July 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Seminar teoretic-practic

La 05.07.2018, ora 9, în incinta Centrului de Asistenţă Specializată şi Formare Continuă “Casa Speranţei”, or. Fălești, s-a desfăşurat seminarul teoretic-practic cu tematica “Particularitățile crizei suicidare la copii și adolescenți. Probleme de maturizare psiho-sexuală”.

În cadrul activității au fost abordate următoarele subiecte :

-         Definiții și clasificări conceptuale a comportamentului suicidar. Fazele suicidului și metodele folosite pentru înfăptuirea actului.

-         Cei mai puternici factori de risc pentru tentativă de suicid în populația tânără.

-         Cum poţi ajuta o persoană care tocmai a avut o tentativă de suicid?

-         Procesul de maturizare psihosexuală și educația sexuală a copilului.

-         Comportamentele sexuale normale la copil.

Seminarul s-a organizat în scopul dezvoltării competențelor ale specialiştilor Centrelor de Asistenţă Socială, ce sunt în lucru cu copiii, (Psihologi, pedagogi, educatori, as. sociali, lucrători sociali). Galerie foto.

Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de bucătar la complexul de servicii sociale “Pentru Voi”, or.Fălești

Anunţ
Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de 

complexul de servicii sociale “Pentru Voi”, or.Fălești

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. Număr de contact: 0-259-2-49-52.

  Dosarul va conţine:
- cerere de participare,
- diploma de studii,
- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- copia carnetului de muncă .

  Se acceptă candidaţi la funcţia de bucătar cu studii în domeniu.

  Data limită de depunere a documentelor – 20 iulie 2018

La 28 iunie în incinta primăriei Izvoare a fost desfășurată masa rotundă, organizată de asistentul social. Scopul prioritar al acestei întîlniri a fost informarea și sensibilizarea populației cu referire la serviciile sociale, și modul de acordare a prestațiilor sociale.

Natalia Rusnac , șef serviciu asistență socială din cadrul DASPFC , or.Fălești, a informat participanții asupra modificărilor în legislație cu privire la aplicarea noii instrucțiuni privind determinarea gradului de dizabilitate , aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.357 din 18.04.2018. Importanță sporită a fost acordată subiectelor cu privire la prevenirea violenței față de persoanele în etate și actorii/cauzele violentei în familie.Galerie foto.

Seminar de instruire continuă

   La data de 28.06.2018, s-a desfășurat seminarul de instruire continuă în incinta Centrului de Asistență Specializată și Formare Continuă “Casa Speranței”, din or. Fălești, cu genericul „Strategiile de comunicare specifice pentru fiecare perioadă de vârstă. Interviul minorului în situație de risc.”

   La activitate au participat asistenții parentali profesioniștim și părinți-educatori. Evenimentul a fost organizat și desfășurat de către specialistul din cadrul Centrului pentru Protecția Familie și Copilului, d-na Tocaci Anastasia.

   Seminarul de instruire continuă, a avut drept scop dezvoltarea abilităților în domeniul comunicării cu copilul, la momentul plasării în serviciul Asistență Parentală Profesionistă și Case de copii de Tip Familial. Ulterior, emanciparea în domeniul comunicării și a dialogului dintre asistent parental profesionist/ părinte-educator, atunci când copilul minor se află în situație de risc.

Prezentarea a inclus discuții în grup, studii de caz și exerciții de relaționare părinți-copii.

Cei prezenți au salutat instruirea, comunicănd importanța și eficacitatea subiectului abordat.Galerie foto.

La data de 26.06.2018, în incinta primăriei din localitatea Risipeni a fost desfășurat un seminar informativ de către pedagogul CASS ProSperare- Blîndescu Mariana. A fost prezentată activitatea Centrului de Asistență Socială Specializată pentru familii cu copii cu necesități emoționale speciale ProSperare , cu specificarea scopului, obiectivelor, serviciilor prestate, precum și metodologia activității.

La final de activitate, participanții la seminar, membrii EMD din localitățile Risipeni, Izvoare, Taxobeni, Horești, Musteață, Scumpia, Călugăr reprezentați de primari, asistenți sociali comunitari, directori de gimnaziu, secretari, psihologi, profesori, au participat la o runda de dezbateri și au oferit recomandări.Galerie foto.

Vizită de lucru .
Specialiștii Direcției Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului, or. Fălești, au efectuat o vizită de lucru în primăria Pînzăreni, în cadrul căreia au fost inspectate condițiile de trai și situația familiilor cu mulți copii, și a familiilor social-vulnerabile. O atenție deosebită s-a acordat verificării corectitudinii acordării ajutorului social.
În urma evaluării situației per ansamblu au fost identificate cele mai stingente probleme care necesită implicare imediată.Galerie foto.


Ședința Consiliului de Administrație.

