Direcția Generală Asistenţa Socială,Protecţie a Familiei şi Copiului Făleşti
Comisia de Concurs

Proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal la
Secţia protecţia persoanelor în etate şi cu dizabilităţi,va acea loc
la data de 27 mai 2022 ora 10.00, în biroul 110 şi ora 14.00 interviu, DGASPFC Făleşti, sediul Consiliului raional Făleşti.

Data concurs SP pr SPPED