ŞEDINŢA COMISIEI  RAIONALE PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR AFLATE ÎN DIFICULTATE.

La 26 martie curent, a avut loc şedinţa Comisiei  Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate cu următoarea ordine de zi:

  • 10 cazuri- Cu privire  la  examinarea  dosarelor solicitanților  de  prestare a  serviciilor  de  alimentație  pentru luna martie, la  cantina  de  ajutor  social,  s. Izvoare
  • 12 cazuri- Cu privire  la  examinarea  dosarelor solicitanților  de  prestare a  serviciilor  de  alimentație  pentru luna martie, la  cantina  de  ajutor  social,  s. Bocani
  • 5 cazuri - Cu  privire  la  examinarea dosarului solicitantului de serviciu social plasament ”Respiro”
  • 7 cazuri - Cu privire  la  examinarea  IMG 6471dosarului  solicitantului  serviciului social  de Îngrijire la Domiciliu fără plată
  • 7 cazuri - Cu privire  la  prelungirea termenului de prestare a  serviciu social de îngrijire la domiciliu fără plată
  • 3 cazuri- Cu privire  la  sistarea prestării serviciului social de îngrijire la domiciliu fără plată.
  • 2 cazuri- Cu  privire  reintegrarea în comunitate a beneficiarului  serviciului social  de plasament fără plată
  • 1 caz - Cu privire  la  admiterea în serviciului social  de plasament fără plată.

Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.

Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.