Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Posturi vacante

                                                       Anunţ

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de

contabil la Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,

biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52

Dosarul va conţine:

- cerere de participare,

- diploma de studii,

- copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,

- CV (curriculum vitae),

- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de contabil cu studii superioare în contabilitate/finanţe şi experienţa cel puţin 3 ani de activitate în domeniu.

Cerinţele faţă de candidat:

-         cunoaşterea programei de contabilitate 1C;

-         cunoaşterea segmentului materiale, alimentaţie ş.a.

-         Cunoaşterea PC:Word, Excel la nivel avansat

-         Grand înalt de responsabilitate, gîndire analitică, confidenţialitate şi onestitate.

Condiţii de muncă:

-         angajarea oficială în cîmpul muncii cu pachet social deplin: concediu de odihnă anual 28 zile, asigurare medicală;

-         program ful-time, 8 ore pe zi, luni-vineri (sîmbătă şi duminica zile libere);

-         pauza de masă 13.00-14.00;

-         Lucru într-un colectiv tînăr şi dinamic.

Data limită de depunere a documentelor – 04 noiembrie 2016

Anunţ

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de

psiholog la Centrul de asistenţă specializată şi formare continuă „Casa Speranţei”

din or. Fălești ( 2 unități )

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,

biroul nr. 108, telefon de contact: 0-259-2-49-52

Dosarul va conţine:

- cerere de participare,

- diploma de studii,

- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,

- CV (curriculum vitae),

- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de psiholog cu studii în psihologie.

Bibliografia concursului:

- Codul familiei

          - Codul civil

          - Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:

          - Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,

         - Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor– 31 octombrie 2016

Anunţ

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de

asistent social comunitar în primăria s. Ilenuța,

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,

biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52

Dosarul va conţine:

- cerere de participare,

- diploma de studii,

- copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,

- CV (curriculum vitae),

- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept.

Bibliografia concursului:

-Codul familiei

         -Codul civil

         -Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:

         -Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,

-Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor – 24 octombrie 2016

Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante

de educator la Centrul de asistenţă specializată şi formare continuă „Casa Speranţei”

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei  vacante de  educator la Centrul de asistenţă specializată şi formare continuă „Casa Speranţei” din or. Făleşti (2 unități )

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108, telefon de contact: 0-259-2-49-52.
 

Dosarul va conţine:

- cerere de participare, 

- diploma de studii, 

- copia  buletinului de identitate însoţită de fişa personală, 

- CV (curriculum vitae), 

- copia carnetului de muncă . 

Se acceptă candidaţi la funcţia de educator cu studii în pedagogie, asistenţă socială.

Bibliografia concursului:

- Codul familiei; 

- Codul civil; 

- Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale: 

- Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială , 

- Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate. 

Data limită de depunere a documentelor– 17 octombrie 2016

ANUNŢ

Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti

anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice vacante de

specialist principal în acordarea ajutoarelor materiale din FLSSP

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009.

Denumirea autorităţii publice: Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti

Sediul autorităţii publice: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare 50

Data limită de depunere a dosarelor de participare - 17 octombrie 2016, ora 17.00

Persoana responsabilă de primirea actelor – Scripniciuc Inna

Tel. 0 259 2 49 52

Web site: www.daspfc-falesti.org

Denumirea funcţiei publice vacante:

Specialist principal în acordarea ajutoarelor materiale din Fondul Local de Susţinere Socială a Populaţiei

Scopul general al funcţiei

Distribuirea mijloacelor fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei prin acordarea ajutorului material solicitanţilor ale căror familii sînt afectate de sărăcie în cea mai mare măsură essaygobuy

Sarcinile de bază al funcţiei:

 • Realizarea politicilor statului în domeniul acordării ajutorului material a tuturor categoriilor socialmente-vulnerabile;
 • Identificarea problemelor specifice şi crearea bazei de date privind acordarea ajutorului material la nivel de raion;
 • Generalizarea, sintezarea informaţiilor privind aspectul ajutorului material a tuturor categoriilor defavorizate. Informarea opiniei publice despre evoluţia situaţiei în domeniu;
 • Cooperarea cu Administraţia Publică Locală de nivelul I şi Fondul Republican de Susţinere Socială a Populaţiei.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrsta;
 • lipsa antecendentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul asistenţei sociale, dreptului, prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

Experienţa profesională: 1 an de experienţă în domeniul protecţiei sociale.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare ale unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Pover Point, Navigare Internet

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate,obiectivitate, tendinţa spre dezvoltarea continuă,receptivitatea ideilor noi, spirit de lucru în echipă,implicare activă în soluţionarea problemelor apărute, ţinuta şi comportament corespunzător unei persoane publice.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la 17 octombrie 2016, care va conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar/ sau declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 7. CV-ul candidatului;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

            Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare:

str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108.