La data de 25.06.2018 s-a desfășurat ședința consiliului de administrație al DASPFC , or.Fălești. cu următoarea ordine de zi:

1.Prezentarea informației privind identificarea gradului de satisfacție a beneficiarilor din cadrul serviciilor primare și specializate.           

2.Elaborarea şi revizuirea fişelor de post ale angajaţilor, de comun cu şefii subdiviziunilor .        

3.Selectarea şi recrutarea personalului, organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante (inclusiv funcţiile publice).         

4.Înregistrarea cererilor şi petiţiilor beneficiarilor. Analiza cererilor.

5.Verificarea dărilor de seamă ce priveşte alimentaţia şi integritatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată conform documentelor justificative (facturi)           

6.Monitorizarea situației copiilor aflați în servicii de tip familial.

7.Cu privire la stabilirea suplimentelor și adausurilor la salariu pentru luna iunie.  

În urma discuțiilor constructive , dintre membrii consiliului de administrație, s-au luat decizii care au menirea ameliorării calității serviciilor prestate de către DASPFC Fălești.Galerie foto.

La data de 24.06.2018 a fost organizat Forumul Raional al Tinerilor din r-nul Fălești în incinta Centrului Regional Fălești de resurse pentru tineri, unde a participat și dna Ana Lipsiuc, manager CPCF . Scopul acestui eveniment a fost prezentarea rezultatelor Sondajului republican, organizat în perioada 15 martie-05 aprilie 2018, inclusiv și în r-nul Fălești, pe un eșantion de 1433 de tineri cu vârsta cuprinsă între 15-35 ani, care a avut drept scop identificarea necesităților și provocărilor cu care se confruntă tinerii din Republica Moldova, precum și consultarea tinerilor în vederea soluționării acestora. Totodată au fost desfășurate 5 ateliere de lucru unde tinerii și invitații au avut posibilitatea de a participa activ la procesul de evaluare a datelor, astfel asigurând implicarea efectivă la elaborarea politicilor publice locale și participarea acestora la procesul de luare a deciziilor la nivel.Galerie foto.

Trăim într-o țară în care populația vârstnică este în creștere, iar societatea privește critic bătrânețea iar vârsta rămâne un criteriu de discriminare. 

Trebuie să depunem mult efort ca să înlăturăm discriminarea de vârstă din societatea noastră, ca fiecare cetățean să se poate dezvolta și manifesta, indiferent de vârsta pe care o are. Ageismul este un stereotip implantat în mintea noastră. Dacă ne schimbăm atitudinea față de vârstă, atunci oamenii din țara noastră se vor bucura de o viață activă mai lungă. La moment, multe femei și bărbați în etate suferă din cauza discriminării de vârstă și se confruntă cu multe probleme, iar una dintre cele mai grave este violența și abuzul.

În scopul sensibilizării populației la prevenirea violenței persoanelor in etate, asistentul social comunitar s.Mărăndeni, Svetlana Crețu, în colaborare cu autoritatea publică locală și șeful de post, au organizat o masă rotunda.

Participanții la discuții au venit cu un șir de recomandări care urmează a fi incluse în Strategia Locală privind prevenirea și combaterea violenței.Galerie foto.

35383720 1783555751721285 6806654262211248128 nSpecialiștii Direcției Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului, or. Fălești, în vizită de lucru în primăria Obreja Veche.

Astăzi, 14 iunie , în primăria Obreja Veche s-a desfășurat vizita de lucru a specialiștilor Direcției Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului, or. Fălești. În cadrul vizitei au fost inspectate condițiile de trai și situația familiilor cu mulți copii, precum și corectitudinea acordării ajutorul social.

În urma evaluării situației per ansamblu au fost identificate cele mai stingente probleme care necesită implicare imediată.

Seminar de instruire continuă

“Particularitățile de vîrstă și crizele de dezvoltare ale copilului” , cu acest generic s-a desfășurat astăzi, 13 iunie , în incinta Centrului de Asistență Specializată și Formare Continuă “Casa Speranței” din or.Fălești ,seminarul de instruire continuă. La eveniment au participat asistenții parentali profesioniști și părinții- educatori. Activitatea a fost organizată de către asistentul social, coordonator serviciu APP și CCTF, d-na Tocaci Anastasia.

Evenimentul a avut drept scop consolidarea și dezvoltarea abilităților părinților pentru a parcurge cu ușurință toate etapele de vîrstă ale copilului.

Participanții au fost informați despre particularitățile vîrstei , crizele de dezvoltare, tipurile , obiectivele și aspectele caracteristice preadolescenților și adolescenților.

Prezentarea a inclus discuții în grup, studii de caz și un filmuleț documentar informativ.

Cei prezenți au salutat instruirea ,menționînd importanța temei abordate.Galerie foto.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești