarea  dosarelor solicitanților  de  prestare a  serviciilor  de  alimentație  pentru luna martie, la  cantina  de  ajutor  social,  s. Bocani
 • 12 cazuri- Cu privire  la  examinarea  dosarelor solicitanților  de  prestare a  serviciilor  de  alimentație  pentru luna martie, la  cantina  de  ajutor  social,  s. Bocani
 • 3 cazuri - Cu  privire  la  examinarea dosarului solicitantului de serviciu social plasament ”Respiro”
 • 8 cazuri - Cu privire  la  examinarea  dosarului  solicitantului  serviciului social  de Îngrijire la Domiciliu fără plată
 • 1 cazuri - Cu privire  la  prelungirea termenului de prestare a  serviciu social de îngrijire la domiciliu fără plată
 • 1 caz Cu privire  la  examinarea  dosarului  solicitantului  serviciului social  de Îngrijire la Domiciliu cu plată.
 • 1 caz - Cu privire  la  examinarea  dosarului  solicitantului  serviciului social  de Suport Monetar.
 • 3 cazuri- Cu privire  la  examinarea dosarului solicitantului de serviciu social de Asistență Personală.
 • 6 cazuri -Cu privire  la  examinarea dosarului beneficiarului serviciului social de plasament, (prelungire).
 • 4 cazuri -Cu privire  la  examinarea dosarului solicitantului de serviciu de zi din cadrul CAS ”Pentru Voi” (kinetoterapeut și servicii de alimentație) .
 • 1 caz - Cu privire  la  examinarea dosarului beneficiarului  serviciului social plasament (reintegrare în comunitate cu admiterea în serviciu social Asistență Personală).

Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.

Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești