În perioada 01.08.2018-23.08.2018 în s.Călinești , prin colaborarea asistentului social comunitar, APL, Biblioteca din localitate,  a fost desfășurată campania de informare a comunității despre exploatarea copiilor prin muncă.    

   Scopul  campaniei  a fost de a informa agenții economici, proprietarii stânilor, familiile cu copii asupraprevederilor Convenției ONU referitor la drepturile copilului și exploatarea copiilor prin muncă; Legea nr.52 din 03.04.2014, art.1, aliniatul 3 referitor  la  Avocatul Poporului şi factorii protectori pentru familiile cu copii.

   Una din metodele folosite în cadrul campaniei a fost şi prezentarea unui filmuleț documentar în care se vorbeşte despre formele de exploatare a copiilor și consecințele acestui fenomen. De asemenea au fost distribuite pliante despre tipurile de muncă acceptabilă și munca interzisă a copiilor. Galerie foto.