ANUNŢ❗️❗️❗️
Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunță concurs de ocuparea funcţiei:
🆙ASISTENT SOCIAL în SS”Locuința Protejată”,
or. Fălești-(Lucru cu beneficiarii cu dereglări mintale)
Dosarul va conţine:
✅- cerere de participare,
✅- diploma de studii superioare/medii de specialitate.
✅- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
✅- certificat medical, care confirmă starea sănătăţii,
✅- copia carnetului de muncă.
Se acceptă candidaţi la funcția vacantă, persoanele cu studii superioare sau medii de specialitate în unul din domeniile:
asistența socială
pedagogie
drept
medicină
Bibliografia concursului:
✅- Codul familiei
✅- Codul civil
✅- Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
✅- Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială,
✅- Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.
Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108, telefon de contact: 0-259-2-49-52
Formular de participare - https://docs.google.com/document/d/1Pz7JM7ybNwDtjvxLeO5TpWpvo_keUvDG/edit?fbclid=IwAR1lYkzwGD3hYbc9D01G5k05i3z6sRFbc9kIGohr4UUu1_rmhtVF8rIBbq4
Anunt la Concurs