Telefon de contact: 0-259-2-49-52

Bibliografia:

* Constituţia Republicii Moldova

* Acte normative în domeniul serviciului public

-         Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statututl funcţionarului public;

-         Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-         Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

-         Legea nr. 1264-XVI din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţiei conducere;

-         Legea nr. 190-XIII din 18 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

-         Legea nr.90-XVI din 24 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-         Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

-         Codul Familiei

-         Codul Civil

* Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:

-         Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială;

-         Legea nr.827 din 18.02.2000 fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei;

-         Hotărîrea Guvernului RM nr. 1083 din 26.10.2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere social a populaţiei;

-         Regulamentul privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor în aceste fonduri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1083 din 26.10.2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei.

Anunţ

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de

psiholog la Centrul de Asistenţa Socială „Casa Speranței” din or. Fălești ( 2 unități )

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,

biroul nr. 108, telefon de contact: 0-259-2-49-52

Dosarul va conţine:

- cerere de participare,

- diploma de studii,

- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,

- CV (curriculum vitae),

- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de psiholog cu studii în psihologie.

Bibliografia concursului:

- Codul familiei

          - Codul civil

          - Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:

          - Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,

          - Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor – 17 octombrie 2016

Şef DASPFC                               Emilia Ciobanu

Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti

anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice vacante de

specialist principal în acordaea ajutoarelor materiale din FLSSP.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009.

Denumirea autorităţii publice: Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti

Sediul autorităţii publice: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare 50

Data limită de depunere a dosarelor de participare - 22 august 2016, ora 17.00

Persoana responsabilă de primirea actelor – Scripniciuc Inna

Tel. 0 259 2 49 52

Web site: www.daspfc-falesti.org

Denumirea funcţiei publice vacante:

Specialist principal în acordaea ajutoarelor materiale din Fondul Local de Susţinere Socială a Populaţiei

Scopul general al funcţiei

Distribuirea mijloacelor fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei prin acordarea ajutorului material solicitanţilor ale căror familii sînt afectate de sărăcie în cea mai mare măsură

Sarcinile de bază al funcţiei:

 • Realizarea politicilor statului în domeniul acordării ajutorului material a tuturor categoriilor socialmente-vulnerabile;
 • Identificarea problemelor specifice şi crearea bazei de date privind acordarea ajutorului material la nivel de raion;
 • Generalizarea, sintezarea informaţiilor privind aspectul ajutorului material a tuturor categoriilor defavorizate. Informarea opiniei publice despre evoluţia situaţiei în domeniu;
 • Cooperarea cu Administraţia Publică Locală de nivelul I şi Fondul Republican de Susţinere Socială a Populaţiei.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrsta;
 • lipsa antecendentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul asistenţei sociale, dreptului, prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

Experienţa profesională: 1 an de experienţă în domeniul protecţiei sociale.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare ale unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Pover Point, Navigare Internet

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate,obiectivitate, tendinţa spre dezvoltarea continuă,receptivitatea ideilor noi, spirit de lucru în echipă,implicare activă în soluţionarea problemelor apărute, ţinuta şi comportament corespunzător unei persoane publice.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la 22 august 2016, care va conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar/ sau declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 7. CV-ul candidatului;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

            Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare:

str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108.

Telefon de contact: 0-259-2-49-52 deschide aici

Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti

anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice vacante de

specialist principal în probleme resurse umane.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009.

