Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Noutăţi

Mesaj de mulţumire!

     Salutăm cu bucurie şi apreciere implicarea donatorilor la îndemnul transmis de Direcţia Asistenţă Socială, Protecţia Familiei şi Copilului din r-l Făleşti din data de 30 iulie 2018, de a sprijini cu rechizite şcolare elevii din clasele I – XII care fac parte din familii defavorizate.

Astfel donaţiile sponsorilor din Canada în sumă de 7850 lei au fost repartizate pentru procurarea rechizitelor necesare copiilor din 25 de familii defavorizate din primăria Pompa.

I.R.M. “Speranţa” din or. Drochia au donat pentru comuna Egorovca ajutor umanitar în forma de rechizite şcolare, îmbrăcăminte, încălţăminte şi produse alimentare care au fost repartizate către 58 de familii din comună.

Donaţiile oferite de familiile altruiste din r-l Făleşti, hăinuţe, încălţăminte, ghiozdane, rechizite, au fost repartizate copiilor din satele Hiliuţi, Navârneţ, Pînzăreni, Gara-Catranîc.

     Sprijinul oferit a contribuit la îmbunătățirea pregătirii școlare atât în rândul preșcolarilor cât și a școlarilor și implicit la reducerea abandonului școlar, prin motivarea lor şi oferirea ajutorului necesar. Astfel, copiii cu risc de abandon școlar au beneficiat de socializare, sprijin pentru dobândirea abilităților de viață independentă, consiliere psihologică și suport material. Copiii care nu au fost școlarizați corespunzător vârstei sau au abandonat școala și au depășit vârsta de școlarizare au fost sprijiniți să revină la școală.

Beneficiarii campaniei au fost copii cu probleme sociale şi familiale, care se luptă în fiecare zi a vieţii lor pentru a supraveţui sau pentru a continua şcoala – adica pentru toate lucrurile care, în mod normal, par atât de fireşti. Galerie foto.

Vă mulţumim că aţi fost alături de noi ! Vă mulţumim că împreună vom schimba viaţa acestor copii, încât ei să aibă parte de un viitor mai bun!

La 5  septembrie curent  în incinta Consiliului raional s-a desfășurat ședința cu  Serviciul Asistență Comunitară cu următoarea ordine de zi:

- Cu privire la rezultatele inspecţiilor planificate , în vederea acordării ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece;

- Cu privire la pregătirea dosarelor pentru Serviciul social de support monetary adresat familiilor / persoanelor defavorizate;

- Cu privire la pregătirea dosarelor pentru Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii;

- Cu rpivire la organizarea şi funcţionarea Centrului de asistenţă specializată pentru familii cu copii cu necesităţi emoţionale special ProSperare s. Bocşa.Admiterea beneficiarilor. Formarea grupurilor de beneficiary pentru programele orientate. Interacţiunea cu Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii;

Participanții  s-au implicat activ în discuție, aducând  exemple din activitatea zilnică, dar și propuneri  pentru îmbunătățirea mecanismului de cooperare intersectorială în scopul promovării  intereselor beneficiarilor. Galerie foto.

  În perioada 01.08.2018-23.08.2018 în s.Călinești , prin colaborarea asistentului social comunitar, APL, Biblioteca din localitate,  a fost desfășurată campania de informare a comunității despre exploatarea copiilor prin muncă.    

   Scopul  campaniei  a fost de a informa agenții economici, proprietarii stânilor, familiile cu copii asupraprevederilor Convenției ONU referitor la drepturile copilului și exploatarea copiilor prin muncă; Legea nr.52 din 03.04.2014, art.1, aliniatul 3 referitor  la  Avocatul Poporului şi factorii protectori pentru familiile cu copii.

   Una din metodele folosite în cadrul campaniei a fost şi prezentarea unui filmuleț documentar în care se vorbeşte despre formele de exploatare a copiilor și consecințele acestui fenomen. De asemenea au fost distribuite pliante despre tipurile de muncă acceptabilă și munca interzisă a copiilor. Galerie foto.

La data de 23.08.2018, în incinta Centrului de asistență specializată și formare continuă „Casa Speranței” a fost desfășurată masa rotundă cu genericul ”Impactul social al fenomenului migrației” , eveniment dedicat “Zilei Diasporei” în Republica Moldova organizat de către Centrul pentru Protecția Copilului și Familiei Fălești. La activitate au participat : Șef adjunct OTB al Cancelariei de Stat, angajați ai DASPFC Fălești, reprezentanți ai diferitor instituții și reprezentanți ai diasporei: dna Cristina Batog- membru al asociației moldovenilor din SUA “Casa Mare”, dna Oxana Maciuca- manager al proiectului UNDP Moldova și dl. Alexandru Gorea- reprezentant al platformei MentorMe (primul program de mentorat global din Moldova) . Scopul acestui eveniment a fost dezvoltarea inițiativelor comune, precum şi preluarea practicii, experienţei pozitive acumulate de tinerii din diasporă şi identificarea mecanismului de aplicare a acestora în mediul local. În cadrul mesei rotunde s-a discutat despre impactul social al fenomenului migrație, consecințele asupra familiilor din Republica Moldova și abordarea bunelor practici de implicare a Diasporei în dezvoltarea localităților de baștină din Moldova: mecanisme și instrumente disponibile.La finele activităţii participanții au elaborat o foaie de parcurs ce presupune o conlucrare productivă pe viitor.Galerie foto.

Ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate

La data de 22 august curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 33 cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport pentru depăşirea situaţiilor care pot duce la separarea copilului de părinţi.
Principalele obiective ale ședinței s-au axat pe acordarea ajutorului bănesc pentru 22 familii cu copii în scopul prevenirii separării copilului de familie şi pentru ameliorarea problemelor existente
şi examinarea a 12 cazuri cu privire la plasament planificat.

Audiind opinia părților interesate și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii Comisiei pe marginea acestora și în urma votării, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor. Galerie foto.

Comisia multidisciplinară

pentru protecția socială a persoanelor în dificultate

sau cu dizabilități de peste 18 ani

IMG 4140La 17 august curent, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani.
Ședința a avut următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna august, la cantina de ajutor social, s. Bocani . 
2. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna august la cantina de ajutor social s. Izvoare.

3. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu gratuit.

4. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu (cu plata).
5. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului „Respiro”.

6. Cu privire la monitorizarea cazurilor beneficiarilor serviciului de plasament la CAS “Împreună”.

7. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de alimentație la CSS “Pentru Voi”.

5. Cu privire la monitorizarea cazurilor beneficiarilor serviciului social “Asistența personală”.

Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion. Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.

  La data de 15.08.2018 în sala de ședințe a primăriei Obreja Veche a avut loc o masă rotundă organizată de asistentul social Ivanov Ana. Scopul prioritar al acestei întîlniri a fost informarea și sensibilizarea populației cu referire la serviciile sociale, și modul de acordare a prestațiilor sociale.

 Natalia Rusnac, șef serviciu asistență socială din cadrul DASPFC, or.Fălești, a informat participanții asupra modificărilor în legislație cu privire la aplicarea noii instrucțiuni privind determinarea gradului de dizabilitate , aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.357 din 18.04.2018. Importanță sporită a fost acordată subiectelor cu privire la prevenirea violenței față de persoanele în etate și actorii/cauzele violentei în familie, dar și programului educațional social pentru copii Panda. Programul PANDA, derulat în cadrul proiectului “Familie puternică pentru fiecare copil”, este un program educaţional, cu efecte terapeutice, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani, cu scop de informare, conştientizare şi educare a copiilor și părinţilor cu privire la efectele dăunătoare ale alcoolului și comportamentului deviant , precum și prevenirea consumului de alcool. Galerie foto.

La 14 august curent, în incinta Centrului de asistență specializată și formare continuă „Casa Speranței” a avut loc instruirea cu genericul “Rolul atașamentului în dezvoltarea copilului. Jocurile de societate și importanța lor în relațiile de comunicare cu copiii” la care au participat Asistenți Parentali Profesioniști, copii din serviciul APP, Tutori și copii aflați în tutelă. Activitatea a fost moderată de către dna Ana Lipsiuc, manager al Centrului pentru Protecția Copilului și Familiei și desfășurată în cadrul proiectului „T.I.M.P.”Etapa 2 (Tineri Informare Motivare Participare) , implementat de către Fundația pentru Educația Non – Formală în parteneriat cu Centrul Republican pentru Copii și Tineret “ARTICO” și Centrul Republican al Voluntarilor. 
Evenimentul a avut drept scop dezvoltarea abilităților de comunicare, cunoaștere și educare în spiritul valorilor morale și estetice. Totodată, participanții au concluzionat că jocurile de socializare și cunoaștere sunt extrem de importante pentru cunoașterea de sine și a celor din jur. Galerie foto.

Bucurie mare pentru 34 copii din raionul Fălești: au vizitat Marea Neagră

   Suntem în plin sezon estival, cu această ocazie, în perioada 01-04 august, un grup de 34 copii talentați din familii social vulnerabile, din serviciile tutelă/curatelă și Asistență Parentală Profesionistă din raionul Fălești, inclusiv și 4 familiii cu copii cu dizabilități au petrecut câteva zile pe plaja din Zatoka, Ucraina. Copiii au fost cazați la baza de odihnă ,,Gornîi Orel”, aproape de mare, într-o zonă liniștită. 
Sejurul a fost gratuit, costurile fiind suportate de către un sponsor din mun.Chișinău. Câțiva angajați ai Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului i-au însoţit pe copii, aceștia au declarat că nu pot cuprinde în cuvinte fericirea copiilor și a părinților cu copiii cu dizabilități care au văzut pentru prima dată marea.
DASPFC adresază mulţumiri partenerului, care a contribuit la organizarea cu succes a acestei vacanțe de neuitat.

Galerie foto.

Ședinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani.

La 24 iulie curent, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani.
Ședința a avut următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna august, la cantina de ajutor social, s. Bocani . 
2. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna august la cantina de ajutor social s. Izvoare.

3. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu gratuit.
4. Cu privire la examinarea dosarelor solicitan
ților serviciului „Respiro”.

5. Cu privire la monitorizarea cazurilor beneficiarilor serviciului de plasament la CSS „Pentru Voi”.
Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion. Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.Galerie foto.

Ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate

Ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
La data de 24 iulie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 18 cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.
Au fost examinat 4 cazuri de plasament planificat
și 14 cazuri cu privire la acordarea ajutorului bănesc pentru o familii cu mai mulți copii. în scopul ameliorării problemelor existente.
Audiind opinia părților interesate și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii Comisiei pe marginea acestora și în urma votării, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.Galerie foto.