Colaborarea cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale

Fiind conştienţi de faptul că colaborarea intersectorială şi parteneriatele cu organizaţiile neguvernamentale naţionale şi internaţionale au un rol important în realizarea activităţii şi implementarea obiectivelor propuse, DASPFC, pemanent, menţine relaţii strânse de colaborare cu instituţiile partenere şi stabilește noi parteneriate.

Direcţia colaborează cu toate primăriile din cadrul raionului, subdiviziunile Consiliului Raional, cu alte instituţii de stat, cu autorităţile tutelare din alte localităţi ale republicii, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale.

Printre partenerii noştri fideli sunt:

  • AO „ Parteneriate pentru fiecare copil”;
  • AO „Keystone Human Services International Moldova Association”;
  • AO „Terre des hommes” ;
  • AO „Deschidere”;
  • AO „Speranță și Caritate”;
  • AO „New Hope Moldova”;
  • AO ,,Pro Asistență și dezvoltare Comunitară”;
  • AO ,,CASMED”;
  • AO ,,Sat Modern”;
  • Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” (ÎS CREPOR).
   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești