“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Compensații anuale a cheltuielilor pentru deservire cu transport,acordate persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor

   Sunt fonduri alocate anual pentru compensarea cheltuielilor pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor.

   Este considerată persoană cu dizabilităţi ale aparatului locomotor – o persoană cu activitate funcţională limitată, cauzată de unele afecţiuni fizice ale aparatului locomotor, care necesită asistenţă şi protecţie socială specială din partea statului. Aceste afecţiuni sunt permanente şi astfel influenţează capacitatea de muncă a persoanei în cauză (prin pierderea sau limitarea posibilităţii de deplasare, în raport cu o persoană sănătoasă).

   O persoană cu dizabilităţi ale aparatului locomotor trebuie să fie identificată ca atare de către Consiliul Naţional Pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă şi subdiviziunile sale teritoriale.

   Valoarea compensaţiei este de 700 lei şi se achită o dată pe an.

Persoane eligibile

   Compensaţia se acordă în conformitate cu decizia Consiliul Naţional pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă.

   Sunt vizate următoarele categorii de persoane cu dizabilităţi ale aparatului locomotor:

  • Persoanele invalide de război şi persoanelor asimilate cu acestea;
  • Persoanele invalide din copilărie;
  • Persoanelor rămase invalide în urma accidentelor de muncă şi a unor boli profesionale;
  • Persoanelor invalide cu afecţiuni generale;
  • Copiilor invalizi, cu vîrsta de pînă la 18 ani.

Pașii necesari pentru a beneficia de acest serviciu

1. Compensaţia se stabileşte în baza cererii depuse de solicitant la Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului din or.Fălești, căreia i se anexează copiile următoarelor documente:

  •    buletinul de identitate sau certificatul de naştere (în cazul copiilor invalizi sub vîrsta de 18 ani);
  •    legitimaţia;
  •    certificatul de invaliditate, eliberat de Consiliul Naţional Pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă;
  •    concluzia Consiliului Naţional Pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă privind necesitatea asigurării transportului persoanei cu dizabilităţi ale aparatului locomotor.

2. Depunerea cererii și completarea dosarului: Cererea şi documentele certificatoare sunt prezentate cadrelor specializate în soluţionarea problemelor persoanelor în vîrstă şi ale celor cu dizabilităţi, din cadrul DASPFC. Pentru aprobarea cererii de acordare a compensaţiei anuale, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului va lua în vedere dosarele solicitanţilor, remise de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pe care le vor actualiza, după necesitate.

3. Ridicarea compensaţiei se face în numerar, exclusiv de către beneficiar, la oficiul poștal din localitate cu o periodicitate anuală.

Notă: Este necesară prezentarea buletinului de identitate.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești