La data de 20 aprilie curent, a avut loc ședința echipei multidisciplinare interne pentru protecția socială a persoanelor aflate în dificultate.
În ordinea zilei au fost incluse și examinate următoarele cazuri:
✅Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de alimentație la Cantina Socială Bocani, pentru luna mai, 12 cazuri.
✅ Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de alimentație la Cantina Socială Fălești, pentru luna mai, 10 cazuri.
✅Cu privire la examinarea dosarului cu privire la plasament în cadrul Centrului de Asistență Socială,
1 caz.
✅Cu privire la examinarea dosarului solicitantului la Serviciile de zi în cadrul CASS”ProSperare” s.Bocșa, 1 caz.
✅Cu privire la examinarea dosarelor de admitere a beneficiarilor în SÎSD, fără plată, 8 cazuri.
✅Cu privire la prelungirea SÎSD fără plată, 2 cazuri.
✅Cu privire la prelungirea SÎSD, cu plată, 2 cazuri.
✅Cu privire la suspendarea SÎSD fără plată, 1 caz.
279018858_1731950100477439_1135552558565012292_n
279055111_1731950130477436_477729225916397745_n
279083769_1731950113810771_4034415021519349114_n
1/3 
start stop bwd fwd