“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

 Stimați utilizatori!

iiiii       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Asociația Obștească "Keystone Moldova"

222

   Keystone Human Services International Moldova Association este o organizaţie non profit care activează pentru comunitate, pentru a crea un mediu unde toţi oamenii să poată creşte, să aibă o alegere şi să fie valorizați ca membri cu drepturi egale ai societăţii.

   KHSIMA a fost înregistrată ca organizaţie non-guvernamentală la Ministerul  Justiţiei al Republicii Moldova la 23 iunie 2004.

   Misiunea organizației este promovarea și dezvoltarea oportunităţilor persoanelor care necesită servicii din cauza condiţiilor de incapacitate, sărăcie, abandon, instituţionalizare şi alte condiţii social adverse.

KHSIMA oferă servicii la aproximativ 100 de copii din familii vulnerabile în cadrul a două Centre Comunitare situate în satele Tudora şi Bacioi. Centrele prestează servicii de integrare socială şi educaţională pentru copiii ai căror părinţi sunt dependenţi de alcool şi trăiesc în condiţii extrem de sărace; copii lăsaţi în îngrijirea buneilor sau altor rude pentru că părinţii sunt plecaţi la muncă peste hotare, copii din familii needucogene. Aceşti copii se supun riscului de a fi traficaţi, atraşi în diferite activităţi criminale, abuzaţi. În afară de activităţile zilnice ,copii beneficiază şi de alimentaţie în cadrul centrelor.

Proiectul “Comunitate Incluzivă-Moldova” este implementat de asociaţia obştească Keystone Human Services International Moldova Association în baza unui parteneriat stabilit între Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Open Society Mental Health Initiative; Fondaţia Soros-Moldova; Hope and Homes for Children şi Keystone Human Services International.

Scopul proiectului este de a contribui la reforma sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, să crească gradul de incluziune socială a acestora prin:

  1. Dezvoltarea serviciilor comunitare care răspund nevoilor diferite ale persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor lor / îngrijitorilor;
  2. Dezvoltarea unor cadre legislative şi normative pentru reglementarea serviciilor nou create ca alternative îngrijirii instituţionale.

   KHSIMA este activă în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin intermediul proiectului „Grupul de Acţiune Comună în Strategii Media” (GACSM). GACSM este format din ONG-uri active care lucrează în domeniul dizabilităţii şi are scopul de a creşte gradul de conştientizare a populaţiei privind problemele ce ţin de dizabilitate, de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi,  de  a lupta împotriva stigmatizării şi discriminării şi de a sprijini incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești