Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Posturi vacante

Anunţ!!!
Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei și Copilului Făleşti, anunţă concurs pentru funcţiile vacante în serviciul social ”Casa comunitară” din s.Mărăndeni, raionul Fălești
➡️Manager Serviciu 1 unitate;
➡️Lucrător social 5 unități;
➡️Asistent medical 1 unitate;
➡️Bucătar 1 unitate;
➡️Asistent social 0,5 un.
Scopul Serviciului ”Casa comunitară” este ingrijirea permanentă,
dezvoltarea aptitudinilor de autoservire și socializare a beneficiarilor în vederea
asigurării acestora cu un mod de viață pe cât este posibil apropiat de cel obișnuit
comunității, pentiu a facilita creșterea capacității lor de a se (re)integra in familie și
societate.
Beneficiari ai Serviciului- persoane cu dizabilități severe, care necesită
protecție, ingrijire și suport specializat continuu în raport cu vârsta și dezvoltarea lor.
Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50,
Consiliul Raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei și Copilului, biroul nr. 108.
Dosarul va conţine:
- formular de participare la concurs,
- copia diplomei de studii,
- copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- adeverință medicală formular nr. 086/e pentru determinarea aptitudinii
profesionale;
- documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă,
certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1
ianuarie 2019 sau alte documente confirmative).
La funcția de manager serviciu se acceptă candidaţi superioare de licență sau
echivalente, sau master, în domeniul asistenţei sociale, pedagogie, drept, medicina
cu experiența managerială cel puțin 3 ani.
La funcția de asistent social se acceptă candidaţi cu studii medii de
specialitate, superioare sau echivalente, în asistenţă socială, pedagogie, drept,
medicina.
La funcția de asistent medical se acceptă candidaţi cu studii medii de
specialitate în medicina.
La funcția de bucătar se acceptă candidaţi cu certificat de calificare –
bucătar.
La funcția de lucrător social se acceptă candidați cu abilități de îngrijire,
supraveghere și suport continuu a beneficiarilor serviciu.
Cunoștințe:
1) Cunoașterea actelor normative în domeniu de activitate;
2) Cunoașterea modului de funcționare a instituției;
3) Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
4) Cunoaște limba română scris și vorbit, limba rusă la nivel mediu: citit,vorbit, scris.
Data limită de depunere a documentelor – 17 martie 2023
Telefon de contact: 0-259-2-49-52
ANUNT daspfc icon

Anunţ!!!
Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei și Copilului Făleşti anunţă concurs pentru funcţia vacantă de kinetoterapeut în cadrul Serviciului social ,,Echipa mobilă,,. Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul Raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei și Copulului , biroul nr. 108. Dosarul va conţine: - formular de participare la concurs; - copia diplomei de studii; - copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală, - CV (curriculum vitae), - adeverință medicală formular nr. 086/e pentru determinarea aptitudinii profesionale; - documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative). Cunoștințe:
1) Cunoașterea actelor normative în domeniu de activitate;
2) Cunoașterea modului de funcționare a instituției;
3) Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
4) Cunoaște limba română scris și vorbit, limba rusă la nivel mediu: citit,vorbit, scris.
Data limită de depunere a documentelor – 03 martie 2023. Telefon de contact: 0-259-2-49-52.

