“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate.

DECIZIE Cu privire la instituirea Serviciului social ,, Asistenţă personală ”.

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la funcţionarea Centrului social pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi or.Făleşti.

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a cantinelor de ajutor social.

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Casă comunitară”.

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

DECIZIE Cu privire la crearea Casei de Copii de Tip Familial.

DECIZIE Cu privire la crearea Caseide Copii de Tip Familial.

DECIZIE Cu privire la crearea Caseide Copii de Tip Familial.

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului.

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Respiro” şi statelor de personal a serviciului.

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

 

ACORD DE PARTENERIAT cu privire la crearea şi implementarea serviciului “Locuinţa Protejată” pentru persoane cu dizabilităţi mintale.

 

 

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești