La 5  septembrie curent  în incinta Consiliului raional s-a desfășurat ședința cu  Serviciul Asistență Comunitară cu următoarea ordine de zi:

- Cu privire la rezultatele inspecţiilor planificate , în vederea acordării ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece;

- Cu privire la pregătirea dosarelor pentru Serviciul social de support monetary adresat familiilor / persoanelor defavorizate;

- Cu privire la pregătirea dosarelor pentru Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii;

- Cu rpivire la organizarea şi funcţionarea Centrului de asistenţă specializată pentru familii cu copii cu necesităţi emoţionale special ProSperare s. Bocşa.Admiterea beneficiarilor. Formarea grupurilor de beneficiary pentru programele orientate. Interacţiunea cu Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii;

Participanții  s-au implicat activ în discuție, aducând  exemple din activitatea zilnică, dar și propuneri  pentru îmbunătățirea mecanismului de cooperare intersectorială în scopul promovării  intereselor beneficiarilor. Galerie foto.