Comisia multidisciplinară

pentru protecția socială a persoanelor în dificultate

sau cu dizabilități de peste 18 ani

IMG 4140La 17 august curent, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani.
Ședința a avut următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna august, la cantina de ajutor social, s. Bocani . 
2. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna august la cantina de ajutor social s. Izvoare.

3. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu gratuit.

4. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu (cu plata).
5. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului „Respiro”.

6. Cu privire la monitorizarea cazurilor beneficiarilor serviciului de plasament la CAS “Împreună”.

7. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de alimentație la CSS “Pentru Voi”.

5. Cu privire la monitorizarea cazurilor beneficiarilor serviciului social “Asistența personală”.

Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion. Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.