mesaj sefa

Campanie Anul Nou page 001 1

innn

parteAnunț concurs

Stimați colegi, găsiți vă rog atașat informația referitor la concursul de granturi mici, lansat de PPFC în cadrul Proiectului ”Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață”, susținut financiar de Uniunea Europeană. 

INFORMATIE

 

Consfătuire cu reprezentanții DASPFC

     La 09 noiembrie curent în incinta primăriei Fălești a avut loc consfătuirea cu participareareprezentanților DASPFC, cu următoarea odine de zi:

- Cu privire la modificările în Codul muncii;

- Cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor;

- Cu privire la erorile comise în perfectarea cererilor de ajutor social identificate de către Inspecția Socială.

     În cadrul întrunirii, participanții au fost informați despre modificările în Codul muncii, au fost prezentate noile reguli ce vizează acordarea concediilor anuale și activitatea femeilor însărcinate sau a celor care au născut. La fel, noile reguli se referă la persoanele care împlinesc vârsta de pensionare, dar și la relația angajator-angajat.

     De asemenea, Dl Valentin Moșac, Șef Serviciu Apărare Împotriva Incendiilor, a oferit informații care constă dintr-un set de norme și reguli a căror menire principală este prevenirea incendiilor şi asigurarea securităţii persoanelor. La fel, Dna Emilia Ciobanu, șef DASPFC, a propus ca în fiecare primărie din raion să fie constituit un grup de lucru cu reprezentanți din diferite structuri, care va avea responsabilitatea identificării persoanelor cu risc de hipotermie în vederea antrenării și informării acestora în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor.

     Totodată, au fost analizate principalele erori comise în perfectarea cererilor de ajutor social. Astfel, s-a propus obligativitatea verificării de către asistenții sociali comunitari a corectitudinii datelor declarate în cerere de către beneficiari.

     La final, specialiștii au oferit participanților soluții menite să îmbunătăţească activitatea acestora.Galerie foto.

Ședință de lucru constructivă cu privire la reorganizarea CAS "ProSperare", s. Bocșa.

IMG 0635      IMG 0637

  17156252 390973824612998 6279730169724796503 n Aniversarea naşterii Dvs. ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai calde şi mai sincere urări de sănătate, bucurie, prosperitate, belşug din partea noastră, precum şi realizarea nobilelor Dvs. idealuri.

   Vă admirăm tenacitatea, ambiția, sinceritatea, puterea de muncă și iscusința de a îmbina echilibrul între viața privată și cea profesională, perseverența și omenia de care daţi dovadă.

   Dedicația dumneavoastră pentru succesele obținute în domeniul protecției sociale în raionul Fălești este de apreciat.Aveți toată recunoștința colectivului nostru pentru aportul direct în realizarea obiectivelor propuse pe parcursul a mai multor ani .Grație contribuției Dumneavoastră am pututcrea, implementa și dezvolta servicii sociale în raion  destinate diferitor categorii de beneficiari.

   Aţi fost şi veţi fi pentru noi un model de comportament, devotament, prestanţă şi erudiţie. Vă preţuim nespus pentru că aţi ştiut să ne îndrumaţi cu exigenţă, dar şi să ne povăţuiţi cu dragoste.

Vă dorim succese și realizări frumoase în continuare, anii ce vor urma să vă aducă satisfacţiile pe care le doriţi alături de cei dragi şi apropiaţi, echipă devotată, înțelepciune, răbdare și curaj pentru a trece peste toate încercarile vieții.

   Să ne trăiţi, doamnă preşedinte! La Mulţi Ani fericiţi, alături de frumoasa Dvs. familie!

Cu sinceritate, dragoste şi respect, colectivul DASPFC

IMG_8822
IMG_8825
IMG_8826
1/3 
start stop bwd fwd

Activitate de informare și sensibilizare

   La 13 iulie curent în incinta Liceului Teoretic "Ștefan cel Mare și Sfânt" din satul Navîrneț s-a desfășurat activitatea de informare și sensibilizare a populaţiei cu privire la necesitatea dezvoltării serviciului de asistenţă parentală profesionistă (APP) și tutelă/curatelă în localitate. Activitatea a fost organizată de către specialiștii din cadrul DASPFC, Doina Ghervas, Irina Mutelica, Nadejda Cobzari, în colaborare cu asistentul social comunitar, Mihaela Șiracean și primarul localității, Dna Elena Hreașca. La eveniment au participat educatori, consilieri, tutori, părinți, bunici și reprezentanți ai autorității publice locale.