ANUNT daspfc icon

Anunţ !!!
Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de
asistent social comunitar la primăria Glinjeni.
Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul Raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei, biroul nr. 108.
Dosarul va conţine:
- formular de participare la concurs,
- copia diplomei de studii,
- copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- adeverință medicală formular nr. 086/e pentru determinarea aptitudinii profesionale;
- documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative).
Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii medii de specialitate, superioare sau echivalente, în asistenţă socială, pedagogie, drept, medicina.
Cunoștințe:
1) Cunoașterea actelor normative în domeniu de activitate;
2) Cunoașterea modului de funcționare a instituției;
3) Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
4) Cunoaște limba română scris și vorbit, limba rusă la nivel mediu: citit,vorbit, scris.
Data limită de depunere a documentelor –
31 ianuarie 2023
Telefon de contact: 0-259-2-49-52
Anunt la Concurs
Anunţ!!!
Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei și Copilului Făleşti anunţă concurs pentru funcţia temporar vacantă de psihopedagog la Centrul multifuncțional de asistență specializată
”Casa Speranței” din or. Fălești
Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul Raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei și Copulului , biroul nr. 108.
Dosarul va conţine:
- formular de participare la concurs,
- copia diplomei de studii,
- copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- adeverință medicală formular nr. 086/e pentru determinarea aptitudinii profesionale;
- documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative).
Se acceptă candidaţi la funcţia de psihopedagog cu studii superioare de licența sau echivalente, sau master în domeniul psihopedagogiei, psihologiei.
Cunoștințe:
1) Cunoașterea actelor normative în domeniu de activitate;
2) Cunoașterea modului de funcționare a instituției;
3) Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
4) Cunoaște limba română scris și vorbit, limba rusă la nivel mediu: citit,vorbit, scris.
Data limită de depunere a documentelor –
23 ianuarie 2023
Telefon de contact: 0-259-2-49-52
Anunt la Concurs
Anunţ!!!
Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei și Copilului Făleşti anunţă concurs pentru funcţia vacantă de
pedagog
la Centrul multifuncțional de asistență specializată
”Casa Speranței” din or. Fălești
Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul Raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei, biroul nr. 108.
Dosarul va conţine:
- formular de participare la concurs,
- copia diplomei de studii,
- copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- adeverință medicală formular nr. 086/e pentru determinarea aptitudinii profesionale;
- documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative).
Se acceptă candidaţi la funcţia de pedagog cu studii colegiale, superioare de licența sau echivalente, sau master în domeniul pedagogiei.
Cunoștințe:
1) Cunoașterea actelor normative în domeniu de activitate;
2) Cunoașterea modului de funcționare a instituției;
3) Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
4) Cunoaște limba română scris și vorbit, limba rusă la nivel mediu: citit,vorbit, scris.
Data limită de depunere a documentelor –
23 ianuarie 2023
Telefon de contact: 0-259-2-49-52
Anunt la Concurs
Anunţ!!!
Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei și Copilului Făleşti anunţă concurs pentru funcţia vacantă de
maseur/maseuză
la Centrul multifuncțional de asistență specializată
”Casa Speranței” din or. Fălești
Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul Raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei și Copulului , biroul nr. 108.
Dosarul va conţine:
- formular de participare la concurs;
- copia diplomei de studii; certificatului de absolvire a cursurilor în specializarea tehnician maseur;
- copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- adeverință medicală formular nr. 086/e pentru determinarea aptitudinii profesionale;
- documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative).
Se acceptă candidaţi cu studii - cursuri în specializarea tehnician maseur sau colegiale în domeniul medicinei și cu certificatul de absolvire a cursurilor în specializarea tehnician maseur.
Cunoștințe:
1) Cunoașterea actelor normative în domeniu de activitate;
2) Cunoașterea modului de funcționare a instituției;
3) Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
4) Cunoaște limba română scris și vorbit, limba rusă la nivel mediu: citit,vorbit, scris.
Data limită de depunere a documentelor –
23 ianuarie 2023
Telefon de contact: 0-259-2-49-52
Anunt la Concurs
Anunţ!!!
Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei și Copilului Făleşti anunţă concurs pentru funcţia temporar vacantă de
asistent social
la Centrul multifuncțional de asistență specializată
”Casa Speranței” din or. Fălești
Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul Raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei și Copulului , biroul nr. 108.
Dosarul va conţine:
- formular de participare la concurs,
- copia diplomei de studii,
- copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- adeverință medicală formular nr. 086/e pentru determinarea aptitudinii profesionale;
- documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative).
Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii medii de specialitate, superioare sau echivalente, în asistenţă socială, pedagogie, drept, medicina.
Cunoștințe:
1) Cunoașterea actelor normative în domeniu de activitate;
2) Cunoașterea modului de funcționare a instituției;
3) Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
4) Cunoaște limba română scris și vorbit, limba rusă la nivel mediu: citit,vorbit, scris.
Data limită de depunere a documentelor –
23 ianuarie 2023
Telefon de contact: 0-259-2-49-52
Anunt la Concurs
Anunț!
 
Direcția Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești., anunță suplinirea funcției (contract prestare servicii): Consultant în domeniul protecției copilului în cadrul Direcției, pe perioadă determinată de 12 luni.
Scopul funcției: Implementarea Memorandumului de Înțelegere între MMPS și Fondul Națiunilor Unite pentru copii (UNICEF) cu privire la acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv a serviciilor sociale.
Cerințe specifice:
- Studii superioare în domeniul asistenței sociale, protecției drepturilor copilului.
- Experiență în implementarea proiectelor sociale.
- Experiență profesională: minim 3 ani experiență în domeniu.
Persoanele interesate pot depune dosarul personal sau prin poștă
Dosarul de concurs.
- CV;
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomelor de studii superioare, de licență sau echivalente, anexele la diplome;
- Copia carnetului de muncă;
- Forma medicală.
Data limită pînă la care poate fi depus dosarul este 31 octombrie 2022.
Dosarul poate fi depus la Direcția Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, or.Fălești.
Persoana de contact - Inna Scripniciuc, tel. 067733374.
Adresa postala: biroul 108, str. Ștefan cel Mare 50, or. Falesti.
Anunt la Concurs
Anunț!!!
Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei Făleşti, anunţă concurs pentru funcţia temporar vacantă de asistent medical
la CSS “Pentru Voi” din or. Fălești.
📍Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul Raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţia Familiei, biroul nr. 108.
Dosarul va conţine:
📌formular de participare la concurs,
📌diploma de studii,
📌copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,
📌CV (curriculum vitae),
📌copia carnetului de muncă .
Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent medical cu studii medii de specialitate/ superioare în domeniul medicinei.
Cunoștințe:
1) Cunoașterea actelor normative în domeniu de activitate;
2) Acordarea primul ajutor în situaţii de urgenţă;
3) Întocmirea meniurilor în funcţie de normativele legale în vigoare, pentru respectarea tarifului/meniu/beneficiar şi a caloriilor zilnice necesare, a listelor de alimente;
4) Organizarea şi desfăşurarea programelor de educaţie pentru sănătate, lecţii educative şi demonstraţii practice, pentru beneficiari;
5) Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.;
6) Cunoașterea limbii române scris și vorbit, limba rusă vorbit.
Data limită de depunere a documentelor –
26 septembrie 2022
☎️Telefon de contact: 0-259-2-49-52
Anunt la Concurs
ANUNŢ LA CONCURS REPETAT ❗️❗️❗️
Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunță concurs repetat de ocuparea funcţiei:
🆙ASISTENT SOCIAL COMUNITAR în primăriile:
👉com. Pînzăreni
👉com. Ciolacu Nou
PSIHOPEDAGOG în
👉SS "Echipa Mobilă"
Dosarul va conţine:
✅- cerere de participare,
✅- diploma de studii superioare/medii de specialitate.
✅- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
✅- CV (curriculum vitae),
✅- certificat medical care confirmăstarea sănătăţii,
✅- copia carnetului de muncă .
Se acceptă candidaţi la funcția vacantă, persoanele cu studii superioare sau medii de specialitate în unul din domeniile:
asistența socială
pedagogie
drept
medicină
Bibliografia concursului:
✅- Codul familiei
✅- Codul civil
✅- Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
✅- Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială,
✅- Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.
Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108, telefon de contact: 0-259-2-49-52
Data limită de depunere a documentelor
❗️26 septembrie 2022.
Formular de participare -
Anunt la Concurs
ANUNŢ❗️❗️❗️
Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunță concurs de ocuparea funcţiei:
🆙ASISTENT SOCIAL în SS”Locuința Protejată”,
or. Fălești-(Lucru cu beneficiarii cu dereglări mintale)
Dosarul va conţine:
✅- cerere de participare,
✅- diploma de studii superioare/medii de specialitate.
✅- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
✅- certificat medical, care confirmă starea sănătăţii,
✅- copia carnetului de muncă.
Se acceptă candidaţi la funcția vacantă, persoanele cu studii superioare sau medii de specialitate în unul din domeniile:
asistența socială
pedagogie
drept
medicină
Bibliografia concursului:
✅- Codul familiei
✅- Codul civil
✅- Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
✅- Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială,
✅- Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.
Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108, telefon de contact: 0-259-2-49-52
Anunt la Concurs