Denumirea autorităţii publice: Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti

Sediul autorităţii publice: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare 50

Data limită de depunere a dosarelor de participare - 22 august 2016, ora 17.00

Persoana responsabilă de primirea actelor – Marcu Maria

Tel. 0 259 2 49 52

Web site: www.daspfc-falesti.org

Denumirea funcţiei publice vacante:

Specialist principal în probleme resurse umane

Scopul general al funcţiei

Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implementarea politicii şi procedurilor moderne în lucru cu personalul pentru crearea unui corp de profesionişti.

Sarcinile de bază al funcţiei:

 • administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal privind:
      a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;
      b) asigurarea necesarului de personal;
      c) dezvoltarea profesională a personalului;
      d) motivarea şi menţinerea personalului;
      e) sănătatea în muncă;
 • acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;      
 • evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrsta;
 • lipsa antecendentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul asistenţei sociale, dreptului, prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

Experienţa profesională: 1 an de experienţă în domeniul protecţiei sociale.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare ale unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Pover Point, Navigare Internet

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, obiectivitate, tendinţa spre dezvoltarea profesională continuă, receptivitatea ideilor noi, spirit de lucru în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor apărute, ţinuta şi comportament corespunzător unei persoane publice.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la 22 august 2016, care va conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar/ sau declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 7. CV-ul candidatului;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

            Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare:

str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108.

Telefon de contact: 0-259-2-49-52 deschide aici

                                                      Anunţ

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de

director Complexului de Servicii Sociale pentru copii şi maturi cu dizabilităţi „Pentru voi” din oraşul Făleşti,

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,

biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52

Dosarul va conţine:

- cerere de participare,

- diploma de studii,

- copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,

- CV (curriculum vitae),

- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de director cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept şi experienţa cel puţin 2 ani de activitatea managerială.

Bibliografia concursului:

-Codul familiei

         -Codul civil

         -Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:

         -Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,

-Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor – 08 august 2016

Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia drepturilor copilului şi a familiilor cu copii în situaţii de risc

     Scopul general al funcţiei protecţia drepturilor copilului şi a familiilor cu copii în situaţii de risc.

Sarcinile  de bază al funcţiei:

 • Promovarea şi implementarea politicii de protecţie socială bine echilibrate în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi drepturilor copilului şi a altor categorii de persoane aflate în dificultate;
 • Asigurarea protecţiei copiilor aflaţi în dificultate prin sporirea accesului la sistemul de protecţie, bazat pe estimarea nevoilor, cadrul de bunăstare, factori protectori, acţiuni de intervenţie timpurie şi consolidarea familiei;
 • Realizarea politicii naţionale de protecţie şi de integrare socială a copiilor cu dizabilităţi, prin promovarea drepturilor acestora, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de recuperare, integrare/reintegrare, socializare şi asistenţa de calitate.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrsta;
 • lipsa antecendentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei. 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente,  în domeniul asistenţei sociale, dreptului sau pedagogiei, prevăzute pentru funcţia publică respectivă ;

Experienţa profesională: 1 an de experienţă în domeniul asistenţei sociale.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionareale unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Pover Point, Navigare Internet

     Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

       Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţa spre dezvoltarea continuă.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la 07 iulie 2016, care va conţine:

 1. formularul de participare;
  1. copia buletinului de identitate;
  2. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  3. copia carentului de muncă;
  4. certificat medical;
  5. cazierul judiciar/ sau declaraţie pe proprie răspundere privind  lipsa antecedentelor penale;
  6. CV-ul candidatului;

     Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

     Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. Telefon de contact: 0-259-2-49-52

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 •  Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statututl funcţionarului public;
 •  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 •  Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 •  Legea nr. 1264-XVI din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţiei conducere;
 •  Legea nr. 190-XIII din 18 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 •  Legea nr.90-XVI din 24 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 •  Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Codul Familiei
 • Codul Civil 
 • Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
 • Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială;
 • Legea nr.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social şi psiholog la Centrul de Asistenţa Socială „ProSperare” din satul Bocşa

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa : str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52

Dosarul va conţine:

- cerere de participare

- diploma de studii

- copia  buletinului de identitate insoţită de fişa personală

- CV (curriculum vita

- copia carnetului de muncă

Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social  cu studii în asistenţă socială, pedagogie, drept, medicină.

Se acceptă candidaţi la funcţia de psiholog cu studii în psihologie.

Bibliografia concursului:

-Codul familiei

-Codul civil

-Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:

-Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,

-Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor – 28 martie 2016