Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Noutăţi

La data de 14 martie 2022, a fost organizată ședința de lucru a Comitetului Coordonator Raional cu

participarea membrilor comitetului, reprezentanți ai AO „CASMED“,
 
reprezentanți ai DGASPFC Fălești și 22 facilitatori.
 
În cadrul ședinței au fost împărtășite experiențele de facilitare, precum și nivelul de implicare
 
, conlucrare cu membrii Comitetelor coordonatoare locale și
 
persoane invitate la focus-grupuri și audieri publice.
 
AO „CASMED“ și DGASPFC Fălești au adresat cuvinte de mulțumire și au acordat certificate pentru
 
implicarea activă în dezvoltarea și promovarea unei Comunități Prietenoase Vârstei(CPV) în localitățile
 
raionului Fălești și finalizarea cu success a programului teoretico-practic,
 
cu subiectul: „Procesul de facilitare în Comunitatea Prietenoasă Vârstei”.
 
De asemenea membrii Comitetului Coordinator Raional(CCR) au discutat despre rezultatele acivității
 
CCR în anul 2021 și repartizarea sarcinilor indicate în planul de acțiuni pentru anul 2022.
 
275987906_1706208603051589_2819900201447778054_n
276030229_1706208559718260_7302849501801092033_n
276053743_1706208579718258_6068648524004194385_n
276071937_1706208536384929_8341896704232420131_n
276076232_1706208523051597_7689848835938871425_n
1/5 
start stop bwd fwd

Şedința de pilotare în instrucțiunile privind intervenția medico- sanitară

       La 31 octombrie curent a avut loc ședința de pilotare în instrucțiunile privind intervenția medico- sanitară și a structurilor teritoriale de asistență socială în cazurile de violență în familie. A fost organizată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor cu suportul UNFPA.

       La ședința preliminară a participat specialiști din cadrul Direcției Asistență Socială, Prtecție a Familiei și Copilului Fălești, Inspectoratului de poliție, Instituției medico-sanitare publice Centrului de Sănătate Fălești, Spitalului raional Fălești și Secția medico-legală. Galerie foto.

Şedinţa Comisiei Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate

La 25 octombrie curent a avut loc şedinţa Comisiei Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la acordarea Suportului Monetar pentru luna octombrie familiilor defavorizate (conform cererilor depuse);
  2. Cu privire la aprobarea în Serviciu de Îngrijire la Domiciliu (conform cererilor depuse);
  3. Cu privire la aprobarea în Serviciul Social „Respiro” (conform cererilor depuse);
  4. Cu privire la aprobarea în Serviciul Social de Plasament (conform cererilor depuse);
  5. Cu privire la aprobarea în Serviciu Social de Asistenţă Personală (conform cererilor depuse);
  6. Cu privire la examinarea a dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna februarie la cantina de ajutor social din sat. Bocani și Izvoare;

 Astfel, prin deciziile Comisiei din 25.10.2018 s-a decis acordarea suportului monetar familiilor social-vulnerabile, pentru 49 familii în sumă totală de 208800 lei. Banii vor fi alocaţi din bugetul Fondului de susţinere a populaţiei categoriilor de persoane nominalizate.

 Beneficiarii de ajutoarele materiale menționate vor putea ridica banii de la Î.S. „Poşta Moldovei”.

Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.

Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor. Galerie foto.

Echipa multidisciplinară raională a DASPFC

La 24 octombrie 2018 sa desfășurat Echipa multidisciplinară raională a DASPFC.

Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 4 familii cu copiii care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport pentru depăşirea situaţiilor care pot duce la separarea copilului de părinţi. Galerie foto.

Masa rotundă cu genericul „Prevenirea delincvenței juvenile- provocări și soluții”.

A fost organizată Masa rotundă cu genericul „Prevenirea delincvenței juvenile- provocări și soluții” care sa desfășurat la Centrul de formare continuă „Casa Speranței”. Subiectele care au fost discutate:

  1. Cu privire la cauze ale delincvenței juvenile;
  2. Cu privire la etapele de prevenire a delincvenței juvenile;
  3. Cu privire la fenomenul delincvenței juvenile. Modalități de prevenire a delincvenței juvenile;   Galerie foto.

La data de 18 octombrie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru Protecția Copilului aflat în Dificultate.
Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 29 cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.
Au fost examinate:

-  4 cazuri de plasament planificat;

-  2 cazuri cu privire la prezentarea raportului de revizuire anuală a competențelor profesionale ale asistentului parental profesionist;

-  1 caz cu privire la anularea tutelei

-  22 cazuri cu privire la acordarea ajutorului bănesc pentru o familie cu mai mulţi copii în scopul ameliorării problemelor existente.

Audiind opinia părților interesați și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii Comisiei pe marginea acestora și în urma analizei, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.Galerie foto.

  De Ziua Mondială a Persoanelor în Etate, ne exprimăm profunda recunoştinţă faţă de toţi cei care, prin activitatea de o viaţă, şi-au câștigat respectul și au adus o enormă contribuție în folosul întregii societăţi. Celor, care s-au sacrificat pentru a ne construi prezentul de care ne bucurăm şi făcând tot posibilul ca noi să putem construi un viitor şi mai bun.

  Vă dorim din suflet să aveţi parte de multă sănătate, pace, bunăstare și ani îndelungaţi, respect şi dragoste din partea celor  apropiaţi, aprecierea celor din jur, atitudini generoase din partea generaţiilor tinere, iar grija celor din jur să vă bucure mereu sufletul. Galerie foto.

Cu profund respect,

                                                                                                                     Şef DASPFC Făleşti   Ciobanu Emilia
                                                                                                                    

Comisia multidisciplinară

pentru protecția socială a persoanelor în dificultate

sau cu dizabilități de peste 18 ani

La 26 septembrie curent, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani.
Ședința a avut următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna august, la cantina de ajutor social, s. Bocani . 
2. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna octombrie la cantina de ajutor social s. Izvoare.

3. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu gratuit.

4. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu (cu plata).
5. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului „Respiro”.

6. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de alimentație la CSS “Pentru Voi”.

7. Cu privire la monitorizarea cazurilor beneficiarilor serviciului social “Asistența personală”.

Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion. Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.Galerie foto.

Seminar de instruire cu lucrătorii sociali.

     În scopul realizării unei activități cât mai eficiente, asistentul social comunitar are nevoie în activitatea sa de zi cu zi de o serie de cunoștințe, abilități de comunicare și relaționare, care devin esențiale în practica interpersonală a acestuia cu beneficiarii, familiile și grupurile sociale confruntate cu situații problematice.

     În acest context, la 21 septembrie curent în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc un seminar de instruire cu asistenții sociali comunitari din raion, organizat de către  şef Direcţie Asistenţă Socială Protecţia Familiei şi Copilului Făleşti, Dna Ciobanu Emilia, şef adjunct DASPFC, Dna Ciupercă Violeta şeful Serviciului Asistenţă Socială Comunitară, Dna Rusnac Natalia şi  Specialistul principal Ceban Dina.

   Dna Iraida Bînzari, preşedintele raionului, prezentă la  şedinţă, a remarcat rolul important al asistentului social din comunitate remarcând că un specialist trebuie să fie echitabil şi corect la fiecare etapa de implementare a procedurilor de lucru.

    Evenimentul a avut drept scop formarea şi informarea asistenților sociali comunitari. În activitatea zilnică se pune accent deosebit pe dezvoltarea și educarea principalului atribut al comunicării și anume ascultarea, pe acest element de comunicare al relațiilor interumane se realizează încurajarea interlocutorului, obținerea de informații, îmbunătățirea relațiilor cu oamenii și o mai bună înțelegere a lor. Moderatorii  au specificat cât de importantă este comunicarea informației beneficiarilor într-un mod adecvat capacității sale de înțelegere, reducând pe cât se poate folosirea terminologiei tehnice de strictă specialitate, precum și stabilirea unei relații de încredere prin schimb permanent de informații într-un mod accesibil înțelegerii beneficiarului. Galerie foto.

Ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
La data de 19 septembrie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 23 cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.
Au fost examinat 3 cazuri de plasament planificat; 1 caz de dezinstituționalizare a copiilor: reintegrarea copilului în societate; 4 cazuri cu privire la prezentarea raportului de revizuire anuală a competențelor profesionale ale asistentului parental profesionist; 15 cazuri cu privire la acordarea ajutorului bănesc pentru o familie cu mai mulţi copii în scopul ameliorării problemelor existente.
Audiind opinia părților interesate și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii Comisiei pe marginea acestora și în urma votării, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.Galerie foto.

Stimați colegi,

2651044125 c6440f411e bCu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației”, din numele Direcţiei Asistenţă Socială,Protecţia Familiei şi Copilului, r-l Făleşti, dar și din numele meu personal, îmi exprim gratitudinea și recunoștința pentru toți cei care ați îmbrățișat cea mai nobilă profesie, cea de a fi alături de oameni, de a-i ajuta și de a munci pentru bunăstarea lor.

Domeniul social este unul sensibil, care are nevoie de persoane altruiste, care nu lucrează în interesul personal, dar în folosul celui de alături.

Activând în sfera socială, avem poate cea mai importantă misiune pe care trebuie să o realizăm, și anume să sprijinim populația să obțină condițiile necesare pentru a trăi o viață decentă acasă, alături de cei dragi.

În pofida tuturor greutăților cu care vă confruntați, sunteți gata să oferiți zilnic sprijin și consiliere, consultanță sau intervenție urgentă celor care necesită susținere. Dvs sunteți cei care trăiți în fiecare zi cu gândul la nevoile celor din jur. Aceste calități cer permanentă perseverența, străduința și abnegația cu care vă dedicați muncii întru sporirea calității vieții copiilor lăsaţi fără îngrijire părintească, buneilor care trăiesc în singurătate, persoanelor defavorizate, pentru reabilitarea și integrarea celor aflați în dificultate.

Grație profesionalismului, responsabilității, și muncii Dumneavoastră, reușiți să schimbați viețile la propriu, sunteți artizanii a zeci de istorii și experiențe reușite.

Dragi colegi, pentru calitățile, vocația și dăruirea Dumneavoastră, vă adresez din suflet cele mai sincere felicitări, însoțite de un enorm „Mulțumesc”, dorindu-vă multă sănătate, succese, realizări frumoase, tenacitate și să vă bucurați din plin de recunoștința și aprecierile societății.

Cu deosebit respect,

Ciobanu Emilia,

Şef Direcţie Asistenţă Socială,Protecţia Familiei şi Copilului, r-l Făleşti.