   Evenimentul a avut ca scop promovarea Serviciul de asistenţă parentală profesionistă (APP) și tutelă/curatelă în rândurile populaţiei şi identificarea potenţialilor asistenţi parentali profesionişti și tutori.

   Specialiștii au venit să sensibilizeze şi să întărească convingerea publicului larg că fiecare copil are dreptul la o familie, iar fiecare dintre noi prin implicare şi participare este în măsură să asigure acest drept. Participanții au conștientizat faptul că familia este locul cel mai bun pentru îngrijirea, creșterea și dezvoltarea armonioasă a unui copil.

   La final, participanților le-au fost distribuite pliante despre Serviciul APP / Tutelă / curatelă, care vor încuraja cetățenii să devină asistenţi parentali profesionişti și tutori.

image
IMG_8559
IMG_8560
IMG_8566
IMG_8577
IMG_8582
IMG_8583
IMG_8585
1/8 
start stop bwd fwd

Seminar de instruire continuă “Relațiile părinte-adolescent”

  20049381 691277431068536 1905220466 o Dna Doina Ghervas, specialist din cadrul Centrului de Protecţie a Copilului şi Familiei Făleşti,s-a întâlnit din nou cu asistenții parentali și părinții-educatori la seminarul de instruire continuă “Relațiile părinte-adolescent”.

   Evenimentul are drept scop conștientizarea aspectelor posibile și negative ale unei relații dintre părinte-adolescent, bazate pe prietenie.

   În cadrul seminarului s-a discutat despre copii și drumul pe care îl parcurg spre maturizare, între școală și viața de zi cu zi – cu tentațiile și provocările ei.

   Totodată, specialistul i-a ghidat pe părinți spre a găsi răspunsuri la problemele care îi frământă, i-a îndemnat să îmbunătățească relația, să păstreze tonul calm și prietenesc cu copiii.

Tuberculoza - o boală apărută în situaţii de criză

   Legătura dintre sărăcie și tuberculoză este puternică. În Republica Moldova procentul cel mai mare de persoane infectate este specific păturilor sociale sărace. TBC este o boală tratabilă gratis în majoritatea cazurilor, dacă este diagnosticată la timp și întregul tratament este respectat. Cu acest mesaj în luna curentă, pe teritoriul comunei Ișcălău s-au desfășurat activități informative cu genericul «Pentru sănătate, pentru viața ta!». 
   Asistentul social comunitar, Dna Olesea Condrea, șeful de post, Dl Pernai Vitalie, împreună cu primarul localității, Dna Maria Procopciuc, au vizitat stânele din comună.

   Scopul vizitei a constituit acordarea informației despre boala TBC și necesitatea efectuării examenului medical de către persoanele angajate sezonier/ fără reședință.

Totodată, au fost identificate și alte probleme sociale, care au fost direcţionate către specialiști spre soluţionarea acestora.

19787272_1455701127853119_4120766182466006230_o
19942944_1455700614519837_646767870072566151_o
19956821_1455700597853172_1056896095632046225_o
19983745_1455700601186505_4632499311567532857_o
1/4 
start stop bwd fwd

   În localitatea Chetriș recent a avut loc adunarea satului, la care a participat și asistentul social comunitar, Dna Pantea Olesea. Aceasta a informat sătenii cu privire la:

-  identificarea potențialilor asistenți parentali profesioniști pentru 3 copii din localitate;

-  LEGEA Nr. 140 din  14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;

-  serviciul de sprijin familial pentru familii cu copii;

-   modificarea Regulamentului privind modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/ recuperare acordate persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități.

S-a mai discutat despre bunurile cetățenilor pe care le dețin și nu le folosesc, au fost îndemnați să vină la primărie să anunțe sau să facă un act de caritate pentru familiile social vulnerabile. La sfârșitul adunării s-au dstribuit pliante.

image-0-02-05-3605c9abaa068a7335704388d6d779de39463d32db421216991f05d9cbf97edd-V
image-0-02-05-527c668a2e90e3b634858844df6bdda1e9b97ad0fabc8c2aff4510742769e1ec-V
image-0-02-05-cb1918670dcdea4112218883c0b7d0d4f963b544aac793caeac5109c982ee8ec-V
1/3 
start stop bwd fwd

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești