“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Colaborarea cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale

Fiind conştienţi de faptul că colaborarea intersectorială şi parteneriatele cu organizaţiile neguvernamentale naţionale şi internaţionale au un rol important în realizarea activităţii şi implementarea obiectivelor propuse, DASPFC, pemanent, menţine relaţii strânse de colaborare cu instituţiile partenere şi stabilește noi parteneriate.

Direcţia colaborează cu toate primăriile din cadrul raionului, subdiviziunile Consiliului Raional, cu alte instituţii de stat, cu autorităţile tutelare din alte localităţi ale republicii, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale.

Printre partenerii noştri fideli sunt:

  • AO „ Parteneriate pentru fiecare copil”;
  • AO „Keystone Human Services International Moldova Association”;
  • AO „Terre des hommes” ;
  • AO „Deschidere”;
  • AO „Speranță și Caritate”;
  • AO „New Hope Moldova”;
  • AO ,,Pro Asistență și dezvoltare Comunitară”;
  • AO ,,CASMED”;
  • AO ,,Sat Modern”;
  • Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” (ÎS CREPOR).
   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești