ANUNȚ LA CONCURS
Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de
👉pedagog la CASFC „Casa Speranței”,
or. Fălești.
Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52
Dosarul va conţine:
📌cerere de participare,
📌diploma de studii superioare sau medii de specialitate,
📌copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
📌CV (curriculum vitae),
📌certificat medical care confirmă starea sănătăţii,
📌copia carnetului de muncă .
Se acceptă candidaţii la funcţia de pedagog cu studii în pedagogie.
Bibliografia concursului:
📌Codul familiei
📌Codul civil
📌Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
📌Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,
📌Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.
⏳ Data limită de depunere a documentelor–
20 septembrie 2022.
Anunt la Concurs