DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate.

DECIZIE Cu privire la instituirea Serviciului social ,, Asistenţă personală ”.

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la funcţionarea Centrului social pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi or.Făleşti.

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a cantinelor de ajutor social.

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Casă comunitară”.

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

DECIZIE Cu privire la crearea Casei de Copii de Tip Familial.

DECIZIE Cu privire la crearea Caseide Copii de Tip Familial.

DECIZIE Cu privire la crearea Caseide Copii de Tip Familial.

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului.

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Respiro” şi statelor de personal a serviciului.

DECIZIE Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

 

ACORD DE PARTENERIAT cu privire la crearea şi implementarea serviciului “Locuinţa Protejată” pentru persoane cu dizabilităţi mintale.

 

 

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești