Raport de activiate al SERVICIULUI TUTELĂ/CURATELĂ pentru perioada anului 2020 din cadrul DGASPFC Fălești