guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

ANUNȚ

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de

kinetoterapeut în CSS „Pentru Voi”

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,

biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52

Dosarul va conţine:

 • cerere de participare,
 • diploma de studii,
 • copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
 • CV (curriculum vitae),
 • certificat medical care confirmăstarea sănătăţii,
 • copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de kinetoterapeut cu studii în medicină, kinetoterapie, cursuri de masaj.

Bibliografia concursului:

 • Codul familiei
 • Codul civil
 • Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
 • Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,
 • Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor– 16 noiembrie 2018

Anunţ

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de

asistent social la CASFC „Casa Speranței”or. Făleşti,

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,

biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52

Dosarul va conţine:

- cerere de participare,

- diploma de studii,

- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,

- CV (curriculum vitae),

- certificat medical care confirmăstarea sănătăţii,

- copia carnetului de muncă.

Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept.

Data limită de depunere a documentelor– 12 octombrie 2018

Anunţ

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de

asistent social comunitar în primăria Făleşti,

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,

biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52 / 0-259-2-46-50

Dosarul va conţine:

- cerere de participare,

- diploma de studii,

- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,

- CV (curriculum vitae),

- certificat medical care confirmăstarea sănătăţii,

- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept.

Data limită de depunere a documentelor– 01 octombrie 2018

Anunț

Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs repetat la ocuparea funcţiei publice temporar vacante de

specialist principal

Scopul general al funcţiei

Distribuirea mijloacelor fondului de susţinere a populaţiei beneficiarilor din programele cu destinație specială în domeniul asistenței sociale; examinarea petițiilor referitor la acordarea ajutorului material; coordonarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

Condiţii de participare la concurs:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul asistenţei sociale, dreptului, pedagogiei, prevăzute pentru funcţia publică respectivă.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Experienţa profesională: 1 an de experienţă în domeniul
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PPT, Navigare Internet

Candidaţii vor depune dosarul de concurs până la 17 septembrie 2018, care va conţine:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificat medical;
 • CV-ul candidatului.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009.

Cei interesați vor depune dosarul la adresa: or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul rational, Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului , biroul nr. 108.

Telefon de contact: 0-259-2-49-52

Anunţ

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de

Manager în cadrul CAS

“Casa Speranţei”, or.Fălești

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. Număr de contact: 0-259-2-49-52.

Dosarul va conţine:

- cerere de participare,

- diploma de studii,

- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,

- CV (curriculum vitae),

- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia manager cu studii în asistența socială, pedagogie, psihologie, drept.

Bibliografia concursului:

-Codul familiei;

         -Codul civil;

         -Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale;

         -Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială.

Data limită de depunere a documentelor – 31 august 2018

Anunţ

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs  repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de

asistent social comunitar în primăria Pruteni,

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,

biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52 / 0-259-2-46-50

Dosarul va conţine:

- cerere de participare,

- diploma de studii,

- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,

- CV (curriculum vitae),

- certificat medical care confirmăstarea sănătăţii,

- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept.

Data limită de depunere a documentelor– 26 august 2018

Anunț

Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs repetat la ocuparea funcţiei publice temporar vacante de

specialist principal

Scopul general al funcţiei

Distribuirea mijloacelor fondului de susţinere a populaţiei beneficiarilor din programele cu destinație specială în domeniul asistenței sociale; examinarea petițiilor referitor la acordarea ajutorului material; coordonarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

Condiţii de participare la concurs:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul asistenţei sociale, dreptului, pedagogiei, prevăzute pentru funcţia publică respectivă.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Experienţa profesională: 1 an de experienţă în domeniul
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PPT, Navigare Internet

Candidaţii vor depune dosarul de concurs până la 10 septembrie 2018, care va conţine:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificat medical;
 • CV-ul candidatului.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009.

Cei interesați vor depune dosarul la adresa: or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul rational, Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului , biroul nr. 108.

Telefon de contact: 0-259-2-49-52

Web site: www.daspfc-falesti.org

Anunţ

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs  repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de

asistent social comunitar în primăria Pruteni,

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,

biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52 / 0-259-2-46-50

Dosarul va conţine:

- cerere de participare,

- diploma de studii,

- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,

- CV (curriculum vitae),

- certificat medical care confirmăstarea sănătăţii,

- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept.

Data limită de depunere a documentelor– 15 august 2018

Anunţ

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de   :                            

asistent social comunitar în primăria Chetriș,

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,

biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52 / 0-259-2-46-50

Dosarul va conţine:

- cerere de participare,

- diploma de studii,

- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,

- CV (curriculum vitae),

- certificat medical care confirmăstarea sănătăţii,

- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept.

Data limită de depunere a documentelor– 15 august 2018

Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs repetat la ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009.

Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti

Sediul autorităţii publice: or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50

Data limită de depunere a dosarelor de participare – 02 iulie 2018, ora 17.00

Persoana responsabilă de primirea actelor - Scripniciuc Inna

Tel. 0 259 2 49 52

Web site: www.daspfc-falesti.org

Denumirea funcţiei publice vacante:

Specialist principal

Scopul general al funcţiei

Distribuirea mijloacelor fondului de susţinere a populaţiei beneficiarilor din programele cu destinație specială în domeniul asistenței sociale; examinarea petițiilor referitor la acordarea ajutorului material; coordonarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

Sarcinile de bază al funcţiei:

 • Realizarea politicilor statului în domeniul distribuiri mijloacelor fondului de susţinere a populaţiei, beneficiarilor din programele cu destinație specială în domeniul asistenței sociale;
 • Coordonarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate;
 • Prevenirea situației de risc pentru persoane adulte și cu dizabilități;
 • Realizarera politicii a statului cu privire la dezinstituționalizarea, prevenirea instituționalizării persoanelor adulte sau cu dizabilități în situații de risc.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

>       deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

>      posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriu;

>       neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

>       lipsa antecendentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

>       neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

>       are capacitatea deplină de exerciţiu;

>       este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul asistenţei sociale, dreptului, pedagogiei sau medicina, prevăzute pentru funcţia publică respectivă.

Experienţa profesională: 1 an de experienţă în domeniul.

Cunoştinţe:

>       cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

>       cunoaşterea modului de funcţionare ale unei autorităţi publice;

>       cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Navigare Internet

>                  Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

>                  Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, obiectivitate, tendinţa spre dezvoltarea continuă, receptivitatea ideilor noi, spirit de lucru în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor apărute, ţinuta şi comportament corespunzător unei persoane publice.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs până la 02 iulie 2018, care va conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar/ sau declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 7. CV-ul candidatului.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan ce! Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108.

Telefon de contact: 0-259-2-49-52

Bibliografia:

♦ Constituţia Republicii Moldova

♦♦♦ Acte normative în domeniul serviciului public

-         Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statututul funcţionarului public;

-         Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-         Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

-         Legea nr. 1264-XVI din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţiei conducere;

-         Legea nr. 190-XIII din 18 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

-         Legea nr.90-XVI din 24 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-         Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

-         Codul Familiei

-         Codul Civil

**** Acte normative în domeniul Asistentei Sociale:

-         Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială;

-         Legea nr.827 din 18.02.2000 Fondului de susţinere a populaţiei;

-                    Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la combaterea violenţei în familie;

-                    Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 18.04.2018 cu privire la determinarea dizabilităţii.

Anunţ
Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti angajează:
   - bucătar la serviciul social “Casa Comunitară”, or.Fălești;
   - lucrător social
(temporar vacant) la serviciul social“Casa Comunitară”, or.Fălești 
Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. 
Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. Număr de contact: 0-259-2-49-52.
Data limită de depunere a documentelor – 4 iulie 2018.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești