Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Posturi vacante

Direcția Generală Asistenţa Socială,Protecţie a Familiei şi Copiului Făleşti
Comisia de Concurs

Proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal la
Secţia protecţia persoanelor în etate şi cu dizabilităţi,va acea loc
la data de 27 mai 2022 ora 10.00, în biroul 110 şi ora 14.00 interviu, DGASPFC Făleşti, sediul Consiliului raional Făleşti.

Data concurs SP pr SPPED

📢 ANUNȚ LA CONCURS‼️
Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de
👉 Psiholog 0,5 un. în CAS „Împreună” s. Ciolacu Nou.
Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52 e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Dosarul va conţine:
✅cerere de participare,
✅diploma de studii superioare sau medii de specialitate,
✅copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
✅CV (curriculum vitae),
✅certificat medical care confirmăstarea sănătăţii,
copia carnetului de muncă .
Se acceptă candidaţii la funcţia de psiholog cu studii în psihologie, psihopedagogie.
Bibliografia concursului:
✅Codul familiei
✅Codul civil
✅Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
✅ Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,
✅Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.
Data limita de prezentare a dosarelor 31.05.2022

A n u n ț !!!

 Direcţia Generală Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Specialist principal în protecția persoanelor în etate și cu dizabilități

 Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe pagina web a direcției

Telefon de contact: 0-259-2-49-52,  e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web site: www.daspfc-falesti.org

Anunț concurs specialist principal SPPED

 ANUNŢ

Direcţia Generală Asistență Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti

anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice temporar vacante de

Specialist principal în protecția drepturilor copilului în cadrul Secției Protecție a Fmiliei și Copilului.

 Scopul general al funcţiei

Contribuirea la implementarea politicii de protecție socială în domeniul protecției familiei și drepturilor copilului.

 Sarcinile  de bază al funcţiei:

 1. Realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicii de protecție a familiei și copilului;
 2. Aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul protecției familiei și copilului, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate;
 3. Manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul protecție a familiei și copilului;
 4. Dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare;

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrsta;
 • lipsa antecendentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă, master sau echivalente,  în domeniul asistenţei sociale, dreptului, pedagogiei prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

Experienţa profesională: 1 an de experienţă în domeniul asistenţei sociale (conform Clasificatorului unic a funcțiilor publice) .

 Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare ale unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Pover Point, Navigare Internet

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţa spre dezvoltare continuă.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs pănă la 09 februarie 2021, ora 17.00, care va conţine:

 • formularul de participare: ( https://www.legis.md/UserFiles/Image/anexa_201.doc);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă și/sau certificat despre vechimea în muncă;
 • certificat medical;
 • cazierul judiciar/ sau declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 • CV-ul candidatului;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

            Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare:

str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. persoana responsabilă Dubina Svetlana.

Telefon de contact: 0-259-2-49-52

 Bibliografia: 

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Familiei al Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public;
 • Legea 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea Nr. 133 din 17.06.2016  privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale și Protecție a Familiei și Copilului:
 • Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la asistenţa socială;
 • Legea nr.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate,
 • Legea Nr. 123 din 18-06-2010 cu privire la serviciile sociale,
 • Hotărîrea de Guvern Nr. 143 din 12-02-2018 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului;
 • Hotărîrea de Guvern Nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.

ANUNȚ LA CONCURS

descărcareDirecţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante temporar de

Psihopedagog la Secția Protecțeie Familiei și Copilului

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52

Dosarul va conţine:

 • cerere de participare,
 • diploma de studii superioare sau medii de specialitate,
 • copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
 • CV (curriculum vitae),
 • certificat medical care confirmăstarea sănătăţii,
 • copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţii la funcţia de psihopedagog cu studii în psihologie, psihopedagogie.

Bibliografia concursului:

 • Codul familiei
 • Codul civil
 • Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
 • Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,
 • Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor– 3 februearie  2021

Anunț concurs

 Direcţia Generală Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de

Director al Centrului de Asistență Socială Specializată

”ProSperare” din satul Bocșa

  Scopul general al funcţiei:

 Contribuirea la implementarea politicii de protecție socială în domeniul asistenței sociale, protecția familiei și drepturilor copilului și a altor categorii de persoane aflate în dificultate, cât și la optimizarea și eficientizarea activității direcției prin aplicarea principiilor, mecanizmelor și procedurilor de lucru privind protecția persoanelor aflate în dificultate.

Condiţii de participare la concurs:

Studii: superioare, de licenţă, master sau echivalente  în domeniul asistenţei sociale, dreptului, pedagogiei și medical prevăzute pentru funcţia respectivă.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • experienţă profesională:3 ani de experienţă în domeniu sau în domenii aferente, experiență managerială și de conducere.
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PPT, Navigare Internet.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs până la 19 ianuarie 2021 inclusiv, ora 17:00, care va conţine:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificat medical;
 • cazierul judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 • CV-ul candidatului.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cei interesați vor depune dosarul la adresa: or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional, Direcţia Generală Asistenţă  Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108, persoana responsabilă  Scripniciuc Inna

Telefon de contact: 0-259-2-49-52, 

Web site: www.daspfc-falesti.org   Formular de participare (ANEXA 1)

 

ANUNŢ LA CONCURS

descărcareDirecţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de ASISTENT SOCIAL COMUNITAR în Primăria  BOCANI.
Dosarul va conţine:
- cerere de participare,
- diploma de studii,
- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- certificat medical care confirmăstarea sănătăţii,
- copia carnetului de muncă .
Se acceptă candidaţi la funcțiile vacante cu studii: pedagogice, asistențiale și drept.
Bibliografia concursului:
- Codul familiei
- Codul civil
- Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
- Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială,
- Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.
Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108, telefon de contact: 0-259-2-49-52
Data limită de depunere a documentelor– 10 matrie 2020.

ANUNȚ

Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de

Psiholog în CASFC  „Casa Speranței” or. Fălești

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,

biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52

Dosarul va conţine:

 • cerere de participare,
 • diploma de studii superioare sau medii de specialitate,
 • copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
 • CV (curriculum vitae),
 • certificat medical care confirmăstarea sănătăţii,
 • copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţii la funcţia de psiholog cu studii în psihologie, psihopedagogie.

Bibliografia concursului:

 • Codul familiei
 • Codul civil
 • Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
 • Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,
 • Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor– 21 februarie 2020

ANUNŢ LA CONCURS

descărcareDirecţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de ASISTENT SOCIAL COMUNITAR în Primăriele POMPA și BOCANI
Dosarul va conţine:
- cerere de participare,
- diploma de studii,
- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- certificat medical care confirmăstarea sănătăţii,
- copia carnetului de muncă .
Se acceptă candidaţi la funcțiile vacante cu studii: pedagogice, asistențiale și drept.
Bibliografia concursului:
- Codul familiei
- Codul civil
- Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
- Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială,
- Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.
Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108, telefon de contact: 0-259-2-49-52
Data limită de depunere a documentelor– 14 februarie 2020.