Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Noutăţi

Masă rotundă cu genericul ”Familia - o școală a dragostei!”
           Astăzi, 17.05.2018, în incinta Centrului de asistenţă specializată şi formare continuă “Casa Speranţei” din or. Fălești a fost desfășurată masa rotundă cu tematica ” Familia - o școală a dragostei!”, la care au participat Asistenți Parentali Profesioniști,Părinți educatori ,Tutori/ Curatori și Potențiali adoptatori. Activitatea a fost organizată de către specialiști din cadrul Centrului pentru Protecția Familiei și Copilului. Evenimentul a avut drept scop discuții cu părinți și viitori părinți privitor la importanța mediului familial în creșterea și dezvoltarea copilului. De asemenea au fost abordate subiecte ce țin de factoriii ce influiențează educația unui copil în familie, valori ce stau la baza unei familii fericite și   factori determinați în formarea tinerei generații. În final ,participanții au fost împlicați în exerciții de socializare ,care au făcut comunicarea și mai liberă și eficientă! Galerie foto.

Ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate

La data de 16 mai curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 18 cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport pentru depăşirea situaţiilor care pot duce la separarea copilului de părinţi.
Principalele obiective ale ședinței s-au axat pe acordarea ajutorului bănesc pentru 8 familii cu copii în scopul prevenirii separării copilului de familie şi pentru ameliorarea problemelor existente. Au fost examinate 2 cazuri de dezinstituţionalizare a copiilor din servicii de tip rezidenţial :reintegrarea copilului în societate; 2 cazuri cu privire la examinarea cazului de plasament planificat; 6 cazuri cu privire la încetarea plasamentului în serviciu tutela.
Audiind opinia părților interesate și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii Comisiei pe marginea acestora și în urma votării, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor. Galerie foto.

Direcţia Asistenţă Socială Protecţia Copilului şi Familiei Făleşti vă urează familii împlinite cu copii şi părinţi sănătoşi, realizări frumoase, pace şi linişte sufletească tuturor. Totodată, să nu uităm să manifestăm răspundere şi solidaritate în apărarea familiei, copiilor şi părinţilor noştri.

Cei care traiesc într-o familie unită si fericită uneori nici nu conştientizează cât sunt de binecuvântaţi. Se spune ca tinerii unei familii tind să rămână fideli familiei din care provin - dacă au un camin călduros şi membri care se iubesc necondiţionat. De aceea, exprimarea sentimentelor de recunoştinţă, sprijin sau dragoste în interiorul familiei este foarte importantă în solidificarea ei.

În fiecare an, pe 15 mai aniversăm Ziua Internaţională a Familiei. Este o sărbătoare internaţională instituită de ONU, ce se bucură de sprijin în majoritatea ţărilor. Ziua Familiei îndreaptă atenţia către celula de bază a societăţii — familia, accentuînd rolul ei şi nevoia de integritate.

Familia este dragoste, respect reciproc, înţelegere şi respectarea dreptului fiecăruia la evoluţie, libertate, copilarie, educaţie sănătoasă, convieţuire şi suport.

Deşi, familia în Republica Moldova se confruntă cu multiple probleme de ordin moral, social şi economic, oricum este necesar să transmitem acest model al societatăţii drept unul de o importanţă majoră, care va contribui la educarea noii generaţii.

Familia înseamnă mult mai mult decît un cuplu cu copii care împart un anumit spaţiu locativ şi un buget financiar. Crearea unui nou cămin înseamnă întemeierea unei noi generaţii.

În familie se începe viaţa omului şi tot aici se începe formarea acestuia ca şi personalitate. De aceea, bunăstarea familiei şi atitudinea statului faţă de aceasta exprimă, în mare măsură, gradul de dezvoltare a societăţii.

Cu prilejul acestei frumoase sărbători, specialiştii din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială Protecţia Familiei şi Copilului, managerii centrelor şi serviciilor dar şi asistenţii sociali comunitari au desfăşurat activităţi în cadrul instituţiilor şi comunelor pe care le reprezintă. Galeie foto.

 Ziua Familiei este menită a fi un prilej de sensibilizare a tuturor cetățenilor și autorităților cu privire la problemele cu care se confruntă familia în societatea contemporană, dar și o bună ocazie de a celebra uniunea dintre soț, soție și copii.

Obiectivul principal al acestei zile este de a accentua importanţa familiei şi de a promova valorile familiei – egalitatea, dragostea, respectul, împărţirea echitabilă a responsabilităţilor casnice, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor în etate.

