“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

 Stimați utilizatori!

iiiii       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Asociaţia Obştească “Parteneriate pentru fiecare copil”

111

Viziune

O lume în care fiecare copil se bucură de dreptul la copilărie într-o familie sigură şi grijulie, protejată de sărăcie, violenţă şi exploatare.

Misiune

Scopul nostru este de a asigura un viitor sigur şi protejat copiilor care sunt sau riscă să fie separaţi de familie şi comunitate. Noi împuternicim copiii, familiile lor, comunităţile şi autorităţile să creeze oportunităţi pentru o viaţă mai bună:

 

  • oferim copiilor şansa de a creşte în familii şi comunităţi grijulii, consolidînd familia şi prevenind separarea copiilor de părinţi;
  • reunificăm familiile ajutând copiii să revină acasă, iar când acest lucru nu e posibil, ne asigurăm ca opţiunile de îngrijire alternativă oferite acestor copii să fie de tip familial;
  • protejăm copiii de abuz,neglijare şi exploatare atât în familie cât şi în îngrijire alternativă;
  • ne asigurăm că vocea copiilor este auzită, ajutându-i să-şi expună opiniile, să ia parte la deciziile care le afectează viaţa şi împreună cu familia şi comunitatea să găsească soluţii durabile pentru problemele lor;
  • eficientizăm acţiunile noastre fiind deschişi la învăţare din experienţă şi acceptând inovaţiile, astfel ca schimbările care le propunem să fie împărtăşite de comunităţi şi autorităţi şi să producă schimbări pozitive,pe termen lung, în viaţa copiilor.
   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești