Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Noutăţi

Comisia multidisciplinară

pentru protecția socială a persoanelor în dificultate

sau cu dizabilități de peste 18 ani

IMG 4140La 17 august curent, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani.
Ședința a avut următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna august, la cantina de ajutor social, s. Bocani . 
2. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna august la cantina de ajutor social s. Izvoare.

3. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu gratuit.

4. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu (cu plata).
5. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului „Respiro”.

6. Cu privire la monitorizarea cazurilor beneficiarilor serviciului de plasament la CAS “Împreună”.

7. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de alimentație la CSS “Pentru Voi”.

5. Cu privire la monitorizarea cazurilor beneficiarilor serviciului social “Asistența personală”.

Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion. Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.

  La data de 15.08.2018 în sala de ședințe a primăriei Obreja Veche a avut loc o masă rotundă organizată de asistentul social Ivanov Ana. Scopul prioritar al acestei întîlniri a fost informarea și sensibilizarea populației cu referire la serviciile sociale, și modul de acordare a prestațiilor sociale.

 Natalia Rusnac, șef serviciu asistență socială din cadrul DASPFC, or.Fălești, a informat participanții asupra modificărilor în legislație cu privire la aplicarea noii instrucțiuni privind determinarea gradului de dizabilitate , aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.357 din 18.04.2018. Importanță sporită a fost acordată subiectelor cu privire la prevenirea violenței față de persoanele în etate și actorii/cauzele violentei în familie, dar și programului educațional social pentru copii Panda. Programul PANDA, derulat în cadrul proiectului “Familie puternică pentru fiecare copil”, este un program educaţional, cu efecte terapeutice, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani, cu scop de informare, conştientizare şi educare a copiilor și părinţilor cu privire la efectele dăunătoare ale alcoolului și comportamentului deviant , precum și prevenirea consumului de alcool. Galerie foto.

La 14 august curent, în incinta Centrului de asistență specializată și formare continuă „Casa Speranței” a avut loc instruirea cu genericul “Rolul atașamentului în dezvoltarea copilului. Jocurile de societate și importanța lor în relațiile de comunicare cu copiii” la care au participat Asistenți Parentali Profesioniști, copii din serviciul APP, Tutori și copii aflați în tutelă. Activitatea a fost moderată de către dna Ana Lipsiuc, manager al Centrului pentru Protecția Copilului și Familiei și desfășurată în cadrul proiectului „T.I.M.P.”Etapa 2 (Tineri Informare Motivare Participare) , implementat de către Fundația pentru Educația Non – Formală în parteneriat cu Centrul Republican pentru Copii și Tineret “ARTICO” și Centrul Republican al Voluntarilor. 
Evenimentul a avut drept scop dezvoltarea abilităților de comunicare, cunoaștere și educare în spiritul valorilor morale și estetice. Totodată, participanții au concluzionat că jocurile de socializare și cunoaștere sunt extrem de importante pentru cunoașterea de sine și a celor din jur. Galerie foto.

Bucurie mare pentru 34 copii din raionul Fălești: au vizitat Marea Neagră

   Suntem în plin sezon estival, cu această ocazie, în perioada 01-04 august, un grup de 34 copii talentați din familii social vulnerabile, din serviciile tutelă/curatelă și Asistență Parentală Profesionistă din raionul Fălești, inclusiv și 4 familiii cu copii cu dizabilități au petrecut câteva zile pe plaja din Zatoka, Ucraina. Copiii au fost cazați la baza de odihnă ,,Gornîi Orel”, aproape de mare, într-o zonă liniștită. 
Sejurul a fost gratuit, costurile fiind suportate de către un sponsor din mun.Chișinău. Câțiva angajați ai Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului i-au însoţit pe copii, aceștia au declarat că nu pot cuprinde în cuvinte fericirea copiilor și a părinților cu copiii cu dizabilități care au văzut pentru prima dată marea.
DASPFC adresază mulţumiri partenerului, care a contribuit la organizarea cu succes a acestei vacanțe de neuitat.

Galerie foto.

Ședinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani.

La 24 iulie curent, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani.
Ședința a avut următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna august, la cantina de ajutor social, s. Bocani . 
2. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna august la cantina de ajutor social s. Izvoare.

3. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu gratuit.
4. Cu privire la examinarea dosarelor solicitan
ților serviciului „Respiro”.

5. Cu privire la monitorizarea cazurilor beneficiarilor serviciului de plasament la CSS „Pentru Voi”.
Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion. Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.Galerie foto.

Ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate

Ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
La data de 24 iulie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 18 cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.
Au fost examinat 4 cazuri de plasament planificat
și 14 cazuri cu privire la acordarea ajutorului bănesc pentru o familii cu mai mulți copii. în scopul ameliorării problemelor existente.
Audiind opinia părților interesate și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii Comisiei pe marginea acestora și în urma votării, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.Galerie foto.

Campanie Umanitară
“Ajută-mă să merg la şcoală”

În perioada 15 iulie – 25 august, toată lumea cu inimă mare care dorește să se implice în sprijinirea copiilor din familii defavorizate pentru pregătirea către noul an școlar, sunt rugaţi să ajute prin donarea obiectelor/ lucrurilor utile copiilor pe parcursul anului de studii .
Multumim anticipat tuturor!

2 1

Campanie Umanitară

“Ajută-mă să merg la şcoală”

Screenshot 2În perioada 15 iulie – 25 august, toată lumea cu inimă mare care dorește să se implice în sprijinirea copiilor din familii defavorizate pentru pregătirea către noul an școlar, sunt rugaţi să ajute prin donarea obiectelor/ lucrurilor utile copiilor pe parcursul anului de studii .

Multumim anticipat tuturor!

Punctele de colectare sunt următoarele:

- Consiliul Raional Făleşti (str. Ştefan cel Mare, 50, birou 110), de luni până vineri, întreorele 8.00- 17.00 . Tel. contact 0(259)2-42-66/ 069928600

- Biserica Sfântul Mare Mucenic Dumitru (Gara-Făleşti,str. Bogdan Vodă 33), în zilele de sîmbătă, între orele 14.00- 19.00, şi zilele de duminica, între orele 8.00 -14.00 .

Tel.contact 068808887

Seminar teoretic-practic

La 05.07.2018, ora 9, în incinta Centrului de Asistenţă Specializată şi Formare Continuă “Casa Speranţei”, or. Fălești, s-a desfăşurat seminarul teoretic-practic cu tematica “Particularitățile crizei suicidare la copii și adolescenți. Probleme de maturizare psiho-sexuală”.

În cadrul activității au fost abordate următoarele subiecte :

-         Definiții și clasificări conceptuale a comportamentului suicidar. Fazele suicidului și metodele folosite pentru înfăptuirea actului.

-         Cei mai puternici factori de risc pentru tentativă de suicid în populația tânără.

-         Cum poţi ajuta o persoană care tocmai a avut o tentativă de suicid?

-         Procesul de maturizare psihosexuală și educația sexuală a copilului.

-         Comportamentele sexuale normale la copil.

Seminarul s-a organizat în scopul dezvoltării competențelor ale specialiştilor Centrelor de Asistenţă Socială, ce sunt în lucru cu copiii, (Psihologi, pedagogi, educatori, as. sociali, lucrători sociali). Galerie foto.

Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de bucătar la complexul de servicii sociale “Pentru Voi”, or.Fălești

Anunţ
Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de 

complexul de servicii sociale “Pentru Voi”, or.Fălești

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. Număr de contact: 0-259-2-49-52.

  Dosarul va conţine:
- cerere de participare,
- diploma de studii,
- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- copia carnetului de muncă .

  Se acceptă candidaţi la funcţia de bucătar cu studii în domeniu.

  Data limită de depunere a documentelor – 20 iulie 2018

La 28 iunie în incinta primăriei Izvoare a fost desfășurată masa rotundă, organizată de asistentul social. Scopul prioritar al acestei întîlniri a fost informarea și sensibilizarea populației cu referire la serviciile sociale, și modul de acordare a prestațiilor sociale.

Natalia Rusnac , șef serviciu asistență socială din cadrul DASPFC , or.Fălești, a informat participanții asupra modificărilor în legislație cu privire la aplicarea noii instrucțiuni privind determinarea gradului de dizabilitate , aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.357 din 18.04.2018. Importanță sporită a fost acordată subiectelor cu privire la prevenirea violenței față de persoanele în etate și actorii/cauzele violentei în familie.Galerie foto.