Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Noutăţi

Ședință de lucru constructivă cu privire la reorganizarea CAS "ProSperare", s. Bocșa.

IMG 0635      IMG 0637

  17156252 390973824612998 6279730169724796503 n Aniversarea naşterii Dvs. ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai calde şi mai sincere urări de sănătate, bucurie, prosperitate, belşug din partea noastră, precum şi realizarea nobilelor Dvs. idealuri.

   Vă admirăm tenacitatea, ambiția, sinceritatea, puterea de muncă și iscusința de a îmbina echilibrul între viața privată și cea profesională, perseverența și omenia de care daţi dovadă.

   Dedicația dumneavoastră pentru succesele obținute în domeniul protecției sociale în raionul Fălești este de apreciat.Aveți toată recunoștința colectivului nostru pentru aportul direct în realizarea obiectivelor propuse pe parcursul a mai multor ani .Grație contribuției Dumneavoastră am pututcrea, implementa și dezvolta servicii sociale în raion  destinate diferitor categorii de beneficiari.

   Aţi fost şi veţi fi pentru noi un model de comportament, devotament, prestanţă şi erudiţie. Vă preţuim nespus pentru că aţi ştiut să ne îndrumaţi cu exigenţă, dar şi să ne povăţuiţi cu dragoste.

Vă dorim succese și realizări frumoase în continuare, anii ce vor urma să vă aducă satisfacţiile pe care le doriţi alături de cei dragi şi apropiaţi, echipă devotată, înțelepciune, răbdare și curaj pentru a trece peste toate încercarile vieții.

   Să ne trăiţi, doamnă preşedinte! La Mulţi Ani fericiţi, alături de frumoasa Dvs. familie!

Cu sinceritate, dragoste şi respect, colectivul DASPFC

IMG_8822
IMG_8825
IMG_8826
1/3 
start stop bwd fwd

Activitate de informare și sensibilizare

   La 13 iulie curent în incinta Liceului Teoretic "Ștefan cel Mare și Sfânt" din satul Navîrneț s-a desfășurat activitatea de informare și sensibilizare a populaţiei cu privire la necesitatea dezvoltării serviciului de asistenţă parentală profesionistă (APP) și tutelă/curatelă în localitate. Activitatea a fost organizată de către specialiștii din cadrul DASPFC, Doina Ghervas, Irina Mutelica, Nadejda Cobzari, în colaborare cu asistentul social comunitar, Mihaela Șiracean și primarul localității, Dna Elena Hreașca. La eveniment au participat educatori, consilieri, tutori, părinți, bunici și reprezentanți ai autorității publice locale.

   Evenimentul a avut ca scop promovarea Serviciul de asistenţă parentală profesionistă (APP) și tutelă/curatelă în rândurile populaţiei şi identificarea potenţialilor asistenţi parentali profesionişti și tutori.

   Specialiștii au venit să sensibilizeze şi să întărească convingerea publicului larg că fiecare copil are dreptul la o familie, iar fiecare dintre noi prin implicare şi participare este în măsură să asigure acest drept. Participanții au conștientizat faptul că familia este locul cel mai bun pentru îngrijirea, creșterea și dezvoltarea armonioasă a unui copil.

   La final, participanților le-au fost distribuite pliante despre Serviciul APP / Tutelă / curatelă, care vor încuraja cetățenii să devină asistenţi parentali profesionişti și tutori.

image
IMG_8559
IMG_8560
IMG_8566
IMG_8577
IMG_8582
IMG_8583
IMG_8585
1/8 
start stop bwd fwd

Seminar de instruire continuă “Relațiile părinte-adolescent”

  20049381 691277431068536 1905220466 o Dna Doina Ghervas, specialist din cadrul Centrului de Protecţie a Copilului şi Familiei Făleşti,s-a întâlnit din nou cu asistenții parentali și părinții-educatori la seminarul de instruire continuă “Relațiile părinte-adolescent”.

   Evenimentul are drept scop conștientizarea aspectelor posibile și negative ale unei relații dintre părinte-adolescent, bazate pe prietenie.

   În cadrul seminarului s-a discutat despre copii și drumul pe care îl parcurg spre maturizare, între școală și viața de zi cu zi – cu tentațiile și provocările ei.

   Totodată, specialistul i-a ghidat pe părinți spre a găsi răspunsuri la problemele care îi frământă, i-a îndemnat să îmbunătățească relația, să păstreze tonul calm și prietenesc cu copiii.

Tuberculoza - o boală apărută în situaţii de criză

   Legătura dintre sărăcie și tuberculoză este puternică. În Republica Moldova procentul cel mai mare de persoane infectate este specific păturilor sociale sărace. TBC este o boală tratabilă gratis în majoritatea cazurilor, dacă este diagnosticată la timp și întregul tratament este respectat. Cu acest mesaj în luna curentă, pe teritoriul comunei Ișcălău s-au desfășurat activități informative cu genericul «Pentru sănătate, pentru viața ta!». 
   Asistentul social comunitar, Dna Olesea Condrea, șeful de post, Dl Pernai Vitalie, împreună cu primarul localității, Dna Maria Procopciuc, au vizitat stânele din comună.

   Scopul vizitei a constituit acordarea informației despre boala TBC și necesitatea efectuării examenului medical de către persoanele angajate sezonier/ fără reședință.

Totodată, au fost identificate și alte probleme sociale, care au fost direcţionate către specialiști spre soluţionarea acestora.

19787272_1455701127853119_4120766182466006230_o
19942944_1455700614519837_646767870072566151_o
19956821_1455700597853172_1056896095632046225_o
19983745_1455700601186505_4632499311567532857_o
1/4 
start stop bwd fwd

   În localitatea Chetriș recent a avut loc adunarea satului, la care a participat și asistentul social comunitar, Dna Pantea Olesea. Aceasta a informat sătenii cu privire la:

-  identificarea potențialilor asistenți parentali profesioniști pentru 3 copii din localitate;

-  LEGEA Nr. 140 din  14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;

-  serviciul de sprijin familial pentru familii cu copii;

-   modificarea Regulamentului privind modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/ recuperare acordate persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități.

S-a mai discutat despre bunurile cetățenilor pe care le dețin și nu le folosesc, au fost îndemnați să vină la primărie să anunțe sau să facă un act de caritate pentru familiile social vulnerabile. La sfârșitul adunării s-au dstribuit pliante.

image-0-02-05-3605c9abaa068a7335704388d6d779de39463d32db421216991f05d9cbf97edd-V
image-0-02-05-527c668a2e90e3b634858844df6bdda1e9b97ad0fabc8c2aff4510742769e1ec-V
image-0-02-05-cb1918670dcdea4112218883c0b7d0d4f963b544aac793caeac5109c982ee8ec-V
1/3 
start stop bwd fwd

Bucurie mare pentru 35 copii din raionul Fălești: au vizitat Marea Neagră

   Suntem în plin sezon estival, cu această ocazie, în perioada 03-07 iulie, un grup de copii din raionul Fălești în număr de 35 persoane care fac parte din proiectul „Ouverture” au petrecut câteva zile pe plaja din Zatoka, Ucraina. Copiii au fost cazați la baza de odihnă ,,Gornîi Orel”, aproape de mare, într-o zonă liniștită.       

   Sejurul a fost gratuit, costurile fiind suportate de către un sponsor din mun.Chișinău. Prin bunăvoinţa aceluiaşi sponsor, copiii emoționați au avut posibilitatea să călătorească în largul mării cu o corabie impresionantă, unde au beneficiat și de ghid specializat. Aceștia au fost impresionați de priveliștea Mării Negre. Unii au văzut pentru prima dată pescăruși și delfini în realitate.

   DASPFC adresază mulţumiri partenerului, care a contribuit la organizarea cu succes a acestei vacanțe de neuitat. 

IMG_20170705_212555
IMG_8283
IMG_8304
IMG_8305
IMG_8309
IMG_8310
IMG_8318
IMG_8319
IMG_8320
IMG_8336
IMG_8352
IMG_8364
IMG_8365
IMG_8373
iutra
01/15 
start stop bwd fwd

Ședinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială

a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani

  19619411 685462041650075 285800718 o În scopul monitorizării activității asistenților sociali comunitari și lucrătorilor sociali, îmbunătățirii calității serviciilor de îngrijire socială la domiciliu, precum și evaluarea noilor beneficiari luați în servicii sociale, la 29 iunie curent în incinta Consiliului raional a fost petrecută şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani.

   Pe ordinea de zi au fost examinate următoarele chestiuni:

1. Cu privire la prelungirea plasamentului beneficiarilor la Complexul de Servicii Sociale „Pentru Voi”;

2. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților Serviciului social „Respiro”;

3. Cu privire la examinarea a 22 dosare ale solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație

pentru luna iulie la cantina de ajutor social din sat. Bocani și Izvoare;

4. Cu privire la examinarea dosarului solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu atât gratuit, cât și contra cost.

   De asemenea, a fost examinat raportul de reintegrare în comunitate a beneficiarului serviciului de plasament temporar a CSS „Pentru Voi”.

   Totodată, a fost examinat raportul de revizuire a plasamentului în Serviciul social „Casa Comunitară” a unui beneficiar din Sarata Veche.

   În urma parerilor exprimate de participanți membrii comisiei au luat decizii corecte în interesul persoanei beneficiare.

Atelier de lucru zonal privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire

socială la domiciliu


   La 28 iunie curent în incinta primăriei Călugăr s-a desfăşurat atelierul de lucru zonal cu tema: „Serviciul de îngrijire socială la domiciliu și îmbunătățirea calității serviciilor prestate", organizat de șefii Serviciu Îngrijire Socială la Domiciliu, Dna Nina Coman și Dna Viorica Tomaș. La eveniment au participat reprezentanți APL, asistenții sociali comunitari şi lucrătorii sociali din localitățile Fălești, Călugăr, Hiliuți, Obreja Veche, Pînzăreni, Logofteni, Izvoare, Pîrlița, Horești, Ilenuța, Ciolacu Nou, Musteața, Risipeni, Albinețul Vechi, Pietrosu, Făleștii Noi, precum şi beneficiarii Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

   Scopul atelierului este de a consolida cunoștințele cu privire la prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire socială la domiciliu adresate persoanelor vârstnice pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea speranţei lor de viaţă.

   În cadrul atelierului au fost discutate subiecte privind Regulamentul-Cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, Standardele minime de calitate privind organizarea şi funcţionarea Serviciului. S-a pus accent pe implicarea autorităţilor locale în viața vârstnicilor și implicit a comunității, conștientizarea la nivelul comunității cu privire la importanța evitării instituționalizării persoanelor în vârstă.

   Mai mult, Dna Vera Rurac, asistent social comunitar din satul Călugăr, a prezentat cazuri de bună practică privind asigurarea serviciilor de calitate adresate vârstnicilor și modele de succes în ceea ce privește colaborarea și conlucrarea intersectorială.

   Beneficiarii au doar cuvinte de mulțumire pentru lucrătorii sociali cu privire la calitatea serviciilor oferite. De exemplu, Dna Natalia Grușca, locuitoarea satului Călugăr, a spus la finalul activității: „sunt pensionară, am 78 de ani și sunt beneficiară a acestui serviciu, am probleme cu picioarele și nu pot să îndeplinesc toate lucrările prin gospodărie, lucrătorul social mă ajută de atâtea ori de câte am am nevoie, îmi coace pâine, mă ajută să fac curățenie.”

   De asemenea, evenimentul a oferit realizarea unui schimb de idei, informații, experiență și promovare între participanți în domeniul îngrijirii la domiciliu.

   La finalul evenimentului, cei prezenți au avut parte de surprize, Ansamblul folcloric „Doruleț” din satul Călugăr a susţinut un program artistic reprezentând un colaj de versuri şi cântece.

1498651847439_23
1498651862625_22
1498651868425_21
1498651873355_20
1498651877838_19
1498651882806_18
1498651887846_17
1498651892052_16
1498651901646_14
1498651905472_13
1498652000347_25
1498736487501_0
01/12 
start stop bwd fwd

„Serviciile sociale în raionul Fălești în contextul bugetării bazate pe performanță”

   La data de 27 iunie curent în incinta Centrului de asistenţă specializată şi formare continuă „Casa Speranţei” din or. Fălești a avut loc masa rotundă cu tema „Serviciile sociale în raionul Fălești în contextul bugetării bazate pe performanță”, organizată de Dna Ludmila Ciocan și Dna Ina Crasnojan-Labă, experți Keystone Moldova. La eveniment au participat contabilii, specialiștii din cadrul DASPFC și managerii serviciilor sociale.
   Scopul atelierului este de a îmbunătăți procesul de bugetare bazată pe performanță a serviciilor sociale prestate de către DASPFC.
   În cadrul întrunirii au fost prezentate rezultatele analizei serviciilor de asistență socială disponibile în raion ca rezultat al modificării legislației finanțelor publice locale. A fost evaluată respectarea de către DASPFC a metodologiei bugetării bazate pe performanţă (BBP). Totodată, au fost elaborate recomandări pentru îmbunătățirea procesului de BBP în baza indicatorilor de: rezultat, produs, eficiență.
   Dialogul cu participanții s-a dovedit a fi unul deschis, constructiv și realmente necesar. Aceștia au avut posibilitatea să discute problemele actuale care au apărut în legătură cu implementarea noilor modalități de formare și executare a bugetelor locale, precum și impedimentele, problemele practice care vizează administrarea finanțelor publice locale.
   Masa rotundă a fost realizată în cadrul proiectului ”Servicii calitative pentru incluziunea tuturor persoanelor”, finanțat de Fundația Soros-Moldova și implementat de A.O. Keystone Moldova.

19496426_683715268491419_185984645_o
19496452_683715241824755_305552954_o
19531985_683715258491420_185283239_o
19549727_683715525158060_1615891200_o
1/4 
start stop bwd fwd

Dna Anastasia Tanasciuc, asistent social comunitar din comuna Egorovca, a informat familiile, care îngrijesc de persoane cu dizabilităţi severe, despre Serviciul social „Asistenţă personală”. Pentru a beneficia de acest serviciu, e necesar de depus o cerere scrisă la DASPFC Fălești, la care se anexează copiile buletinului de identitate şi a certificatului de dizabilitate. Decizia privind acceptarea în serviciu este luată în urma unei evaluări complexe a necesităţilor de asistenţă ale solicitantului.
Astfel, familiile au aflat că asistenţii personali beneficiază de pachet social şi de asigurare medicală.

IMG_20170620_144335
IMG_20170620_145418
IMG_20170620_151127
IMG_20170620_184633-1
1/4 
start stop bwd fwd