În ajunul acestei frumoase sărbători , asistentul social comunitar în conlucrare cu pedagogii Gimnaziului ,, Eugen Coseriu,, Catranic ,cu suportul autoriţăţilor publice locale , au organizat o activitate cu genericul ,, Cind mamica nu-i acasa,, . Participanţii (eleve ale liceului împreună cu taticii) s-au distrat demonstrând maiestrie in tot ce au facut. La final au primit aplauze, punctajul juriului si premii din partea APL Catranic. O placere a fost pentru locuitori si dansurile prezentate de către grupul de dansatori,, Lastaras,, si cintecele oferite ascultatorilor de către ansamblul vocal,, Sinziencele,,.Galerie foto.

Pe 11 mai 2018 s-a desfăşurat şedinţă lărgită a Consiliului raional consultativ al probaţiunii Făleşti cu tematica “Cooperarea intersectorială în profilaxia delicvenţei juvenile. Prevenirea şi combaterea acestui flagel.”

Specialiștii s-au întrunit într-o ședință de analiză a practicilor identificate în ceea ce privește prevenirea delincvenței juvenile și resocializarea copiilor în conflict cu legea.

În cadrul activităţii au fost valorificate practici pozitive în domeniul protecției copiilor aflate în cadrul sistemului de probațiune, detenție, precum și serviciile sociale de care beneficiază aceștia. Vizita de lucru a oferit oportunitatea discuțiilor cu specialiști relevanți din domeniul drepturilor copiilor din mai multe raioane și a îmbinat schimburi de opinii și bune practici.

Membrii şedinţei au fost unanim de acord că trebuie consolidate eforturile tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului în prevenirea delincvenței juvenile și trebuie dezvoltate metode, programe și servicii pentru diminuarea comportamentului deviant al copiilor. Galerie foto.

  Persoanele care beneficiază de ajutor social, dar sunt apte de muncă și nu sunt angajate în câmpul muncii vor fi obligate să muncească în folosul comunității. Lista celor care vor presta muncă în folosul societății va fi întocmită de asistenții sociali și va fi prezentată primarului.

În acest context, pe teritoriul comunei Logofteni, s-a desfășurat o activitate cu caracter informativ, organizată de către asistentul social comunitar în parteneriat cu APL .La activitate au fost invitate persoanele cu statut de șomer , înregistrați la AONFM,cărora li s-a adus la cunoștință planul de lucru în folosul comunității ,aprobat de consiliul local.

Cei care vor refuza sa muncească vor fi lipsiți de ajutor social. Sub incidența acestei legi nu cad mamele care îngrijesc copiii, persoanele cu dizabilități, vârstnicii și persoanele cu probleme de sănătate. Galerie foto.

parteAnunț concurs

Stimați colegi, găsiți vă rog atașat informația referitor la concursul de granturi mici, lansat de PPFC în cadrul Proiectului ”Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață”, susținut financiar de Uniunea Europeană. 

INFORMATIE

 

Consfătuire cu reprezentanții DASPFC

     La 09 noiembrie curent în incinta primăriei Fălești a avut loc consfătuirea cu participareareprezentanților DASPFC, cu următoarea odine de zi:

- Cu privire la modificările în Codul muncii;

- Cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor;

- Cu privire la erorile comise în perfectarea cererilor de ajutor social identificate de către Inspecția Socială.

     În cadrul întrunirii, participanții au fost informați despre modificările în Codul muncii, au fost prezentate noile reguli ce vizează acordarea concediilor anuale și activitatea femeilor însărcinate sau a celor care au născut. La fel, noile reguli se referă la persoanele care împlinesc vârsta de pensionare, dar și la relația angajator-angajat.

     De asemenea, Dl Valentin Moșac, Șef Serviciu Apărare Împotriva Incendiilor, a oferit informații care constă dintr-un set de norme și reguli a căror menire principală este prevenirea incendiilor şi asigurarea securităţii persoanelor. La fel, Dna Emilia Ciobanu, șef DASPFC, a propus ca în fiecare primărie din raion să fie constituit un grup de lucru cu reprezentanți din diferite structuri, care va avea responsabilitatea identificării persoanelor cu risc de hipotermie în vederea antrenării și informării acestora în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor.

     Totodată, au fost analizate principalele erori comise în perfectarea cererilor de ajutor social. Astfel, s-a propus obligativitatea verificării de către asistenții sociali comunitari a corectitudinii datelor declarate în cerere de către beneficiari.

     La final, specialiștii au oferit participanților soluții menite să îmbunătăţească activitatea acestora.Galerie foto.