“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

HOTĂRÎRE Nr. 1733 din 31.12.2002 cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani şi

                                                        celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip

                                                        familial

HOTĂRÎRE Nr.1479 din 25.12.2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciul

                                                       de asistenţă parentală profesionistă.

HOTĂRÎRE Nr.1356 din 03.12.2008 cu privire la aprobarea Structurii Sistemului Informaţional 
                                                         Automatizat „Asistenţa Socială

HOTĂRÎRE Nr. 924 din 31.12.2009 cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă

                                                       parentală profesionistă

HOTĂRÎRE Nr. 870 din 28.07.2004 despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru

                                                       elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile

                                                       profesionale şi de meserii,instituţiile de învăţămînt mediu

                                                       despecialitate şi superior universitar, şcolile de tip internat şi casele

                                                       de copii

HOTĂRÎRE Nr.824 din 04.07.2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile
                                                       sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi

HOTĂRÎRE Nr.823 din 04.07.2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile
                                                      sociale prestate în centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi

HOTĂRÎRE Nr.812 din 02.07.2003 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru

                                                        casele de copii de tip familial

HOTĂRÎRE Nr. 780 din 25.09.2014 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind

                                                       Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

HOTĂRÎRE Nr.760 din 17.09.2014  STANDARDELE MINIME DE CALITATE
                                                       pentru Serviciul de asistenţă parentală profesionistă

HOTĂRÎRE Nr.450 din 28.04.2006 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, 
                                                      educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar

 HOTĂRÎRE Nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul

                                                       intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,

                                                       referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi

                                                       potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului

HOTĂRÎREA nr.10 din 15.11.1993 Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti

                                                       a legislaţiei în cauzele de desfacere a căsătoriei

HOTĂRÎREA privind practica judiciară de soluţionare de către instanţele judecătoreşti a cauzelor

                      referitoare la încasarea pensiei de întreţinere pentru copii şi alţi membri ai familiei

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești