Compensații anuale a cheltuielilor pentru deservire cu transport,acordate persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor

   Sunt fonduri alocate anual pentru compensarea cheltuielilor pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor.

   Este considerată persoană cu dizabilităţi ale aparatului locomotor – o persoană cu activitate funcţională limitată, cauzată de unele afecţiuni fizice ale aparatului locomotor, care necesită asistenţă şi protecţie socială specială din partea statului. Aceste afecţiuni sunt permanente şi astfel influenţează capacitatea de muncă a persoanei în cauză (prin pierderea sau limitarea posibilităţii de deplasare, în raport cu o persoană sănătoasă).

   O persoană cu dizabilităţi ale aparatului locomotor trebuie să fie identificată ca atare de către Consiliul Naţional Pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă şi subdiviziunile sale teritoriale.

   Valoarea compensaţiei este de 700 lei şi se achită o dată pe an.

Persoane eligibile

   Compensaţia se acordă în conformitate cu decizia Consiliul Naţional pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă.

   Sunt vizate următoarele categorii de persoane cu dizabilităţi ale aparatului locomotor:

  • Persoanele invalide de război şi persoanelor asimilate cu acestea;
  • Persoanele invalide din copilărie;
  • Persoanelor rămase invalide în urma accidentelor de muncă şi a unor boli profesionale;
  • Persoanelor invalide cu afecţiuni generale;
  • Copiilor invalizi, cu vîrsta de pînă la 18 ani.

Pașii necesari pentru a beneficia de acest serviciu

1. Compensaţia se stabileşte în baza cererii depuse de solicitant la Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului din or.Fălești, căreia i se anexează copiile următoarelor documente:

  •    buletinul de identitate sau certificatul de naştere (în cazul copiilor invalizi sub vîrsta de 18 ani);
  •    legitimaţia;
  •    certificatul de invaliditate, eliberat de Consiliul Naţional Pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă;
  •    concluzia Consiliului Naţional Pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă privind necesitatea asigurării transportului persoanei cu dizabilităţi ale aparatului locomotor.

2. Depunerea cererii și completarea dosarului: Cererea şi documentele certificatoare sunt prezentate cadrelor specializate în soluţionarea problemelor persoanelor în vîrstă şi ale celor cu dizabilităţi, din cadrul DASPFC. Pentru aprobarea cererii de acordare a compensaţiei anuale, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului va lua în vedere dosarele solicitanţilor, remise de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pe care le vor actualiza, după necesitate.

3. Ridicarea compensaţiei se face în numerar, exclusiv de către beneficiar, la oficiul poștal din localitate cu o periodicitate anuală.

Notă: Este necesară prezentarea buletinului de identitate.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești