“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

 Stimați utilizatori!

iiiii       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Fundația “Terre des Hommes"(TDH)

333


   Misiunea noastră este de a lucra pentru drepturile copilului și pentru dezvoltarea echitabilă, fără discriminare rasială, religioasă, politică, culturală sau de gen. În acest scop,TDH sprijină și implementează proiecte de dezvoltare și ajutor umanitar menite să îmbunătățească condițiile de viață ale copiilor defavorizați, și a familiilor și comunităților lor. Convenția cu privire la Drepturile Copilului este cadrul conceptual de ghidare a activităților TDH.

Noi credem că copiii au dreptul la drepturile prevăzute în Convenția cu privire la Drepturile Copilului. Este responsabilitatea comunității internaționale de a crea un mediu favorabil, prin punerea în aplicare a drepturilor economice, sociale și culturale.Credem că copiii sunt principalii participanți la propria lor dezvoltare, cu drepturi inerente și roluri sociale, economice și culturale vitale. TDH îi ajută să realizeze întregul potențial într-o lume în continuă schimbare.

Organizațiile Terre des Hommes implementeze proiecte de îmbunătățire a condițiilor de viață ale copiilor vulnerabili și exercitează drepturilor lor în mediul lor (inclusiv familiile și comunitățile).Mobilizează voința politică și susține politicile publice adecvate privind drepturile copilului de dezvoltare din perspectiva drepturilor omului,strînge fonduri pentru a atinge obiectivele lor,lucrează împreună pentru a îmbunătăți impactul acestora.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești